Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOUDELKA, Zdeněk. Jak obstála ústava první republiky? In Živá historie. 1. vyd. Brno: Extra Publishing, s.r.o., 2020. s. 68-71, 4 s. Bez edice. ISSN 1803-3326.
 2. KOUDELKA, Zdeněk. Obce s památkami mají právo na rozvoj aneb Jihomoravská Lednice porazila Ministerstvo kultury. Moderní obec, Profi Press s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 7, s. 44. ISSN 1211-0507.
 3. KOUDELKA, Zdeněk. Odsun. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2020. s. 58-59, 2 s. ISSN 2570-8309.
 4. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 25-42. ISSN 2336-5323.
 5. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky, Národní shromáždění, Ústavněprávní věda-Jaroslav Krejčí. In Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen. Ústava a ústavní systém meziválečného Československa. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2020. s. 64-131, 463-467, 72 s. 436. ISBN 978-80-7418-330-0.
 6. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní nález. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 711-713, 3 s. Bez edice. ISBN 978-80-7380-795-5.
 7. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní zákon. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 713-728, 16 s. Bez edice. ISBN 978-80-7380-795-5.
 8. KOUDELKA, Zdeněk. Vláda. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XX. svazek Vá-Volba. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 487-506, 20 s. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-802-0.
 9. KOUDELKA, Zdeněk. Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2020, roč. 2020, č. 5, s. 27-28. ISSN 1210-6348.
 10. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 25-50. ISSN 2336-5323.
 11. 2019

 12. KOUDELKA, Zdeněk. České korunovační klenoty v Rakousku. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. Dny práva 2018 II - Restituce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 90-107, 18 s. ISBN 978-80-210-9305-8.
 13. KOUDELKA, Zdeněk. Development of Local Administration in Bohemia, Moravia and Silesia until 1990. Russian Law, Moskva: Russian Academy of Legal Sciences, 2019, Neuveden, č. 2, s. 6-29. ISSN 1811-9077.
 14. KOUDELKA, Zdeněk. Domůžeme se svého? In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 72-73, 58-59, 4 s. ISSN 2570-8309.
 15. KOUDELKA, Zdeněk. Jablko sváru. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 18-21, 4 s. ISSN 2570-8309.
 16. KOUDELKA, Zdeněk. Listopad 1989 na právech v Brně. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 70-75. ISSN 2336-5323.
 17. KOUDELKA, Zdeněk. Nekrolog - Pavel Kučera (1940-2019). Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 76-78. ISSN 2336-5323.
 18. KOUDELKA, Zdeněk. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a jeho obhájce. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 65-68. ISSN 1210-6348.
 19. KOUDELKA, Zdeněk. Paralelní trestní stíhání a maximální délka vazby. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 34-37. ISSN 2336-5323.
 20. KOUDELKA, Zdeněk. Plíživé rozšiřování trestní represe. In Tomáš Gřivna, Hana Šimánková. Trestní právo a právní stát. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 216-222, 7 s. ISBN 978-80-7380-763-4.
 21. KOUDELKA, Zdeněk. Pokušení mužů na vrcholu pyramidy. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 20-23, 4 s. Bez edice. ISSN 2570-8309.
 22. KOUDELKA, Zdeněk a Aleš VÁŇA. Revival of a Cancelled Legal Regulation in Bohemia, Moravia and Silesia and in Slovakia. Law and State, Nur-sultan (Astana) Kazachstán: Univerzita KAZGJUU, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 50-64. ISSN 2307-521X.
 23. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní pravomoc parlamentu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 740-744, 5 s. Svazek XIV. Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 24. KOUDELKA, Zdeněk. Stálý výbor Národního shromáždění. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 198-199, 2 s. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 25. KOUDELKA, Zdeněk. Starosta. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 194-197, 4 s. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 26. KOUDELKA, Zdeněk. Statutární města. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 741-747, 7 s. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 27. KOUDELKA, Zdeněk. Stav legislativní nouze. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 779-781, 3 s. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 28. KOUDELKA, Zdeněk. Symbol - žezlo a jablko Království českého (gotické). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 466-471, 6 s. Svazek XVII. Svatá-Štrbské. ISBN 978-80-7380-769-6.
 29. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud obchodně tržním způsobem. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 4-7. ISSN 2336-5323.
 30. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta republiky a soudní moci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Andrea Koroncziová, Tibor Hlinka. Nezávislosť ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov, Bratislavské právnické fórum 2019. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. s. 19-29, 11 s. ISBN 978-80-7160-531-7.
 31. KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA a Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3.
 32. KOUDELKA, Zdeněk. Zdanění finanční náhrady v rámci církevních restitucí. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 8-19. ISSN 2336-5323.
 33. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Novotný, Jiří (eds.). Morava 1918. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2019. s. 58-73, 16 s. ISBN 978-80-7418-316-4.
 34. 2018

 35. KOUDELKA, Zdeněk. Abolition of Constitutional Statute by the Constitutional Court of the Czech Republic. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2018, Neuveden, č. 2, s. 15-42. ISSN 1811-9077.
 36. KOUDELKA, Zdeněk. Co je cizí majetek? Trestněprávní revue, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 17, 11-12, s. 257-259. ISSN 1213-5313.
 37. KOUDELKA, Zdeněk. International Criminal Court and Criminal Liability of the President of the Republic in Bohemia, Moravia and Silesia. Держава i право (Děržava i pravo), Kijev, Ukrajina: Ústav státu a práva Národní akademie věd Ukrajiny, 2018, Neuveden, č. 81, s. 241-249. ISSN 1563-3349.
 38. KOUDELKA, Zdeněk. Organizovaná zločinecká skupina. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 22-28. ISSN 2336-5323.
 39. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7.
 40. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 17-37, 21 s. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 41. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva vysokoškolská. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 81-86, 6 s. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 42. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva zájmová. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 86-96, 11 s. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 43. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva prezidentská. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 363-368, 6 s. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 44. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva rezortní. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 368-369, 2 s. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 45. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva vládní. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 369-370, 2 s. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 46. KOUDELKA, Zdeněk. Soudce jako konzultant státního zastupitelství. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 3, s. 30-33. ISSN 2336-5323.
 47. KOUDELKA, Zdeněk. Spolupracující obviněný. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 33-39. ISSN 2336-5323.
 48. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 s. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5.
 49. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonný soudce a systémové porušení rozvrhu práce. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 24, 7-8, s. 225-227. ISSN 1211-4405.
 50. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího (1892-1956). In Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. s. 61-81, 21 s. Bez edice. ISBN 978-80-7561-124-6.
 51. 2017

 52. KOUDELKA, Zdeněk. Dispute Concerning the Polish Constitutional Tribunal. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 32-41. ISSN 1811-9077.
 53. KOUDELKA, Zdeněk. Dohoda ministerstev o územním plánu obce. Moderní obec, Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 23, č. 10, s. 59-60. ISSN 1211-0507.
 54. KOUDELKA, Zdeněk. K úvahám o možném sloučení obecní policie a Policie ČR. Moderní obec, Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 7, s. 57. ISSN 1211-0507.
 55. KOUDELKA, Zdeněk. Kategorizace zákonů a volební zákon. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 5, s. 453-461. ISSN 0231-6625.
 56. KOUDELKA, Zdeněk. Licence a trestný čin podvodu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 22, č. 4, s. 22-24. ISSN 1211-2860.
 57. KOUDELKA, Zdeněk. Nakládaní s informacemi v Policii. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 16-28. ISSN 2336-5323.
 58. KOUDELKA, Zdeněk. Obec pod kuratelou? Jde o zneužívání moci. Moderní obec, Profi Press s.r.o., 2017, roč. 23, č. 8, s. 56-57. ISSN 1211-0507.
 59. KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN a Filip RIGEL. Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 20 s. 381. ISBN 978-80-7418-275-4.
 60. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 770-781, 12 s. Svazek VII. Právo Pra – Prob. ISBN 978-80-7380-648-4.
 61. KOUDELKA, Zdeněk. Ratihabice. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 73-74, 2 s. Svazek X. R-Říš. ISBN 978-80-7380-671-2.
 62. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní právo a zákonná povinnost mlčenlivosti poslanců. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 22, č. 2, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 63. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud - ohrožení demokracie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 5-7. ISSN 2336-5323.
 64. KOUDELKA, Zdeněk. Změna práva azylu. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-13. ISSN 2336-5323.
 65. KOUDELKA, Zdeněk. Změna zákona o obcích? Vezměme v úvahu i variantní obecní zřízení. Moderní obec, Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 7, s. 6. ISSN 1211-0507.
 66. KOUDELKA, Zdeněk a Filip RIGEL. Znárodnění a pozemní komunikace. Právní rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 18, s. 629-633. ISSN 1210-6410.
 67. 2016

 68. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování vlády prezidentem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, roč. 2016, č. 1, s. 31-48. ISSN 2336-5323.
 69. KOUDELKA, Zdeněk. Justiční akademie. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 905-906, 2 s. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-587-6.
 70. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých dějin. III. Svazek K-M. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2016. s. 271-277, 7 s. Svazek III. K-M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 71. KOUDELKA, Zdeněk. Lex Svoboda. In KAREL SCHELLE, JAROMÍR TAUCHEN. Encyklopedie českých dějin. III. Svazek K-M. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2016. s. 447-448, 2 s. Svazek III. K-M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 72. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2016. 74 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-264-8.
 73. KOUDELKA, Zdeněk. Patroni vinařů. In Ladislav Rabušic. Člověk, víno společnost 2009-2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 33-40, 8 s.
 74. KOUDELKA, Zdeněk. Přísedící a právo na zákonného soudce. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, Neuveden, č. 2, s. 119-131. ISSN 2336-5323.
 75. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním - nález Pl.ÚS 4/2014. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 3, s. 21-33. ISSN 1211-2860.
 76. KOUDELKA, Zdeněk. Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 1, s. 4-7. ISSN 1211-2860.
 77. KOUDELKA, Zdeněk. The Dispute Concerning the Polish Constitutional Tribunal. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2016, Neuveden, č. 1, s. 132-142. ISSN 1811-9077.
 78. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentalní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2016. 40 s. ISBN 978-80-7502-161-8.
 79. KOUDELKA, Zdeněk. Zneužívání moci ve státním zastupitelství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 3, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 80. 2015

 81. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. In Schelle, Karel, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 252-267, 16 s. ISBN 978-80-7380-562-3.
 82. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control over Presidential Acts in the Czech Republic. In Blanka Říchová, Radoslaw Kubicki, Aaron Walter. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures. 1. vyd. Kielce, Polsko: Faculty of Social Scences University of Ss. Cyril and Methodus in Trnava, 2015. s. 51-77, 27 s. ISBN 978-83-64038-39-6.
 83. KOUDELKA, Zdeněk. Meze moci soudců. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 14, č. 3, s. 12-15. ISSN 1211-2860.
 84. KOUDELKA, Zdeněk. Pohledávky za privatizovanými podniky a ručení státu. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2015, roč. 2015, č. 1, s. 71-77. ISSN 2336-5323.
 85. KOUDELKA, Zdeněk. Právo nad soudcem nebo soudce nad právem? In Patrik Príbelský, Eduard Korpáš (eds.). Princípy konštitucionalizmu. 1. vyd. Plzeň: Alše Čeněk s.r.o., 2015. s. 71-149. ISBN 978-80-7380-586-9.
 86. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a státní vyznamenání. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2015, neuveden, č. 2, s. 31-35. ISSN 2336-5323.
 87. KOUDELKA, Zdeněk. Průtahy trestního stíhání a abolice. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 20, č. 4, s. 22-29. ISSN 1211-2860.
 88. KOUDELKA, Zdeněk. Recognition of State and Government by the Czech Republic. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 17-20. ISSN 1811-9077.
 89. KOUDELKA, Zdeněk. You all better be afraid of us! In The Business Soirée. 1. vyd. Praha: CONSULTIA, a.s., 2015. s. 26-28, 3 s. July/August. ISSN 2336-7296.
 90. KOUDELKA, Zdeněk. Zcizené opatství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 4, s. 22-29. ISSN 1211-2860.
 91. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Barvy v právu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2015. s. 65-76, 12 s. The European Society for History of Law. ISBN 978-80-7418-242-6.
 92. KOUDELKA, Zdeněk. Žaluji vedení státního zastupitelství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 14, č. 4, s. 2-3. ISSN 1211-2860.
 93. 2014

 94. KOUDELKA, Zdeněk. A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest: HVG-ORAC, 2014, neuveden, č. 1, s. 17-25. ISSN 1789-6991.
 95. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 63-97. ISSN 2336-5323.
 96. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2014, neuveden, č. 1, s. 3-5. ISSN 1211-3387.
 97. KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 3-5. ISSN 1211-2860.
 98. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2014. s. 123-142, 20 s. ISBN 978-80-87382-42-4.
 99. KOUDELKA, Zdeněk. Külföldiek és a polikai tisztségek Csehországban, Morvaorságban és Sziléziában. In Iván Halász. A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. 1. vyd. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2014. s. 107-114, 8 s. Tordas és Társa Kft. ISBN 978-615-5527-03-6.
 100. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN 1211-2860.
 101. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, Management, Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s. 7-17. ISSN 1804-3550.
 102. KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN 1211-2860.
 103. KOUDELKA, Zdeněk. Předseda Redakční rady časopis Právo a bezpečnost. : Redakční rada časopisu Právo a bezpečnost, 2014 - 2035. ISSN 2336-5323.
 104. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 19, 2-3, s. 42-48, 38-41. ISSN 1211-2860.
 105. KOUDELKA, Zdeněk. Školská samospráva. In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 125-137, 13 s. ISBN 978-80-210-6950-3.
 106. KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 15-24. ISSN 1811-9077.
 107. KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s. 30-38. ISSN 2336-5323.
 108. KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 5. ISSN 2336-5323.
 109. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. s. 87-102, 16 s. ISBN 978-80-8152-179-9.
 110. KOUDELKA, Zdeněk. 3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014.
 111. 2013

 112. KOUDELKA, Zdeněk. A csehországi, morvaországi és sziléziai választási rendszer 2000. évi módosítása. In Přednáška, Katedra mezinárodního a evropského práva Fakulty veřejné správy Národní univerzity veřejné služby Budapešť (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara). 2013.
 113. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 3, s. 10-19. ISSN 1211-2860.
 114. KOUDELKA, Zdeněk. Benešovy dekrety a církve. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 2013, 11-12, s. 3-3. ISSN 1211-2860.
 115. KOUDELKA, Zdeněk. Funkcionáři justice a ústavnost. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 2, s. 4-9. ISSN 1211-2860.
 116. KOUDELKA, Zdeněk. International Criminal Court and Criminal Liability of the President of the Czech Republic. Russian Law, Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2013, Neuveden, č. 1, s. 100-105. ISSN 1811-9077.
 117. KOUDELKA, Zdeněk. Košer víno. In Barbora Hašková. Člověk, víno, společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-25, 9 s. ISBN 978-80-210-6261-0.
 118. KOUDELKA, Zdeněk. Köztársasági elnök Csehországban, Morvaországban és Sziléziában. In Přednáška v cyklu Srovnávací ústavní právo, Ústav právních věd Maďarské akademie věd Budapešť. 2013.
 119. KOUDELKA, Zdeněk. Obnova demokracie. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 1, s. 3-4. ISSN 1211-2860.
 120. KOUDELKA, Zdeněk. Obživnutí zrušeného právního předpisu. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013, Neuveden, č. 4, s. 8-14. ISSN 1802-3843.
 121. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 5-6, s. 39-47. ISSN 1211-2860.
 122. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení státního zastupitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Daniela Čičkanová, Zuzana Illýová, Vladislav Mičátek, Ondrej Ružička. Bratislavské právnicke fórum 2013. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského Bratislava, 2013. s. 1686-1696, 11 s. ISBN 978-80-7160-365-8.
 123. KOUDELKA, Zdeněk. Právo a protikorupční kampaň v kauze exposlanců. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 9-10, s. 3-8. ISSN 1211-2860.
 124. KOUDELKA, Zdeněk. Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 2, s. 146-149. ISSN 1210-9126.
 125. KOUDELKA, Zdeněk. Správní žaloba ve veřejném zájmu. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 7-8, s. 18-21. ISSN 1211-2860.
 126. KOUDELKA, Zdeněk. Televize a právo. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 3, s. 3-5. ISSN 1211-2860.
 127. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentalní pramen práva. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 11-12, s. 10-21. ISSN 1211-2860.
 128. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. In Zdeňka Kalová. Kontrolní závěr: Miloslav Kala. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2013. s. 78-86, 9 s. ISBN 978-80-7239-305-3.
 129. KOUDELKA, Zdeněk. Volba prezidenta republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ján Chmelík. Konsenzus v práve. 1. vyd. Banska Bystrica, Slovensko: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2013. s. 368-379, 12 s. ISBN 978-80-557-0523-1.
 130. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonná příslušnost státního zastupitelství jako právní hodnota. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2013, Neuveden, č. 12, s. 35-39. ISSN 1210-6348.
 131. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000. In Stanislav Balík. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 85-101, 17 s. Politologická řada, č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.
 132. 2012

 133. KOUDELKA, Zdeněk. A cseh önkormányzati rendszer és a kisebbségek képviselete. In A migránsok politikai integrációja a V4 országaiban (Politická intergrace migrantů v zemích V4). 2012.
 134. KOUDELKA, Zdeněk. A csehországi, morvaországi és sziléziai választási rendszer 2000. évi módosítása. In Přednáška, Katedra mezinárodního a evropského práva Fakulty veřejné správy Národní univerzity veřejné služby Budapešť (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék). 2012.
 135. KOUDELKA, Zdeněk. Czlonek Rady międzynarodowej kwartalnika naukowo Prawo i Wieź. : Mezinárodní rada časopisu Prawo i Wieź, 2012 - 2035. ISSN 2299-405X.
 136. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování vedoucích státních zástupců. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 9, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 137. KOUDELKA, Zdeněk. Justice v ústavním systému zemí Visegradu. 2012.
 138. KOUDELKA, Zdeněk. Member of the Editorial staff of the Journal of Criminal Law and Public Prosecution. : Editorial staff of the Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 2012.
 139. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní smlouva a zdvořilost při spolupráci orgánů veřejné žaloby. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 30-31. ISSN 1211-2860.
 140. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní trestní soud a odpovědnost prezidenta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Dagmar Lantajová. Aktuálne otázky medzinárodného trestného práva v kontexte európskych a vnútroštátnych noriem. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 201-206, 6 s. ISBN 978-80-8082-523-2.
 141. KOUDELKA, Zdeněk. Nemzeti kisebbségek és helyi önkormányzatok Csehországban, Morvaországban és Sziléziában. Kisebbségkutatás, Budapest: Lucidus Kiado, 2012, Neuveden, č. 3, s. 619-626. ISSN 1215-2684.
 142. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí u soudců, státních zástupců a členů vlády. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 12, s. 12-18. ISSN 1211-2860.
 143. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. In Zdeněk Sadovský. Daně - terorie a praxe 2012. 1. vyd. Brno: Akademie Sting o.p.s., 2012. s. 46-52, 7 s. ISBN 978-80-87482-10-0.
 144. KOUDELKA, Zdeněk. Patroni vinařů. In Barbora Hašková. Člověk, víno, společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-22, 8 s. ISBN 978-80-210-5992-4.
 145. KOUDELKA, Zdeněk. Podivné rozhodnutí Ústavního soudu. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 2012, č. 11, s. 3-3. ISSN 1211-2860.
 146. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení státního zastupitelství. Trestní právo, Praha: Novatrix s.r.o., 2012, roč. 17, č. 4, s. 14-24. ISSN 1211-2860.
 147. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident jako vrchní velitel. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany, 2012, roč. 21, č. 1, s. 122-131. ISSN 1210-3292.
 148. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zákonodárství v ČR. Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva Slov. akademie vied, 2012, roč. 95, č. 3, s. 227-236. ISSN 0032-6984.
 149. KOUDELKA, Zdeněk. Profesní komory s povinným členstvím. Studia Trebicensia, Třebíč: Západomoravská vysoká škola Třebíč o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 81-94. ISSN 1804-8374.
 150. KOUDELKA, Zdeněk. Rath má právo na férový proces. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 6, s. 4-5. ISSN 1211-2860.
 151. KOUDELKA, Zdeněk. Recognition of State and Government by the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: SCS Science Centrum, 2012, roč. 3, č. 1, s. 73-74. ISSN 2043-085X.
 152. KOUDELKA, Zdeněk. The Member of the Editorial Board of the Journal Russian Law. : Redakční rada časopisu Russian Law, 2012 - 2035. ISSN 1811-9077.
 153. KOUDELKA, Zdeněk. Volba prezidenta republiky. In Jiří Jirásek. Ústava ve stínu politiky? 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s, 2012. s. 199-211, 13 s. ISBN 978-80-87382-39-4.
 154. KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Trestní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 6, s. 10-13. ISSN 1211-2860.
 155. KOUDELKA, Zdeněk. Zastupování státu navenek a uznávání jiných států v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Dagmar Lantajová. Právo národov na sebaurčenie v kontexte moderného medzinárodného práva. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, 2012. s. 70-77, 8 s. ISBN 978-80-8082-529-4.
 156. KOUDELKA, Zdeněk. Zastupování vedoucího státního zástupce. Trestní právo, Praha: Novatrix s.r.o., 2012, roč. 17, č. 1, s. 23-26. ISSN 1211-2860.
 157. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012. s. 407-411, 5 s. ISBN 978-80-7418-144-3.
 158. 2011

 159. KOUDELKA, Zdeněk. Golden Calf of Constitutionality. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 46-50. ISSN 2043-085X.
 160. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control of the Acts of the President in the Czech Republic. Russian Law, Rusko, Moskva: Russian Academy of Legal Sciences, 2011, Neuveden, č. 1, s. 111-127. ISSN 1811-9077.
 161. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 118-124. ISSN 1210-9126.
 162. KOUDELKA, Zdeněk. Limitation Period and Immunity in the Czech Republic. Journal of Criminal Law and Public Prosecution, London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 23-26. ISSN 2045-9246.
 163. KOUDELKA, Zdeněk. Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. Forum prawnicze, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 46-55. ISSN 2081-688X.
 164. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2011. 224 s. Teoretik, 96. ISBN 978-80-87212-95-0.
 165. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1077-1088. ISSN 0231-6625.
 166. KOUDELKA, Zdeněk. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono - tag. : Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono, 2011 - 2018. ISSN 2062-7165.
 167. KOUDELKA, Zdeněk. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono - tag. : Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono, 2011 - 2018. ISSN 2062-7165.
 168. KOUDELKA, Zdeněk. The Arms of Moravia and Silesia. Journal on European History of Law, London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 102-103. ISSN 2042-6402.
 169. KOUDELKA, Zdeněk. Tunelování ústavy. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 77-80. ISSN 1802-9116.
 170. FIŠER, Bohumil a Zdeněk KOUDELKA. Úvahy o politice. 1. vyd. Brno: Joštova akademie-centrum celoživotního vzdělávání s.r.o., 2011. 141 s. 1. publikace. ISBN 978-80-904880-0-7.
 171. KOUDELKA, Zdeněk a Petra ADÁMKOVÁ. Základy správního práva a veřejné správy II. 1. vyd. Brno: Nakladatelství STING s.r.o., 2011. 140 s. Studijní text. ISBN 978-80-87482-02-5.
 172. 2010

 173. KOUDELKA, Zdeněk. Abolition of Constitutional Statute by the Constitutional Court of the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 2-13. ISSN 2043-085X.
 174. KOUDELKA, Zdeněk. Arménská prokuratura. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, 7-8, s. 37-39. ISSN 1214-3758.
 175. KOUDELKA, Zdeněk. Člen Redakční rady časopisu Trestní právo. : Redakční rada časopisu Trestní právo, 2010 - 2017. ISSN 1211-2860.
 176. KOUDELKA, Zdeněk. Člen Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. : Rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 2010 - 2035.
 177. KOUDELKA, Zdeněk. Development of local administration in Moravia, Silesia and Bohemia. Journal on European History of Law, London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 64-74. ISSN 2042-6402.
 178. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the position of the Public Prosecutors Office in the Czech Republic. Journal of Criminal Law and Public Prosecution, London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 12-16. ISSN 2045-9246.
 179. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the Position of the Public Prosecutor's Office in the Czech Republic. Acta Juridica Hungarica. Hungarian Journal of Legal Studies, Budapest: Akadémiai Kiadó - Kluwer Academic Publ., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 223-230. ISSN 1216-2574. doi:10.1556/AJur.51.2010.3.5.
 180. KOUDELKA, Zdeněk. Judical control of the acts of the President in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 2-11. ISSN 2043-085X.
 181. KOUDELKA, Zdeněk. Košer a mešní víno. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 236-239. ISSN 1212-7884.
 182. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud Ruska. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 29-32. ISSN 1214-3758.
 183. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 25-41. ISSN 1802-9116.
 184. KOUDELKA, Zdeněk. Promlčení a imunita. Trestní právo, Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, 7-8, s. 16-19. ISSN 1211-2860.
 185. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství. Trestní právo, Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 9, s. 14-16. ISSN 1211-2860.
 186. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní funkcionáři a Ústavní soud. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 369-372. ISSN 1210-9126.
 187. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 11, s. 21-23. ISSN 1214-3758.
 188. KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 s. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7.
 189. KOUDELKA, Zdeněk. Zlaté tele ústavnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 257-262. ISSN 1210-9126.
 190. 2009

 191. KOUDELKA, Zdeněk. Медаль Украiна-Европейський союз Украiнського фонда науково-економiчного та юридичного спiвробiтництва. : Ukrajinský fond pro vědeckou, ekonomickou a právní spolupráci, 2009.
 192. KOUDELKA, Zdeněk. A Cseh Köztársaság elnöke döntéseinek bírósági felülvizsgálata. Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat, Budapest: Kiadja a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiad, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-23. ISSN 1789-1035.
 193. KOUDELKA, Zdeněk. Československá územní správa do roku 1945. In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. s. 129-131, 3 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 194. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. In Právní a ekonomické problémy současnosti X. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School a.s., 2009. s. 55-58, 4 s. ISBN 978-80-87255-32-2.
 195. KOUDELKA, Zdeněk. Changements de statut du Ministere public en République tcheque. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, 7-8, s. 54-59. ISSN 1214-3758.
 196. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the Position of the Public Prosecutors Office in the Czech Republic. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, 7-8, s. 32-37. ISSN 1214-3758.
 197. KOUDELKA, Zdeněk. Змiни статусу прокуратури в Чеськiй Республiциi (Zminy statusu prokuratury v Českij Respublicyi). Visnyk prokuratury, Kyjev, Ukrajina: Generální prokuratura Ukrajiny, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 109-113.
 198. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control of the Acts of the President in the Czech Republic. International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, Budapest: Hungarian Official Journal Publisher, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-24. ISSN 1789-1035.
 199. KOUDELKA, Zdeněk. Legislativní změny a státní zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 11-13. ISSN 1214-3758.
 200. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší správní soud a rušení právních předpísů. In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva s.r.o., 2009. s. 129-133, 5 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
 201. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 96-103. ISSN 1210-9126.
 202. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a mezinárodní smlouvy. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 929-939. ISSN 0231-6625.
 203. KOUDELKA, Zdeněk. Síť generálních prokurátorů států Evropské unie. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 3, s. 37-38. ISSN 1214-3758.
 204. KOUDELKA, Zdeněk. Struktura veřejné správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Decentralizacia a efektivnosť verejnej správy v podmienkach regionov EÚ. CD, 2. verze. Banska Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2009. 11 s. ISBN 978-80-8083-837-9.
 205. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1. vyd. Brno: Brno International Bussines School a.s., 2009. s. 5-9, 5 s. ISBN 978-80-87255-26-1.
 206. KOUDELKA, Zdeněk. Víno portské není tiché. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 387. ISSN 1212-7884.
 207. KOUDELKA, Zdeněk. Vojenská justice v ČR. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 79-84. ISSN 1210-3292.
 208. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7.
 209. 2008

 210. KOUDELKA, Zdeněk. Asistenti a vyšší úředníci státního zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2008, roč. 2008, č. 4, s. 41-42. ISSN 1214-3758.
 211. KOUDELKA, Zdeněk. Kárné řízení v justici. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 9, s. 6-8. ISSN 1214-3758.
 212. KOUDELKA, Zdeněk. Mešní víno před soudem. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 94-95. ISSN 1212-7884.
 213. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid v obecně závazných vyhláškách a Ústavní soud. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 354-358, 5 s. ISBN 978-80-210-4784-6.
 214. KOUDELKA, Zdeněk. Pokuta podle zákona o státním zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 10, s. 27-29. ISSN 1214-3758.
 215. KOUDELKA, Zdeněk. Polní státní zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 9, s. 26-29. ISSN 1214-3758.
 216. KOUDELKA, Zdeněk. Pracovní poměr státních zástupců a soudců. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 18-21, 4 s. ISBN 978-80-87255-20-9.
 217. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7.
 218. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, 2008. s. 555-569, 5 s. ISBN 978-80-7160-271-2.
 219. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní kontrola aktů prezidenta republiky. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 1065-1081. ISSN 0231-6625.
 220. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 33-34. ISSN 1214-3758.
 221. KOUDELKA, Zdeněk. Úniky odposlechů. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 3, s. 21. ISSN 1214-3758.
 222. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. In Právní a ekonomické problémy VI. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 38-40, 3 s. ISBN 978-80-86575-80-3.
 223. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law : 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1495-1499, 5 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 224. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 118-122, 5 s. ISBN 978-80-86575-17-9.
 225. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 63-66. ISSN 1210-4817.
 226. KOUDELKA, Zdeněk. Změny postavení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 11-12, s. 57-62. ISSN 1214-3758.
 227. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 7-8, s. 57-63. ISSN 1214-3758.
 228. 2007

 229. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, 7-8, s. 34-41. ISSN 1214-3758.
 230. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek. In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1. vyd. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 112-121, 10 s. ISBN 978-80-7302-125-2.
 231. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5.
 232. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zákona s evropským právem a sankce. Jurisprudence, Brno: EMP Stichting, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 60-61. ISSN 1802-3843.
 233. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. 1. vyd. Košice, Slovensko: Ústavný súd SR, 2007. s. 351-359, 10 s. ISBN 978-80-7097-699-9.
 234. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2007. s. 25-42, 18 s. ISBN 978-80-86575-34-6.
 235. KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 3, s. 20-23. ISSN 1214-3758.
 236. 2006

 237. KOUDELKA, Zdeněk. Malovinaři a Evropská unie. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 404-404. ISSN 1212-7884.
 238. KOUDELKA, Zdeněk. Novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, 7-8, s. 317. ISSN 1212-7884.
 239. KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2006. 96 s. 1081-304-2006. ISBN 80-7239-193-3.
 240. KOUDELKA, Zdeněk. Padesátiletí úmrtí Jaroslava Krejčího. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 92-98. ISSN 1210-9126.
 241. KOUDELKA, Zdeněk. Pracovní poměr státních zástupců a soudců. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky, Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2006, roč. 2006, č. 9, s. 26-27. ISSN 1211-5347.
 242. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zájmů. In Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 195-208, 14 s. ISBN 80-210-4062-9.
 243. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. Trestní právo, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 7-8, s. 31-33. ISSN 1211-2860.
 244. KOUDELKA, Zdeněk. Změny vinařského práva. Vinařský obzor, Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, 1-2, s. 8-9. ISSN 1212-7884.
 245. 2005

 246. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. Právní rádce, Praha: Economia, a.s, 2005, Roč. 13, č. 11, s. 38-40. ISSN 1210-4817.
 247. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 3. doplněné. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 445 s. 605. ISBN 80-7201-525-7.
 248. 2004

 249. KOUDELKA, Zdeněk. Konkurence Ústavního a Nejvyššího správního soudu. In Dělba soudní moci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 80-84, 5 s. ISBN 80-210-3318-5.
 250. KOUDELKA, Zdeněk. Levice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na počátku 21. století. In Ľavica a pravica : Prešovské politologické dni. VI. Ročník. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove. Prešovská univerzita, 2004. s. 180-191, 12 s. ISBN 80-8068-293-3.
 251. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid a obecně závazné vyhlášky. Právní rádce, Praha: Economia, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 49-50. ISSN 1210-4817.
 252. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 69-74, 6 s. ISBN 8021036117.
 253. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004. 379 s. 526. ISBN 80-7201-444-7.
 254. 2003

 255. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší správní soud a rušení podzákonných právních předpisů. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 251-252. ISSN 1210-9126.
 256. KOUDELKA, Zdeněk. Nový správní řád se opět pokouší o přízeň zákonodárců. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, Roč. 14, č. 17, s. 8-9. ISSN 0027-8009.
 257. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2.
 258. KOUDELKA, Zdeněk. Profesní samospráva. Právní rádce, Praha: Economia,a.s., 2003, roč. 2003, č. 11, s. 44-50. ISSN 1210-4817.
 259. KOUDELKA, Zdeněk. Průvodce územní samosprávou po 1.1.2003. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2003. 237 s. 482. ISBN 80-7201-403-X.
 260. KOUDELKA, Zdeněk. Působnost právních předpisů územní samosprávy. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 51-58. ISSN 1210-4817.
 261. 2002

 262. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 29-35, 7 s. ISBN 80-210-2944-7.
 263. KOUDELKA, Zdeněk. Působnost právních předpisů územní samosprávy. In Reforma veřejné správy. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2002. s. 78-91. ISBN 80-903089-6-1.
 264. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zájmů. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 184-188. ISSN 1210-9126.
 265. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 375-380. ISSN 1211-3247.
 266. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Európa medzi identitou a integritou. Vyd. 1. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2002. s. 335-343, 8 s. ISBN 80-8068-110-4.
 267. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. Praha: Linde, 2002. 310 s. 605. ISBN 80-7201-326-2.
 268. 2001

 269. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 2, s. 212-215. ISSN 1210-9126.
 270. KOUDELKA, Zdeněk. Ideologizovaná ústavnost - spor o poměrnost a velikost volebních obvodů. In Ideológie na prahu III. tisícročia. 1. vyd. Prešov, Slovensko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. s. 254-260. ISBN 80-8068-043-4.
 271. KOUDELKA, Zdeněk. Obce a kraje. 2. doplněné. Praha: LINDE Praha a.s., 2001. 422 s. Publikace č. 371. ISBN 80-7201-272-X.
 272. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 254 s. (Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 271). ISBN 80-210-1793-7.
 273. KOUDELKA, Zdeněk. Poměrnost voleb a velikost volebních obvodů. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 2, s. 165-167. ISSN 1210-9126.
 274. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2001. 297 s. Publikace č. 373. ISBN 80-7201-274-6.
 275. FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4.
 276. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 279-282. ISSN 1210-9126.
 277. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Aktuální otázky vývoje právního řádu v České republice a ve Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 26.6.2001 v Brně. 1. vyd. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. s. 7-14, 8 s.
 278. KOUDELKA, Zdeněk. Veřejný pořádek a obecně závazné vyhlášky. Právní rádce, Praha: Economia a. s., 2001, roč. 2001, č. 9, s. 18-21. ISSN 1210-4817.
 279. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 8-18. ISSN 1210-6348.
 280. 2000

 281. KOUDELKA, Zdeněk. Je stavovská organizace a stavovský předpis neústavní? Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 31-35. ISSN 1210-6348.
 282. KOUDELKA, Zdeněk. K diskuzi o změně volebního systému. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 241-245. ISSN 1210-9126.
 283. KOUDELKA, Zdeněk. K ústavní charakteristice samosprávy. Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 284. KOUDELKA, Zdeněk. K ústavní charakteristice samosprávy. Parlamentní zpravodaj, Praha: Nadace IDEU, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 285. KOUDELKA, Zdeněk. Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000. 1. vyd. Praha: Linde, 2000. 228 s. 345. ISBN 80-7201-250-9.
 286. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2000. 279 s. 302. ISBN 80-7201-202-9.
 287. KOUDELKA, Zdeněk. Poměrnost nového volebního systému. In Reforma volebního systému. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2000. s. 93-96.
 288. KOUDELKA, Zdeněk. Potřebuje ČR změnu volebního systému? Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 62-63. ISSN 1211-3384.
 289. KOUDELKA, Zdeněk. Realizace vyhlášek a sankce za jejich porušení. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2000, roč. 2000, č. 3, s. 23-25. ISSN 1210-4817.
 290. KOUDELKA, Zdeněk. Reforma voleb : simulace voleb podle navrženého systému. Parlamentní zpravodaj, Praha: Nadace IDEU, 2000, roč. 6, č.3, s. 42-44. ISSN 1211-037X.
 291. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 90-95. ISSN 1211-3247.
 292. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Volebné zákony na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Občinanske oko, 2000. s. 94-101. ISBN 80-968199-7-6.
 293. 1999

 294. KOUDELKA, Zdeněk. Druhy obecně závazných vyhlášek. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 9, s. 15-16. ISSN 1210-4817.
 295. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení prezidenta. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 1, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 296. KOUDELKA, Zdeněk. Přijímání obecně závazných vyhlášek. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1999, roč. 32, č. 1, s. 1-14. ISSN 0139-6005.
 297. KOUDELKA, Zdeněk. Změny postavení prezidenta na Slovensku a v Čechách, na Moravě a Slezsku. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 229-246. ISBN 80-210-2250-7.
 298. KOUDELKA, Zdeněk. Znovu o počtu krajů. Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 299. 1998

 300. KOUDELKA, Zdeněk. Kontinuita Poslanecké sněmovny. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 435-439. ISSN 1211-3247.
 301. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 95-104. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 212. ISBN 80-210-1995-6.
 302. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: Economia, 1998, roč. 4, č. 3, s. příloha. ISSN 1211-0507.
 303. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky, Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 130 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 199. ISBN 80-210-1752-X.
 304. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 462-467. ISSN 1211-3247.
 305. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému ČR. In Voľby 1998 v Slovenskej republike. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 63-68. ISBN 80-88885-59-0.
 306. KOUDELKA, Zdeněk. Politický systém Francie. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 1, s. 60-64. ISSN 1212-8139.
 307. KOUDELKA, Zdeněk. Rušení obecně závazných vyhlášek. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 31-52. ISBN 80-210-1751-1.
 308. KOUDELKA, Zdeněk. Rušení obecně závazných vyhlášek. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 6, s. 521-544. ISSN 0324-7007.
 309. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (1). Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 3, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 310. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (2). Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 4, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 311. KOUDELKA, Zdeněk. Válka soudů aneb dělba moci v soudnictví. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 1, s. 71-74. ISSN 1211-3247.
 312. 1997

 313. KOUDELKA, Zdeněk. Budoucnost profesní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 195-203. ISSN 1210-9126.
 314. KOUDELKA, Zdeněk. Možnost změny Ústavy SR. In Politický systém Slovenskej republiky. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1997. s. 40-48. ISBN 80-88885-26-4.
 315. KOUDELKA, Zdeněk. Národní rada Slovenské republiky a volby do ní. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 49-62. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 316. KOUDELKA, Zdeněk. Novinářská svoboda a trestní řízení. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 1997, roč. 27, č. 3, s. 24-28. ISSN 1210-6348.
 317. KOUDELKA, Zdeněk. Obec a statutární orgán. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1997, roč. 5, č. 11, s. 3-5. ISSN 1210-4817.
 318. KOUDELKA, Zdeněk. Samosprávná působnost zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 588-596. ISSN 1210-9126.
 319. KOUDELKA, Zdeněk. Současná slovenská politika. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, s. 199-210. ISSN 1211-3247.
 320. 1996

 321. KOUDELKA, Zdeněk. K návrhům na změnu ústavního systému ČR. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 261-265. ISSN 1211-3247.
 322. KOUDELKA, Zdeněk a Vojtěch ŠIMÍČEK. K právní povaze Listiny základních práv a svobod. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 2, s. 175-182. ISSN 0324-7007.
 323. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v SR. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 103-118. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 324. KOUDELKA, Zdeněk. Návrh na úpravu slovenské ústavy. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 38-50. ISSN 1211-3247.
 325. KOUDELKA, Zdeněk. Návrh zákona o patentových zástupcích - opět útok na profesní samosprávu. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1996, roč. 26, č. 9, s. 14-17. ISSN 1210-6348.
 326. KOUDELKA, 7deněk. Návrh změny zákona o státním podniku. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1996, roč. 1996, č. 12, s. 46. ISSN 1210-4817.
 327. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení a vztahy výkonné moci a zákonodárné moci na Slovensku. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. Disertační doktorská práce.
 328. 1995

 329. KOUDELKA, Zdeněk. Čtyřicetiletí úmrtí Jaroslava Krejčího. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 137-142. ISSN 1210-9126.
 330. KOUDELKA, Zdeněk. Komunální volby 1994. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 7-10. ISSN 1211-3247.
 331. KOUDELKA, Zdeněk. Local state administration in the Slovak Republic and Czech Republic. In Localities and politics in the transformation process. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovak Political Science Associantion, 1995. s. 42-51, 10 s. ISBN 80-901418-2-X.
 332. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v Slovenské a České republice. In Lokálna moc v transformačnom procese. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovenské združenie pre politické vedy, 1995. s. 66-76, 11 s. ISBN 80-901418-1-1.
 333. KOUDELKA, Zdeněk. Normotvorba advokátní komory. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 1995, roč. 25, č. 2, s. 7-10. ISSN 1210-6348.
 334. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení slovenského prezidenta. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 82-94. ISSN 1210-9126.
 335. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní systém Slovenska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 50 s. Právnické sešity č. 101. ISBN 80-210-1207-2.
 336. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta SR k parlamentu a vládě. In Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. 1. vyd. Prešov, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1995. s. 184-190. ISBN 80-88722-16-0.
 337. 1994

 338. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky a městské části. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 140-146. ISSN 1210-9126.
 339. KOUDELKA, Zdeněk. Reorganizace podniku a zaměstnanost. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 166-170. ISSN 1210-9126.
 340. KOUDELKA, Zdeněk. Skončení nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 153-158. ISSN 1210-9126.
 341. 1993

 342. KOUDELKA, Zdeněk. Ekologové v politice. In Politologický sborník 3. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1993. s. 72-83.
 343. KOUDELKA, Zdeněk. Základy liberálního státu a politiky. Nevydáno. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 53 s. Diplomová práce.
 344. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 19 s. Právnické sešity č. 67. ISBN 80-210-0781-8.
 345. 1992

 346. KOUDELKA, Zdeněk. Zásady liberálního státu. Inforum, Praha: Občanské hnutí, 1992, roč. 1992, č. 30, s. 10-11.
 347. 1991

 348. KOUDELKA, Zdeněk. Liberalismus a stát. In Politologický sborník 2. 1. vyd. Brno: Mezinároní politologický ústav, 1991. s. 22-27.
 349. KOUDELKA, Zdeněk. O svobodě. Echo latina, Brno: Filozofická fakulta MU, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 74-76.
 350. KOUDELKA, Zdeněk. Současnost politických stran. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 67-69. ISSN 1210-9126.
 351. KOUDELKA, Zdeněk. Závaznost poslaneckého slibu. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 1991, č. 3, s. 75-77. ISSN 1211-3384.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2020 07:48