Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. TOMICZKOVÁ, Petra, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. Unusual puzzle – retention properties of nucleobases and nucleotides as elements for retention model of ultrashort oligonucleotides. In Česka chromatografická škola - HPLC 2019. 2019.
 2. 2018

 3. LABUDA, Ján, Richard BOWATER, Miroslav FOJTA, Gunter GAUGLITZ, Zdeněk GLATZ, Ivan HAPALA, Jan HAVLIŠ, Ferenc KILAR, Aniko KILAR, Lenka MALINOVSKÁ, Heli M. M. SIREN, Petr SKLÁDAL, Federico TORTA, Martin VALACHOVIČ, Michaela WIMMEROVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Davin Brynn HIBBERT. Terminology of bioanalytical methods (IUPAC Recommendations 2018). Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry, 2018, roč. 90, č. 7, s. 1121-1198. ISSN 0033-4545. doi:10.1515/pac-2016-1120.
 4. 2017

 5. FIALA, Jan, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. HILIC or ERLIC; could we distinguish them? In HPLC 2017. 2017.
 6. 2016

 7. FIALA, Jan, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. ERLIC or just HILIC? Investigation of chromatographic behavior of trinucleotides. In Vítězslav Maier. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2016. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2016. s. 94-95. ISBN 978-80-244-4961-6.
 8. MIKULÁŠEK, Kamil, Kamil JAROŇ, Petr KULHÁNEK, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. Sequence-dependent separation of trinucleotides by ion-interaction reversed-phase liquid chromatography A structure-retention study assisted by soft-modelling and molecular dynamics. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 1469, October, s. 88-95. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2016.09.060.
 9. 2015

 10. FIALA, Jan, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. Retention behavior of trinucleotides in electrostatic repulsion hydrophilic interaction chromatography. In 22th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 11. 2014

 12. VORÁČ, Aleš, Ondrej ŠEDO, Jan HAVLIŠ a Zbyněk ZDRÁHAL. A simplified method for peptide de novo sequencing using O-18 labeling. European Journal of Mass Spectrometry. CHICHESTER (ENGLAND): IM PUBLICATIONS, 2014, roč. 20, č. 3, s. 255-260. ISSN 1469-0667. doi:10.1255/ejms.1277.
 13. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Viktor KANICKÝ a Jan HAVLIŠ. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry as a toll in biological sciences. In Vladimír Havliček; Jaroslav Spížek. Natural Products Analysis: Instrumentation, Methods, and Applications. New Jersey: Wiley, 2014. s. 313-348. ISBN 978-1-118-46661-2. doi:10.1002/9781118876015.ch9.
 14. HAVLIŠ, Jan. přímá kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS. In label-free quantification of proteins and peptides by MS. 2014.
 15. MIKULÁŠEK, Kamil, Miroslava BITTOVÁ a Jan HAVLIŠ. Study of the retention behavior of trinucleotides in HPLC. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 161-162. ISBN 978-80-244-3950-1.
 16. ROZMAN, Tomáš, Zdeněk FARKA, Jan HAVLIŠ, Přemysl LUBAL a Marta FARKOVÁ. Use of artificial neural networks for optimization of biogenic amines derivatization. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 377-380. ISBN 978-80-904959-2-0.
 17. 2012

 18. BITTOVÁ, Miroslava, Jan HAVLIŠ, Hana FUKSOVÁ, Blanka VRBKOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Toward reading the sequence of short oligonucleotides from their retention factors obtained by means of hydrophilic interaction chromatography and ion-interaction reversed-phase liquid chromatography. Journal of Separation Science. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2012, roč. 35, č. 22, s. 3227–3234. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201200482.
 19. 2011

 20. CHROMÝ, Vratislav, Miroslava BITTOVÁ, Jan HAVLIŠ, Markéta KAJABOVÁ, Vladimír KOMÁREK, Petr SCHNEIDERKA a Miroslav VOTAVA. Bianalytika - Analytické metody v klinické chemii a laboratormí medicíně. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie, 2011. 331 s. ISBN 978-80-904539-3-7.
 21. KANICKÝ, Viktor, Jan HAVLIŠ, Paul EK, Tomáš VACULOVIČ a Hana NEJEZCHLEBOVÁ. Kryogenická postseparační úprava polyakrylamidových gelů prometaloproteomické analýzy kombinací gelové elektroforézy, laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s ionizací indukčně vázaným plazmatem. Chemicke listy. Česká republika: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, č. 11, s. 896-902. ISSN 0009-2770.
 22. 2010

 23. HAVLIŠ, Jan. Přímá kvantitativní analýza v HPLC-MS (bez izotopového značení). In 11. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2010.
 24. PROCHÁZKOVÁ, Markéta, Jan HAVLIŠ a Viktor KANICKÝ. Separace metaloproteinů v nativním stavu metodou RP-HPLC se stacionární fází na bázi monolitu. In Chemické listy 6/2010; s. 467; 62. Sjezd chemických společností Pardubice. 2010. ISSN 0009-2770.
 25. HAVLIŠ, Jan. Volba separace pro následnou MS kvantifikaci proteinů. In 11. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2010.
 26. HAVLIŠ, Jan, Marcela ŽUPKOVÁ, Kateřina NOVÁKOVÁ a Zbyněk ZDRÁHAL. 18O-based protein quantitation: influence of separation on quantitation outcome in analysis of Staphylococcus a. enterotoxins. 2010.
 27. 2009

 28. POTĚŠIL, David, Ludmila ROČŇOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HAVLIŠ. Biomarker discovery - Detection of minor protein concentration changes using ICPL protein labeling and 2D GE. 2009.
 29. HAVLIŠ, Jan. Kvantitativní analýza v MS a HPLC/MS. In Sborník 10. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. 2009. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 20-27. ISBN 978-80-7395-167-2.
 30. OVADOVÁ, Hana, Tomáš VACULOVIČ, Jan HAVLIŠ a Viktor KANICKÝ. Utilization of cryogenically cooled ablation cell for GE of metalloproteins with LA ICP MS detection. In In European Winter Conference on Plasma Spectrochemitry. Graz, Rakousko : Karl-Franzens University Graz, 2009. s. 131-131. 2009.
 31. 2008

 32. HAVLIŠ, Jan, Tatiana ŠTOSOVÁ, Marek ŠEBELA, Pavel ŘEHULKA, Ondrej ŠEDO a Zbyněk ZDRÁHAL. Evaluation of the possible proteomic application of trypsin from Streptomyces griseus. Analytical Biochemistry. San Diego: Academic Press, 2008, roč. 376, č. 1, s. 94-102. ISSN 0003-2697.
 33. HAVLIŠ, Jan, Hana OVADOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Gel electrophoresis of metalloproteins and laser ablation with inductively coupled plasma mass spectrometry. In 9th European on Workshop in Elemental and Isotopic Analysis. 2008.
 34. HAVLIŠ, Jan a Mathias MANN. In-gel digestion for mass spectrometric characterization of proteins and proteomes. Nature Protocols. U.S.A.: Nature Publishing Group, 2008, roč. 1, č. 6, s. 2856-2860. ISSN 1745-2473.
 35. HAVLIŠ, Jan. Kvantitativní analýza v hmotnostní spektrometrii. In Sborník 9. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 100-109, 9 s. ISBN 978-80-7395-085-9.
 36. HAVLIŠ, Jan, Hana NEJEZCHLEBOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Laser ablation process as the key point of GLIM. In Book of abstracts XIXthe Slovak Czech Spectroscopic Conference. 2008. vyd. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2008. s. 21-22. ISBN 978-80-223-2557-8.
 37. HAVLIŠ, Jan a Christine WALCH-SOLIMENA. Nucleo-cytoplasmic shuttling of the Golgi phosphatidylinositol 4-kinase Pik1 is regulated by 14-3-3 proteins and coordinates Golgi function with cell growth. Molecular and Cellular Biology. Washington, D.C.: ASM, 2008, roč. 19, č. 3, s. 1046-61, 16 s. ISSN 0270-7306.
 38. POTĚŠIL, David, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HAVLIŠ. Sensitization of B-CLL lymphocytes, quest for a protein marker. Which mass spectrometry quantitative technique will give answer? 2008.
 39. 2007

 40. HAVLIŠ, Jan. Analýza metaloproteinů pomocí MS - paralelně kombinované techniky GLIM. In 8. ročník Školy hmotnostní spektrometrie - Sborník přednášek. Brno: Fakulta Chemická, VUT, Brno, 2007. s. 100-108. ISBN 978-80-214-3477-6.
 41. HAVLIŠ, Jan a Hana OVADOVÁ. METALO + PROTEIN = GE + LA + ICP + MS. In KANICKÝ, Viktor a Tomáš VACULOVIČ. 13. Spektrometrická konference - sborník. 2007.
 42. HAVLIŠ, Jan a Lenka MONINCOVÁ. Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics. Trends in Chromatography. Indie: Research Trends (P) Ltd., 2007, roč. 3, -, s. 65-72. ISSN 0972-8635.
 43. HAVLIŠ, Jan. Speciace metaloproteinů - využití paralelně kombinovaných spektrometrických technik. In 13. Spektrometrická konference - sborník. 2007.
 44. 2006

 45. HAVLIŠ, Jan, Marek ŠEBELA, Tatiana ŠTOSOVÁ, Petr TARKOWSKI, Natalie WIELSCH, Henrik THOMAS a Andrej SHEVCHENKO. Modification of Trypsin for Improvement of Its Stability in Protein Digestion Process. In Abstract Book 17th IMSC Prague. 2006.
 46. HAVLIŠ, Jan, Zbyněk ZDRÁHAL a Ondrej ŠEDO. Protein Modification Degree - An Indirect MS Quantitation Approach. In Abstract Book 17th IMSC Prague. 2006.
 47. HAVLIŠ, Jan, Marek ŠEBELA, Tatiana ŠTOSOVÁ, Natalie WIELSCH, Henrik THOMAS, Zbyněk ZDRÁHAL a Andrej SHEVCHENKO. Thermostable trypsin conjugates for high-throughput proteomics: synthesis and performance evaluation. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2006, roč. 10, č. 6, s. 2959-2963, 4 s. ISSN 1615-9853.
 48. 2005

 49. HAVLIŠ, Jan, Ondrej ŠEDO a Zbyněk ZDRÁHAL. Indirect quantification of protein modification degree. In Book of abstracts 2nd Czech Proteomic Conference. 2005.
 50. HAVLIŠ, Jan, Klára NOVOTNÁ a Josef HAVEL. Optimization of high performance liquid chromatography separation of neuroprotective peptides. Fractional experimental design combined with Artificial neural networks. Journal of Chromatography A. Elsevier B.V., 2005, roč. 1096, 1-2, s. 50-57. ISSN 0021-9673.
 51. HAVLIŠ, Jan. Praktické aspekty absolutní kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS. In 3. ročník Školy HPLC/MS - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 175-179, 4 s. ISBN 80-7194-785-7.
 52. HAVLIŠ, Jan, Tatiana ŠTOSOVÁ, Marek ŠEBELA a René LENOBL. Proteolytické enzymy: význam pro proteomiku. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2005, roč. 99, č. 12, s. 896-905. ISSN 0009-2770.
 53. HAVLIŠ, Jan, Tobias OELSCHLAEGEL, Martin SCHWICKART, Joao MATOS, Aliona BOGDANOVA, Alain CAMASSES, Andrej SHEVCHENKO a Wolfgang ZACHARIAE. The yeast APC/C subunit Mnd2 prevents premature sister chromatid separation triggered by the meiosis-specific APC/C-Ama1. Cell. United States of America: Cell Press, Cambridge, MA, USA, 2005, roč. 120, č. 6, s. 773-788, 15 s. ISSN 0092-8674.
 54. ŠEBELA, Marek, David KOPEČNÝ, Zbyněk LAMPLOT, Jan HAVLIŠ, Henrik THOMAS a Andrej SHEVCHENKO. Thermostable -cyclodextrin conjugates of two similar plant amine oxidases and their properties. Biotechnology and Applied Biochemistry. 2005, roč. 41, s. 77-84, 7 s. ISSN 0885-4513.
 55. HAVLIŠ, Jan. Využití izotopového značení v hmotnostní spektrometrii. In 3. ročník Školy HPLC/MS - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 147-153, 6 s. ISBN 80-7194-785-7.
 56. 2004

 57. HAVLIŠ, Jan a Andrej SHEVCHENKO. Absolute Quantification of Proteins in Solutions and in Polyacrylamide Gels by Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 11, s. 3029-3036, 7 s. ISSN 0003-2700.
 58. THOMAS, Henrik, Jan HAVLIŠ, Jan PEYCHL a Andrej SHEVCHENKO. Dried-Droplet Probe Preparation on AnchorChip(TM) Targets for Navigating the Acquisition of MALDI TOF Spectra by Fluorescence of Matrix / Analyte Crystals. Rapid Communications in Mass Spectrometry. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd, 2004, roč. 18, č. 9, s. 923-930. ISSN 0951-4198.
 59. SCHWICKART, Martin, Jan HAVLIŠ, Bianca HABERMANN, Aliona BOGDANOVA, Alain CAMASSES, Tobias OELSCHLAEGEL, Andrej SHEVCHENKO a Wolfgang ZACHARIAE. Swm1/Apc13 is an evolutionarily conserved subunit of the anaphase-promoting complex stabilizing the association of Cdc16 and Cdc27. Molecular and Cellular Biology. Washington, D.C.: ASM, 2004, roč. 24, č. 8, s. 3562-3576. ISSN 0270-7306.
 60. ŠEBELA, Marek, Zbyněk LAMPLOT, Michal MALOŇ, René LENOBEL, Karel LEMR, Jan HAVLIŠ, Pavel PEČ, Chunhua QIAO a Lawrence M. SAYRE. 1,5-Diamino-2-pentyne is both a substrate and inactivator of plant copper amine oxidases. European Journal of Biochemistry. 2004, č. 271, s. 4696-4708, 12 s. ISSN 0014-2956.
 61. 2003

 62. HAVLIŠ, Jan, Henrik THOMAS, Marek ŠEBELA a Andrej SHEVCHENKO. Fast Response Proteomics by Accelerated In-gel Digestion of Proteins. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, roč. 75, č. 6, s. 1300-1306, 6 s. ISSN 0003-2700.
 63. 2002

 64. HAVLIŠ, Jan, Anna SHEVCHENKO a Andrej SHEVCHENKO. Protein Identification by MALDI TOF MS: Practical Assessment of the Fast In-gel Digestion Protocol. 50th ASMS, Orlando, Florida, USA, 2002.
 65. SHEVCHENKO, Anna, Daniel SCHAFT, Assen ROGUEV, Pim PIJNAPPEL, Jan HAVLIŠ, Francis STEWART a Andrej SHEVCHENKO. SEAMing Proteins from the TAP: Charting Protein Interaction Networks in Yeast by Tandem Affinity Purification and Mass Spectrometry. 50th ASMS, Orlando, Florida, USA, 2002.
 66. HAVLIŠ, Jan a Martin TRBUŠEK. 5-methyl-cytosine as a marker for monitoring of DNA methylation. Journal of Chromatography B. Amsterdam: Elsevier, 2002, roč. 781, 1-2, s. 373-391. ISSN 1570-0232.
 67. 2001

 68. ČEŠKOVÁ, Pavla, Zdirad ŽÁK, Jan HAVLIŠ, Barrie JOHNSON, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Partial characterisation of a colored metabolite of Acidithiobacillus ferrooxidans grown on elemental sulfur. In Biohydrometallurgy: Fundamentals, Technology and Sustainable Development. Amsterdam: Elsevier, 2001. s. 363-367. ISBN 0 444 50623 3.
 69. HAVEL, Josef, David FETSCH, Eladia María PEŇA MÉNDEZ, Přemysl LUBAL a Jan HAVLIŠ. Recent developments in humic acid characterisation by CE and MALDI-TOF mass spectrometry. In Understanding and Managing Organic Matter in Soils, Sediments and Waters. Atlanta: IHSS, 2001. s. 77-82.
 70. HAVEL, Josef, David FETSCH, Eladia María PEŇA MÉNDEZ, Přemysl LUBAL a Jan HAVLIŠ. Recent Developments in Humic Acid Characterization. Acidobasic and Complexation Properties Separation and Reliable Fingerprints by Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry, SWIFT, R:S., SPARK. K.M., (Eds.), Understanding and Managing Org. 2001. 6 s. Atlanta. ISBN 0-909816-38-7.
 71. 2000

 72. ŠEBELA, Marek, Pavel PEČ, Petr GALUSZKA a Jan HAVLIŠ. Characterisation of a homogenous plant aminoaldehyde dehydrogenase. Biochimica et Biophysica Acta. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2000, -, č. 1480, s. 329-669. ISSN 0005-2728.
 73. CHROMÁ-KEULL, Hana, Jan HAVLIŠ a Josef HAVEL. Reactive Dye Ostazine Black V-B: Determination in Dye-bath and Hydrolysis Montoring by Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd, 2000, roč. 2000, č. 14, s. 40-42. ISSN 0951-4198.
 74. 1999

 75. CHROMÁ-KEULL, Hana, Jan HAVLIŠ a Josef HAVEL. : Reactive Dye Ostazine Black V-B: Determination in Dye-bath and Hydrolysis Monitoring by Matrix Assisted Laser Desorption-Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1999, roč. 13, č. 1, s. 40-43. ISSN 0951-4198.
 76. HAVLIŠ, Jan, Alma Luísa REVILLA VÁZQUEZ, Libor KOZÁK a Josef HAVEL. Determination of purins, pyrimidines and their nucleosides in urine by HPLC and MALDI-TOF mass spectrometry. 23rd HPLC, Granada, Spain: n / a, 1999. n / a.
 77. HAVLIŠ, Jan, Vlastimil DOHNAL, Alma Luísa REVILLA VÁZQUEZ, Libor KOZÁK a Josef HAVEL. Determination of 5-methyl-2'-deoxycytidine 5'-monophosphate and 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate in the cell homogenate using HPLC. 14th IMD, Litomyšl, Czech Rep.: n / a, 1999. n / a.
 78. 1998

 79. HAVLIŠ, Jan a Oldřich JANICZEK. Influence of protein-bound copper(II) on properties of bovine serum albumin-tryptophan complex. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae - Chemistry. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1998, roč. 1997-1998, 27-28, s. 43-49. ISSN 2100-6828.
 80. 1997

 81. HAVLIŠ, Jan, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Influence of protein-bound copper(II) on properties of bovine serum albumin-tryptophan complex. In International Biometals Symposium. Calgary: University of Calgary, 1997. s. 25.
 82. HAVLIŠ, Jan a Marie STUDNICKOVA. Zinc centres in alcohol dehydrogenase from liver and from bakers yeast are metal dithiolenes. Biochemistry and bioenergeics : section of Journal of electroanalytical chemistry and electrochemistry. Lausanne: Elsevier Sequoia S.A., 1997, roč. 43, -, s. 157-159. ISSN 0302-4598.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2021 09:18