Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KOUDELKA, Zdeněk. Cenzura webů a správní soudy. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2023, roč. 2023, č. 1, s. 5-6. ISSN 2336-5323.
 2. KOUDELKA, Zdeněk. Korunovační klenoty Království českého v Rakousku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2023. 68 s. Extra 844. ISBN 978-80-7502-643-9.
 3. KOUDELKA, Zdeněk. Popelka za Husáka jako za Fialy aneb O trestu ztráty politického práva. In Advokátní deník. 1. vyd. Praha: Česká advokátní komora, 2023. Názory. ISSN 2571-3558.
 4. KOUDELKA, Zdeněk. Správní soudy k cenzuře webů a projevech na proticovidistických demonstracích. In Daniele Kovářová. Svoboda projevu a po projevu. 1. vyd. Praha: Zdeněk Rampas - Nová vlna, 2023. s. 33-36. ISBN 978-80-88343-67-7.
 5. KOUDELKA, Zdeněk. Totožnost skutku v civilním řízení. Soudní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2023, roč. 2023, č. 2, s. 43-45. ISSN 1211-4405.
 6. KOUDELKA, Zdeněk. Ústava a právo Evropské unie. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2023, roč. 2023, č. 1, s. 27-72. ISSN 2336-5323.
 7. 2022

 8. KOUDELKA, Zdeněk. Chvála právního pozitivismu. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2022, roč. 2022, č. 1, s. 5-6. ISSN 2336-5323.
 9. KOUDELKA, Zdeněk. Korunovační klenoty jako ústavní pojem a symbol státu. In Jaroslav Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 183-191. ISBN 978-80-280-0190-2.
 10. KOUDELKA, Zdeněk. Odklad vykonatelnosti a insolvenční řízení. Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 245-247. ISSN 1213-5313.
 11. FRUMAROVÁ, Kateřina, Tomáš GRYGAR, Zdeněk KOUDELKA, Lukáš POTĚŠIL, Olga POUPEROVÁ, Radovan SUCHÁNEK a Martin ŠKUREK. Správní soudnictví. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2022. 671 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-611-8.
 12. KOUDELKA, Zdeněk. Stanislav Gross. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Ondřej Horák, David Kolumber. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek Biografie právníků A-J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. s. 576-577. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-913-3.
 13. KOUDELKA, Zdeněk. The Constitution and Constitutional Identity of the Czech Republic vs. the Law of the European Union. In Grzegorz Pastuszko. Constitutional identity and European Union axiology - perspektive of Central European States. 1. vyd. Warszawa: Szkola Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwości, 2022. s. 109-135. Centrum Badań Polityki Europejskiej. ISBN 978-83-66454-30-9.
 14. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavnost trestnosti šíření nakažlivé nemoci. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2022, roč. 2022, č. 1, s. 73-77. ISSN 2336-5323.
 15. KOUDELKA, Zdeněk. Vyvěšování vlajek cizích států. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2022, roč. 2022, č. 2, s. 5. ISSN 2336-5323.
 16. KOUDELKA, Zdeněk. Zastupování státu navenek. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2022, roč. 2022, č. 2, s. 23-42. ISSN 2336-5323.
 17. 2021

 18. KOUDELKA, Zdeněk. Československý jazyk a jazykový zákon. In MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2021. s. 68-69. ISSN 2570-8309.
 19. KOUDELKA, Zdeněk. Jaký státoprávní model je pro bližší spolupráci středoevropských zemí nejvhodnější? In Tomáš Kulman, Michal Semín. Svatý Vojtěch a středoevropský prostor/ Saint Adalbert and Central Europe. 1. vyd. Praha: Patrimonium Sancti Adalberti, z.s., 2021. s. 43-50. ISBN 978-80-270-9766-1.
 20. KOUDELKA, Zdeněk. Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2021. 146 s. Extra, sv. 676. ISBN 978-80-7502-475-6.
 21. KOUDELKA, Zdeněk. Kde se vzal český lev? In MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2021. s. 56-57. ISSN 2570-8309.
 22. KOUDELKA, Zdeněk. Stanovení hranic škody v trestním právu. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2021, roč. 2021, č. 1, s. 42-48. ISSN 2336-5323.
 23. KOUDELKA, Zdeněk. What is the most appropriate polity model for closer cooperation between Central European countries? In Tomáš Kulman, Michal Semín. Saint Adalberti and Central Europe. 1. vyd. Praha: Patrimonium Sancti Adalberti, z.s., 2021. s. 48-56. 1/2021. ISBN 978-80-270-9766-1.
 24. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon obuškový. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek Zákon ob-Ž. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. s. 15-16. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-813-6.
 25. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon stykový. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek Zákon ob-Ž. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. s. 39-40. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-813-6.
 26. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonné opatření. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek Zákon ob-Ž. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. s. 84-87. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-813-6.
 27. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonný úrok ze starých dluhů a dobré mravy. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 4, s. 143-145. ISSN 1210-6410.
 28. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonodárná iniciativa. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XXII. svazek Zákon ob-Ž. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. s. 87-88. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-813-6.
 29. KOUDELKA, Zdeněk. Změny voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. In Tomáš Dvorský, Ján Ruman, Jana Šutajová. Voľby 2019/2020. Kam kráčaš demokracia. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. s. 89-111. ISBN 978-80-574-0050-9.
 30. 2020

 31. KOUDELKA, Zdeněk. Cizinci a státní funkce. Právo a bezpečnost. Praha: AMBIS vysoká škola, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 78-84. ISSN 2336-5323.
 32. KOUDELKA, Zdeněk. Jak obstála ústava první republiky? In Živá historie. 1. vyd. Brno: Extra Publishing, s.r.o., 2020. s. 68-71. Bez edice. ISSN 1803-3326.
 33. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenovací pravomoci prezidenta k ústavním orgánům hospodářské moci. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2020, roč. 2020, č. 2, s. 53-60. ISSN 1804-6797.
 34. KOUDELKA, Zdeněk. Lhůta pro žalobu Ministerstvem vnitra proti opatření územní samosprávy je 3 roky. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, roč. 2020, 5-6, s. 138-144. ISSN 0139-6005.
 35. KOUDELKA, Zdeněk. Nouzové zákonodárství a roušky. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 2020, č. 12, s. 956-968. ISSN 0231-6625.
 36. KOUDELKA, Zdeněk. Obce s památkami mají právo na rozvoj aneb Jihomoravská Lednice porazila Ministerstvo kultury. Moderní obec. Profi Press s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 7, s. 44. ISSN 1211-0507.
 37. KOUDELKA, Zdeněk. Odsun. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2020. s. 58-59. ISSN 2570-8309.
 38. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 25-42. ISSN 2336-5323.
 39. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky, Národní shromáždění, Ústavněprávní věda-Jaroslav Krejčí. In Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen. Ústava a ústavní systém meziválečného Československa. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2020. s. 64-131, 463-467, 73 s. 436. ISBN 978-80-7418-330-0.
 40. KOUDELKA, Zdeněk a Aleš VÁŇA. The Limits of the Power of Judges. Forum prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2020, roč. 2020, č. 6, s. 16-23. ISSN 2081-688X. doi:10.32082/fp.v0i6(62).451.
 41. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní nález. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 711-713. Encyklopedie českých právních dějin XIX. ISBN 978-80-7380-795-5.
 42. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní zákon. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 713-728. Encyklopedie českých právních dějin XIX. ISBN 978-80-7380-795-5.
 43. KOUDELKA, Zdeněk. Vláda. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. XX. svazek Vá-Volba. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 487-506. Encyklopedie českých právních dějin XX. ISBN 978-80-7380-802-0.
 44. KOUDELKA, Zdeněk. Volby prezidenta republiky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby-Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 19-40. Encyklopedie českých právních dějin XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 45. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby-Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 547-550. Encyklopedie českých právních dějin XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 46. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby-Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 671-673. Encyklopedie českých právních dějin XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 47. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o státním občanství. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby-Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 781-783. Encyklopedie českých právních dějin XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 48. KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o střetu zájmů. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby-Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 785-788. Encyklopedie českých právních dějin XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 49. KOUDELKA, Zdeněk. Započtení vazby z jiného trestního řízení do trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, roč. 2020, č. 5, s. 27-28. ISSN 1210-6348.
 50. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 25-50. ISSN 2336-5323.
 51. 2019

 52. KOUDELKA, Zdeněk. České korunovační klenoty v Rakousku. In Benefiční přednáška pro Moravskou genealogickou a heraldickou společnost. 2019.
 53. KOUDELKA, Zdeněk. České korunovační klenoty v Rakousku. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. Dny práva 2018 II - Restituce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 90-107. ISBN 978-80-210-9305-8.
 54. KOUDELKA, Zdeněk. Development of Local Administration in Bohemia, Moravia and Silesia until 1990. Russian Law. Moskva: Russian Academy of Legal Sciences, 2019, Neuveden, č. 2, s. 6-29. ISSN 1811-9077.
 55. KOUDELKA, Zdeněk. Domůžeme se svého? In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 72-73, 58-59, 4 s. ISSN 2570-8309.
 56. KOUDELKA, Zdeněk. Jablko sváru. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 18-21. ISSN 2570-8309.
 57. KOUDELKA, Zdeněk. Listopad 1989 na právech v Brně. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 70-75. ISSN 2336-5323.
 58. KOUDELKA, Zdeněk. Nekrolog - Pavel Kučera (1940-2019). Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 76-78. ISSN 2336-5323.
 59. KOUDELKA, Zdeněk. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a jeho obhájce. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 65-68. ISSN 1210-6348.
 60. KOUDELKA, Zdeněk. Paralelní trestní stíhání a maximální délka vazby. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 34-37. ISSN 2336-5323.
 61. KOUDELKA, Zdeněk. Plíživé rozšiřování trestní represe. In Tomáš Gřivna, Hana Šimánková. Trestní právo a právní stát. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 216-222. ISBN 978-80-7380-763-4.
 62. KOUDELKA, Zdeněk. Pokušení mužů na vrcholu pyramidy. In My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 1. vyd. Praha: Česká citadela s.r.o., 2019. s. 20-23. Bez edice. ISSN 2570-8309.
 63. KOUDELKA, Zdeněk a Aleš VÁŇA. Revival of a Cancelled Legal Regulation in Bohemia, Moravia and Silesia and in Slovakia. Law and State. Nur-sultan (Astana) Kazachstán: Univerzita KAZGJUU, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 50-64. ISSN 2307-521X.
 64. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní pravomoc parlamentu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 740-744. Svazek XIV. Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1.
 65. KOUDELKA, Zdeněk. Stálý výbor Národního shromáždění. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 198-199. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 66. KOUDELKA, Zdeněk. Starosta. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 194-197. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 67. KOUDELKA, Zdeněk. Statutární města. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 741-747. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 68. KOUDELKA, Zdeněk. Stav legislativní nouze. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 779-781. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
 69. KOUDELKA, Zdeněk. Symbol - žezlo a jablko Království českého (gotické). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 466-471. Svazek XVII. Svatá-Štrbské. ISBN 978-80-7380-769-6.
 70. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud obchodně tržním způsobem. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 4-7. ISSN 2336-5323.
 71. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta republiky a soudní moci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Andrea Koroncziová, Tibor Hlinka. Nezávislosť ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov, Bratislavské právnické fórum 2019. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. s. 19-29. ISBN 978-80-7160-531-7.
 72. KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA a Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3.
 73. KOUDELKA, Zdeněk. Zdanění finanční náhrady v rámci církevních restitucí. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 8-19. ISSN 2336-5323.
 74. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Novotný, Jiří (eds.). Morava 1918. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2019. s. 58-73. ISBN 978-80-7418-316-4.
 75. 2018

 76. KOUDELKA, Zdeněk. Abolition of Constitutional Statute by the Constitutional Court of the Czech Republic. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2018, Neuveden, č. 2, s. 15-42. ISSN 1811-9077.
 77. KOUDELKA, Zdeněk. Co je cizí majetek? Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 17, 11-12, s. 257-259. ISSN 1213-5313.
 78. KOUDELKA, Zdeněk. International Criminal Court and Criminal Liability of the President of the Republic in Bohemia, Moravia and Silesia. Держава i право (Děržava i pravo). Kijev, Ukrajina: Ústav státu a práva Národní akademie věd Ukrajiny, 2018, Neuveden, č. 81, s. 241-249. ISSN 1563-3349.
 79. KOUDELKA, Zdeněk. Organizovaná zločinecká skupina. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 22-28. ISSN 2336-5323.
 80. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7.
 81. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 17-37. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 82. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva vysokoškolská. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 81-86. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 83. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva zájmová. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 86-96. Svazek XII. Sa-Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 84. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva prezidentská. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 363-368. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 85. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva rezortní. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 368-369. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 86. KOUDELKA, Zdeněk. Smlouva vládní. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 369-370. Svazek XIII. Smlouva o-Součást. ISBN 978-80-7380-744-3.
 87. KOUDELKA, Zdeněk. Soudce jako konzultant státního zastupitelství. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 3, s. 30-33. ISSN 2336-5323.
 88. KOUDELKA, Zdeněk. Spolupracující obviněný. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 33-39. ISSN 2336-5323.
 89. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 s. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5.
 90. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonný soudce a systémové porušení rozvrhu práce. Soudní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 24, 7-8, s. 225-227. ISSN 1211-4405.
 91. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího (1892-1956). In Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. s. 61-81. Bez edice. ISBN 978-80-7561-124-6.
 92. 2017

 93. KOUDELKA, Zdeněk. Dispute Concerning the Polish Constitutional Tribunal. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 32-41. ISSN 1811-9077.
 94. KOUDELKA, Zdeněk. Dohoda ministerstev o územním plánu obce. Moderní obec. Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 23, č. 10, s. 59-60. ISSN 1211-0507.
 95. KOUDELKA, Zdeněk. K úvahám o možném sloučení obecní policie a Policie ČR. Moderní obec. Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 7, s. 57. ISSN 1211-0507.
 96. KOUDELKA, Zdeněk. Kategorizace zákonů a volební zákon. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 5, s. 453-461. ISSN 0231-6625.
 97. KOUDELKA, Zdeněk. Licence a trestný čin podvodu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 22, č. 4, s. 22-24. ISSN 1211-2860.
 98. KOUDELKA, Zdeněk. Nakládaní s informacemi v Policii. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 16-28. ISSN 2336-5323.
 99. KOUDELKA, Zdeněk. Obec pod kuratelou? Jde o zneužívání moci. Moderní obec. Profi Press s.r.o., 2017, roč. 23, č. 8, s. 56-57. ISSN 1211-0507.
 100. KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN a Filip RIGEL. Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 20 s. 381. ISBN 978-80-7418-275-4.
 101. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 770-781. Svazek VII. Právo Pra – Prob. ISBN 978-80-7380-648-4.
 102. KOUDELKA, Zdeněk. Ratihabice. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 73-74. Svazek X. R-Říš. ISBN 978-80-7380-671-2.
 103. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní právo a zákonná povinnost mlčenlivosti poslanců. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, roč. 22, č. 2, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 104. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud - ohrožení demokracie. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 5-7. ISSN 2336-5323.
 105. KOUDELKA, Zdeněk. Změna práva azylu. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-13. ISSN 2336-5323.
 106. KOUDELKA, Zdeněk. Změna zákona o obcích? Vezměme v úvahu i variantní obecní zřízení. Moderní obec. Praha: Profi Press s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 7, s. 6. ISSN 1211-0507.
 107. KOUDELKA, Zdeněk a Filip RIGEL. Znárodnění a pozemní komunikace. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 18, s. 629-633. ISSN 1210-6410.
 108. 2016

 109. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování vlády prezidentem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, roč. 2016, č. 1, s. 31-48. ISSN 2336-5323.
 110. KOUDELKA, Zdeněk. Justiční akademie. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 905-906. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-587-6.
 111. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých dějin. III. Svazek K-M. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2016. s. 271-277. Svazek III. K-M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 112. KOUDELKA, Zdeněk. Lex Svoboda. In KAREL SCHELLE, JAROMÍR TAUCHEN. Encyklopedie českých dějin. III. Svazek K-M. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2016. s. 447-448. Svazek III. K-M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 113. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2016. 74 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-264-8.
 114. KOUDELKA, Zdeněk. Patroni vinařů. In Ladislav Rabušic. Člověk, víno společnost 2009-2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 33-40.
 115. KOUDELKA, Zdeněk. Přísedící a právo na zákonného soudce. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, Neuveden, č. 2, s. 119-131. ISSN 2336-5323.
 116. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním - nález Pl.ÚS 4/2014. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 3, s. 21-33. ISSN 1211-2860.
 117. KOUDELKA, Zdeněk. Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 1, s. 4-7. ISSN 1211-2860.
 118. KOUDELKA, Zdeněk. The Dispute Concerning the Polish Constitutional Tribunal. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2016, Neuveden, č. 1, s. 132-142. ISSN 1811-9077.
 119. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentalní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2016. 40 s. ISBN 978-80-7502-161-8.
 120. KOUDELKA, Zdeněk. Zneužívání moci ve státním zastupitelství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 21, č. 3, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 121. 2015

 122. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. In Schelle, Karel, Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 252-267. ISBN 978-80-7380-562-3.
 123. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control over Presidential Acts in the Czech Republic. In Blanka Říchová, Radoslaw Kubicki, Aaron Walter. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures. 1. vyd. Kielce, Polsko: Faculty of Social Scences University of Ss. Cyril and Methodus in Trnava, 2015. s. 51-77. ISBN 978-83-64038-39-6.
 124. KOUDELKA, Zdeněk. Meze moci soudců. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 14, č. 3, s. 12-15. ISSN 1211-2860.
 125. KOUDELKA, Zdeněk. Pohledávky za privatizovanými podniky a ručení státu. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2015, roč. 2015, č. 1, s. 71-77. ISSN 2336-5323.
 126. KOUDELKA, Zdeněk. Právo nad soudcem nebo soudce nad právem? In Patrik Príbelský, Eduard Korpáš (eds.). Princípy konštitucionalizmu. 1. vyd. Plzeň: Alše Čeněk s.r.o., 2015. s. 71-149. ISBN 978-80-7380-586-9.
 127. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a státní vyznamenání. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2015, neuveden, č. 2, s. 31-35. ISSN 2336-5323.
 128. KOUDELKA, Zdeněk. Průtahy trestního stíhání a abolice. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 20, č. 4, s. 22-29. ISSN 1211-2860.
 129. KOUDELKA, Zdeněk. Recognition of State and Government by the Czech Republic. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 17-20. ISSN 1811-9077.
 130. KOUDELKA, Zdeněk. You all better be afraid of us! In The Business Soirée. 1. vyd. Praha: CONSULTIA, a.s., 2015. s. 26-28. July/August. ISSN 2336-7296.
 131. KOUDELKA, Zdeněk. Zcizené opatství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 4, s. 22-29. ISSN 1211-2860.
 132. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Barvy v právu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2015. s. 65-76. The European Society for History of Law. ISBN 978-80-7418-242-6.
 133. KOUDELKA, Zdeněk. Žaluji vedení státního zastupitelství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 14, č. 4, s. 2-3. ISSN 1211-2860.
 134. 2014

 135. KOUDELKA, Zdeněk. A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle. Budapest: HVG-ORAC, 2014, neuveden, č. 1, s. 17-25. ISSN 1789-6991.
 136. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 63-97. ISSN 2336-5323.
 137. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2014, neuveden, č. 1, s. 3-5. ISSN 1211-3387.
 138. KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 3-5. ISSN 1211-2860.
 139. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2014. s. 123-142. ISBN 978-80-87382-42-4.
 140. KOUDELKA, Zdeněk. Külföldiek és a polikai tisztségek Csehországban, Morvaorságban és Sziléziában. In Iván Halász. A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban. 1. vyd. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2014. s. 107-114. Tordas és Társa Kft. ISBN 978-615-5527-03-6.
 141. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN 1211-2860.
 142. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, Management. Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s. 7-17. ISSN 1804-3550.
 143. KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN 1211-2860.
 144. KOUDELKA, Zdeněk. Předseda Redakční rady časopis Právo a bezpečnost. Redakční rada časopisu Právo a bezpečnost, 2014 - 2035. ISSN 2336-5323.
 145. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 19, 2-3, s. 42-48, 38-41, 11 s. ISSN 1211-2860.
 146. KOUDELKA, Zdeněk. Školská samospráva. In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 125-137. ISBN 978-80-210-6950-3.
 147. KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 15-24. ISSN 1811-9077.
 148. KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s. 30-38. ISSN 2336-5323.
 149. KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 5. ISSN 2336-5323.
 150. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. 1. vyd. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. s. 87-102. ISBN 978-80-8152-179-9.
 151. KOUDELKA, Zdeněk. 3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014.
 152. 2013

 153. KOUDELKA, Zdeněk. A csehországi, morvaországi és sziléziai választási rendszer 2000. évi módosítása. In Přednáška, Katedra mezinárodního a evropského práva Fakulty veřejné správy Národní univerzity veřejné služby Budapešť (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara). 2013.
 154. KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 3, s. 10-19. ISSN 1211-2860.
 155. KOUDELKA, Zdeněk. Benešovy dekrety a církve. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 2013, 11-12, s. 3-3. ISSN 1211-2860.
 156. KOUDELKA, Zdeněk. Funkcionáři justice a ústavnost. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 2, s. 4-9. ISSN 1211-2860.
 157. KOUDELKA, Zdeněk. International Criminal Court and Criminal Liability of the President of the Czech Republic. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2013, Neuveden, č. 1, s. 100-105. ISSN 1811-9077.
 158. KOUDELKA, Zdeněk. Košer víno. In Barbora Hašková. Člověk, víno, společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-25. ISBN 978-80-210-6261-0.
 159. KOUDELKA, Zdeněk. Köztársasági elnök Csehországban, Morvaországban és Sziléziában. In Přednáška v cyklu Srovnávací ústavní právo, Ústav právních věd Maďarské akademie věd Budapešť. 2013.
 160. KOUDELKA, Zdeněk. Obnova demokracie. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 1, s. 3-4. ISSN 1211-2860.
 161. KOUDELKA, Zdeněk. Obživnutí zrušeného právního předpisu. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013, Neuveden, č. 4, s. 8-14. ISSN 1802-3843.
 162. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 5-6, s. 39-47. ISSN 1211-2860.
 163. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení státního zastupitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Daniela Čičkanová, Zuzana Illýová, Vladislav Mičátek, Ondrej Ružička. Bratislavské právnicke fórum 2013. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského Bratislava, 2013. s. 1686-1696. ISBN 978-80-7160-365-8.
 164. KOUDELKA, Zdeněk. Právo a protikorupční kampaň v kauze exposlanců. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 9-10, s. 3-8. ISSN 1211-2860.
 165. KOUDELKA, Zdeněk. Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 2, s. 146-149. ISSN 1210-9126.
 166. KOUDELKA, Zdeněk. Správní žaloba ve veřejném zájmu. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 7-8, s. 18-21. ISSN 1211-2860.
 167. KOUDELKA, Zdeněk. Televize a právo. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, č. 3, s. 3-5. ISSN 1211-2860.
 168. KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentalní pramen práva. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 18, 11-12, s. 10-21. ISSN 1211-2860.
 169. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. In Zdeňka Kalová. Kontrolní závěr: Miloslav Kala. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2013. s. 78-86. ISBN 978-80-7239-305-3.
 170. KOUDELKA, Zdeněk. Volba prezidenta republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Ján Chmelík. Konsenzus v práve. 1. vyd. Banska Bystrica, Slovensko: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2013. s. 368-379. ISBN 978-80-557-0523-1.
 171. KOUDELKA, Zdeněk. Zákonná příslušnost státního zastupitelství jako právní hodnota. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, Neuveden, č. 12, s. 35-39. ISSN 1210-6348.
 172. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému roku 2000. In Stanislav Balík. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 85-101. Politologická řada, č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.
 173. 2012

 174. KOUDELKA, Zdeněk. A cseh önkormányzati rendszer és a kisebbségek képviselete. In A migránsok politikai integrációja a V4 országaiban (Politická intergrace migrantů v zemích V4). 2012.
 175. KOUDELKA, Zdeněk. A csehországi, morvaországi és sziléziai választási rendszer 2000. évi módosítása. In Přednáška, Katedra mezinárodního a evropského práva Fakulty veřejné správy Národní univerzity veřejné služby Budapešť (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék). 2012.
 176. KOUDELKA, Zdeněk. Czlonek Rady międzynarodowej kwartalnika naukowo Prawo i Wieź. Mezinárodní rada časopisu Prawo i Wieź, 2012 - 2035. ISSN 2299-405X.
 177. KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování vedoucích státních zástupců. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 9, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
 178. KOUDELKA, Zdeněk. Justice v ústavním systému zemí Visegradu. 2012.
 179. KOUDELKA, Zdeněk. Member of the Editorial staff of the Journal of Criminal Law and Public Prosecution. Editorial staff of the Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 2012.
 180. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní smlouva a zdvořilost při spolupráci orgánů veřejné žaloby. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 30-31. ISSN 1211-2860.
 181. KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní trestní soud a odpovědnost prezidenta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Dagmar Lantajová. Aktuálne otázky medzinárodného trestného práva v kontexte európskych a vnútroštátnych noriem. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 201-206. ISBN 978-80-8082-523-2.
 182. KOUDELKA, Zdeněk. Nemzeti kisebbségek és helyi önkormányzatok Csehországban, Morvaországban és Sziléziában. Kisebbségkutatás. Budapest: Lucidus Kiado, 2012, Neuveden, č. 3, s. 619-626. ISSN 1215-2684.
 183. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí u soudců, státních zástupců a členů vlády. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 12, s. 12-18. ISSN 1211-2860.
 184. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. In Zdeněk Sadovský. Daně - terorie a praxe 2012. 1. vyd. Brno: Akademie Sting o.p.s., 2012. s. 46-52. ISBN 978-80-87482-10-0.
 185. KOUDELKA, Zdeněk. Patroni vinařů. In Barbora Hašková. Člověk, víno, společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-22. ISBN 978-80-210-5992-4.
 186. KOUDELKA, Zdeněk. Podivné rozhodnutí Ústavního soudu. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 2012, č. 11, s. 3-3. ISSN 1211-2860.
 187. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení státního zastupitelství. Trestní právo. Praha: Novatrix s.r.o., 2012, roč. 17, č. 4, s. 14-24. ISSN 1211-2860.
 188. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident jako vrchní velitel. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany, 2012, roč. 21, č. 1, s. 122-131. ISSN 1210-3292.
 189. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zákonodárství v ČR. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva Slov. akademie vied, 2012, roč. 95, č. 3, s. 227-236. ISSN 0032-6984.
 190. KOUDELKA, Zdeněk. Profesní komory s povinným členstvím. Studia Trebicensia. Třebíč: Západomoravská vysoká škola Třebíč o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 81-94. ISSN 1804-8374.
 191. KOUDELKA, Zdeněk. Rath má právo na férový proces. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 6, s. 4-5. ISSN 1211-2860.
 192. KOUDELKA, Zdeněk. Recognition of State and Government by the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: SCS Science Centrum, 2012, roč. 3, č. 1, s. 73-74. ISSN 2043-085X.
 193. KOUDELKA, Zdeněk. The Member of the Editorial Board of the Journal Russian Law. Redakční rada časopisu Russian Law, 2012 - 2020. ISSN 1811-9077.
 194. KOUDELKA, Zdeněk. Volba prezidenta republiky. In Jiří Jirásek. Ústava ve stínu politiky? 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s, 2012. s. 199-211. ISBN 978-80-87382-39-4.
 195. KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 6, s. 10-13. ISSN 1211-2860.
 196. KOUDELKA, Zdeněk. Zastupování státu navenek a uznávání jiných států v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Dagmar Lantajová. Právo národov na sebaurčenie v kontexte moderného medzinárodného práva. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, 2012. s. 70-77. ISBN 978-80-8082-529-4.
 197. KOUDELKA, Zdeněk. Zastupování vedoucího státního zástupce. Trestní právo. Praha: Novatrix s.r.o., 2012, roč. 17, č. 1, s. 23-26. ISSN 1211-2860.
 198. KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012. s. 407-411. ISBN 978-80-7418-144-3.
 199. 2011

 200. KOUDELKA, Zdeněk. Golden Calf of Constitutionality. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 46-50. ISSN 2043-085X.
 201. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control of the Acts of the President in the Czech Republic. Russian Law. Rusko, Moskva: Russian Academy of Legal Sciences, 2011, Neuveden, č. 1, s. 111-127. ISSN 1811-9077.
 202. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 118-124. ISSN 1210-9126.
 203. KOUDELKA, Zdeněk. Limitation Period and Immunity in the Czech Republic. Journal of Criminal Law and Public Prosecution. London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 23-26. ISSN 2045-9246.
 204. KOUDELKA, Zdeněk. Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. Forum prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 46-55. ISSN 2081-688X.
 205. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2011. 224 s. Teoretik, 96. ISBN 978-80-87212-95-0.
 206. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1077-1088. ISSN 0231-6625.
 207. KOUDELKA, Zdeněk. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono - tag. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono, 2011 - 2018. ISSN 2062-7165.
 208. KOUDELKA, Zdeněk. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono - tag. Szerkesztöbizottság folyóirat Pro Publico Bono, 2011 - 2018. ISSN 2062-7165.
 209. KOUDELKA, Zdeněk. The Arms of Moravia and Silesia. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 102-103. ISSN 2042-6402.
 210. KOUDELKA, Zdeněk. Tunelování ústavy. Právo: časopis pro právní teorii a praxi. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 77-80. ISSN 1802-9116.
 211. FIŠER, Bohumil a Zdeněk KOUDELKA. Úvahy o politice. 1. vyd. Brno: Joštova akademie-centrum celoživotního vzdělávání s.r.o., 2011. 141 s. 1. publikace. ISBN 978-80-904880-0-7.
 212. KOUDELKA, Zdeněk a Petra ADÁMKOVÁ. Základy správního práva a veřejné správy II. 1. vyd. Brno: Nakladatelství STING s.r.o., 2011. 140 s. Studijní text. ISBN 978-80-87482-02-5.
 213. 2010

 214. KOUDELKA, Zdeněk. Abolition of Constitutional Statute by the Constitutional Court of the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 2-13. ISSN 2043-085X.
 215. KOUDELKA, Zdeněk. Arménská prokuratura. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, 7-8, s. 37-39. ISSN 1214-3758.
 216. KOUDELKA, Zdeněk. Člen Redakční rady časopisu Trestní právo. Redakční rada časopisu Trestní právo, 2010 - 2017. ISSN 1211-2860.
 217. KOUDELKA, Zdeněk. Člen Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 2010 - 2021.
 218. KOUDELKA, Zdeněk. Development of local administration in Moravia, Silesia and Bohemia. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 64-74. ISSN 2042-6402.
 219. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the position of the Public Prosecutors Office in the Czech Republic. Journal of Criminal Law and Public Prosecution. London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 12-16. ISSN 2045-9246.
 220. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the Position of the Public Prosecutor's Office in the Czech Republic. Acta Juridica Hungarica. Hungarian Journal of Legal Studies. Budapest: Akadémiai Kiadó - Kluwer Academic Publ., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 223-230. ISSN 1216-2574. doi:10.1556/AJur.51.2010.3.5.
 221. KOUDELKA, Zdeněk. Judical control of the acts of the President in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre Ltd., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 2-11. ISSN 2043-085X.
 222. KOUDELKA, Zdeněk. Košer a mešní víno. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 236-239. ISSN 1212-7884.
 223. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud Ruska. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 29-32. ISSN 1214-3758.
 224. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Právo: časopis pro právní teorii a praxi. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 25-41. ISSN 1802-9116.
 225. KOUDELKA, Zdeněk. Promlčení a imunita. Trestní právo. Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, 7-8, s. 16-19. ISSN 1211-2860.
 226. KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství. Trestní právo. Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 9, s. 14-16. ISSN 1211-2860.
 227. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní funkcionáři a Ústavní soud. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 369-372. ISSN 1210-9126.
 228. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 11, s. 21-23. ISSN 1214-3758.
 229. KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 s. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7.
 230. KOUDELKA, Zdeněk. Zlaté tele ústavnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 257-262. ISSN 1210-9126.
 231. 2009

 232. KOUDELKA, Zdeněk. Медаль Украiна-Европейський союз Украiнського фонда науково-економiчного та юридичного спiвробiтництва. Ukrajinský fond pro vědeckou, ekonomickou a právní spolupráci, 2009.
 233. KOUDELKA, Zdeněk. A Cseh Köztársaság elnöke döntéseinek bírósági felülvizsgálata. Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat. Budapest: Kiadja a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiad, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-23. ISSN 1789-1035.
 234. KOUDELKA, Zdeněk. Československá územní správa do roku 1945. In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. s. 129-131. ISBN 978-80-254-4000-1.
 235. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. In Právní a ekonomické problémy současnosti X. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School a.s., 2009. s. 55-58. ISBN 978-80-87255-32-2.
 236. KOUDELKA, Zdeněk. Changements de statut du Ministere public en République tcheque. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, 7-8, s. 54-59. ISSN 1214-3758.
 237. KOUDELKA, Zdeněk. Changes in the Position of the Public Prosecutors Office in the Czech Republic. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, 7-8, s. 32-37. ISSN 1214-3758.
 238. KOUDELKA, Zdeněk. Змiни статусу прокуратури в Чеськiй Республiциi (Zminy statusu prokuratury v Českij Respublicyi). Visnyk prokuratury. Kyjev, Ukrajina: Generální prokuratura Ukrajiny, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 109-113.
 239. KOUDELKA, Zdeněk. Judical Control of the Acts of the President in the Czech Republic. International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe. Budapest: Hungarian Official Journal Publisher, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-24. ISSN 1789-1035.
 240. KOUDELKA, Zdeněk. Legislativní změny a státní zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 11-13. ISSN 1214-3758.
 241. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší správní soud a rušení právních předpísů. In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva s.r.o., 2009. s. 129-133. ISBN 978-80-86775-22-7.
 242. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 96-103. ISSN 1210-9126.
 243. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident a mezinárodní smlouvy. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 929-939. ISSN 0231-6625.
 244. KOUDELKA, Zdeněk. Síť generálních prokurátorů států Evropské unie. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 3, s. 37-38. ISSN 1214-3758.
 245. KOUDELKA, Zdeněk. Struktura veřejné správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Decentralizacia a efektivnosť verejnej správy v podmienkach regionov EÚ. CD, 2. verze. Banska Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2009. 11 s. ISBN 978-80-8083-837-9.
 246. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1. vyd. Brno: Brno International Bussines School a.s., 2009. s. 5-9. ISBN 978-80-87255-26-1.
 247. KOUDELKA, Zdeněk. Víno portské není tiché. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 387. ISSN 1212-7884.
 248. KOUDELKA, Zdeněk. Vojenská justice v ČR. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 79-84. ISSN 1210-3292.
 249. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7.
 250. 2008

 251. KOUDELKA, Zdeněk. Asistenti a vyšší úředníci státního zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2008, roč. 2008, č. 4, s. 41-42. ISSN 1214-3758.
 252. KOUDELKA, Zdeněk. Kárné řízení v justici. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 9, s. 6-8. ISSN 1214-3758.
 253. KOUDELKA, Zdeněk. Mešní víno před soudem. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 94-95. ISSN 1212-7884.
 254. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid v obecně závazných vyhláškách a Ústavní soud. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 354-358. ISBN 978-80-210-4784-6.
 255. KOUDELKA, Zdeněk. Pokuta podle zákona o státním zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 10, s. 27-29. ISSN 1214-3758.
 256. KOUDELKA, Zdeněk. Polní státní zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 9, s. 26-29. ISSN 1214-3758.
 257. KOUDELKA, Zdeněk. Pracovní poměr státních zástupců a soudců. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 18-21. ISBN 978-80-87255-20-9.
 258. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7.
 259. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, 2008. s. 555-569, 5 s. ISBN 978-80-7160-271-2.
 260. KOUDELKA, Zdeněk. Soudní kontrola aktů prezidenta republiky. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 1065-1081. ISSN 0231-6625.
 261. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 33-34. ISSN 1214-3758.
 262. KOUDELKA, Zdeněk. Úniky odposlechů. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 3, s. 21. ISSN 1214-3758.
 263. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. In Právní a ekonomické problémy VI. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 38-40. ISBN 978-80-86575-80-3.
 264. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law : 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1495-1499. ISBN 978-80-210-4733-4.
 265. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008. s. 118-122. ISBN 978-80-86575-17-9.
 266. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 63-66. ISSN 1210-4817.
 267. KOUDELKA, Zdeněk. Změny postavení státního zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 11-12, s. 57-62. ISSN 1214-3758.
 268. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 7-8, s. 57-63. ISSN 1214-3758.
 269. 2007

 270. KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, 7-8, s. 34-41. ISSN 1214-3758.
 271. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek. In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1. vyd. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 112-121. ISBN 978-80-7302-125-2.
 272. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5.
 273. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zákona s evropským právem a sankce. Jurisprudence. Brno: EMP Stichting, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 60-61. ISSN 1802-3843.
 274. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. 1. vyd. Košice, Slovensko: Ústavný súd SR, 2007. s. 351-359, 10 s. ISBN 978-80-7097-699-9.
 275. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2007. s. 25-42. ISBN 978-80-86575-34-6.
 276. KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 3, s. 20-23. ISSN 1214-3758.
 277. 2006

 278. KOUDELKA, Zdeněk. Malovinaři a Evropská unie. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 404-404. ISSN 1212-7884.
 279. KOUDELKA, Zdeněk. Novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, 7-8, s. 317. ISSN 1212-7884.
 280. KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2006. 96 s. 1081-304-2006. ISBN 80-7239-193-3.
 281. KOUDELKA, Zdeněk. Padesátiletí úmrtí Jaroslava Krejčího. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 92-98. ISSN 1210-9126.
 282. KOUDELKA, Zdeněk. Pracovní poměr státních zástupců a soudců. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2006, roč. 2006, č. 9, s. 26-27. ISSN 1211-5347.
 283. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zájmů. In Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 195-208. ISBN 80-210-4062-9.
 284. KOUDELKA, Zdeněk. Úplatek v obchodě. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 7-8, s. 31-33. ISSN 1211-2860.
 285. KOUDELKA, Zdeněk. Změny vinařského práva. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2006, roč. 2006, 1-2, s. 8-9. ISSN 1212-7884.
 286. 2005

 287. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. Právní rádce. Praha: Economia, a.s, 2005, Roč. 13, č. 11, s. 38-40. ISSN 1210-4817.
 288. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 3. doplněné. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 445 s. 605. ISBN 80-7201-525-7.
 289. 2004

 290. KOUDELKA, Zdeněk. Konkurence Ústavního a Nejvyššího správního soudu. In Dělba soudní moci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 80-84. ISBN 80-210-3318-5.
 291. KOUDELKA, Zdeněk. Levice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na počátku 21. století. In Ľavica a pravica : Prešovské politologické dni. VI. Ročník. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove. Prešovská univerzita, 2004. s. 180-191. ISBN 80-8068-293-3.
 292. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid a obecně závazné vyhlášky. Právní rádce. Praha: Economia, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 49-50. ISSN 1210-4817.
 293. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 69-74. ISBN 8021036117.
 294. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004. 379 s. 526. ISBN 80-7201-444-7.
 295. 2003

 296. KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší správní soud a rušení podzákonných právních předpisů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 251-252. ISSN 1210-9126.
 297. KOUDELKA, Zdeněk. Nový správní řád se opět pokouší o přízeň zákonodárců. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, Roč. 14, č. 17, s. 8-9. ISSN 0027-8009.
 298. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2.
 299. KOUDELKA, Zdeněk. Profesní samospráva. Právní rádce. Praha: Economia,a.s., 2003, roč. 2003, č. 11, s. 44-50. ISSN 1210-4817.
 300. KOUDELKA, Zdeněk. Průvodce územní samosprávou po 1.1.2003. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2003. 237 s. 482. ISBN 80-7201-403-X.
 301. KOUDELKA, Zdeněk. Působnost právních předpisů územní samosprávy. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 51-58. ISSN 1210-4817.
 302. 2002

 303. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 29-35. ISBN 80-210-2944-7.
 304. KOUDELKA, Zdeněk. Působnost právních předpisů územní samosprávy. In Reforma veřejné správy. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2002. s. 78-91. ISBN 80-903089-6-1.
 305. KOUDELKA, Zdeněk. Střet zájmů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 184-188. ISSN 1210-9126.
 306. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 375-380. ISSN 1211-3247.
 307. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Európa medzi identitou a integritou. Vyd. 1. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2002. s. 335-343, 8 s. ISBN 80-8068-110-4.
 308. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. Praha: Linde, 2002. 310 s. 605. ISBN 80-7201-326-2.
 309. 2001

 310. KOUDELKA, Zdeněk. Dánský ombudsman. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 2, s. 212-215. ISSN 1210-9126.
 311. KOUDELKA, Zdeněk. Ideologizovaná ústavnost - spor o poměrnost a velikost volebních obvodů. In Ideológie na prahu III. tisícročia. 1. vyd. Prešov, Slovensko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. s. 254-260. ISBN 80-8068-043-4.
 312. KOUDELKA, Zdeněk. Obce a kraje. 2. doplněné. Praha: LINDE Praha a.s., 2001. 422 s. Publikace č. 371. ISBN 80-7201-272-X.
 313. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 254 s. (Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 271). ISBN 80-210-1793-7.
 314. KOUDELKA, Zdeněk. Poměrnost voleb a velikost volebních obvodů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 2, s. 165-167. ISSN 1210-9126.
 315. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2001. 297 s. Publikace č. 373. ISBN 80-7201-274-6.
 316. FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4.
 317. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 279-282. ISSN 1210-9126.
 318. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Aktuální otázky vývoje právního řádu v České republice a ve Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 26.6.2001 v Brně. 1. vyd. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. s. 7-14.
 319. KOUDELKA, Zdeněk. Veřejný pořádek a obecně závazné vyhlášky. Právní rádce. Praha: Economia a. s., 2001, roč. 2001, č. 9, s. 18-21. ISSN 1210-4817.
 320. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 8-18. ISSN 1210-6348.
 321. 2000

 322. KOUDELKA, Zdeněk. Je stavovská organizace a stavovský předpis neústavní? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 31-35. ISSN 1210-6348.
 323. KOUDELKA, Zdeněk. K diskuzi o změně volebního systému. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 241-245. ISSN 1210-9126.
 324. KOUDELKA, Zdeněk. K ústavní charakteristice samosprávy. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 325. KOUDELKA, Zdeněk. K ústavní charakteristice samosprávy. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 326. KOUDELKA, Zdeněk. Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000. 1. vyd. Praha: Linde, 2000. 228 s. 345. ISBN 80-7201-250-9.
 327. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2000. 279 s. 302. ISBN 80-7201-202-9.
 328. KOUDELKA, Zdeněk. Poměrnost nového volebního systému. In Reforma volebního systému. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2000. s. 93-96.
 329. KOUDELKA, Zdeněk. Potřebuje ČR změnu volebního systému? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 62-63. ISSN 1211-3384.
 330. KOUDELKA, Zdeněk. Realizace vyhlášek a sankce za jejich porušení. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2000, roč. 2000, č. 3, s. 23-25. ISSN 1210-4817.
 331. KOUDELKA, Zdeněk. Reforma voleb : simulace voleb podle navrženého systému. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2000, roč. 6, č.3, s. 42-44. ISSN 1211-037X.
 332. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 90-95. ISSN 1211-3247.
 333. KOUDELKA, Zdeněk. Změna volebního systému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Volebné zákony na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Občinanske oko, 2000. s. 94-101. ISBN 80-968199-7-6.
 334. 1999

 335. KOUDELKA, Zdeněk. Druhy obecně závazných vyhlášek. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 9, s. 15-16. ISSN 1210-4817.
 336. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení prezidenta. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 1, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 337. KOUDELKA, Zdeněk. Přijímání obecně závazných vyhlášek. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1999, roč. 32, č. 1, s. 1-14. ISSN 0139-6005.
 338. KOUDELKA, Zdeněk. Změny postavení prezidenta na Slovensku a v Čechách, na Moravě a Slezsku. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 229-246. ISBN 80-210-2250-7.
 339. KOUDELKA, Zdeněk. Znovu o počtu krajů. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 340. 1998

 341. KOUDELKA, Zdeněk. Kontinuita Poslanecké sněmovny. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 435-439. ISSN 1211-3247.
 342. KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 95-104. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 212. ISBN 80-210-1995-6.
 343. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1998, roč. 4, č. 3, s. příloha, 16 s. ISSN 1211-0507.
 344. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky, Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 130 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 199. ISBN 80-210-1752-X.
 345. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 462-467. ISSN 1211-3247.
 346. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému ČR. In Voľby 1998 v Slovenskej republike. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 63-68. ISBN 80-88885-59-0.
 347. KOUDELKA, Zdeněk. Politický systém Francie. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 1, s. 60-64. ISSN 1212-8139.
 348. KOUDELKA, Zdeněk. Rušení obecně závazných vyhlášek. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 31-52. ISBN 80-210-1751-1.
 349. KOUDELKA, Zdeněk. Rušení obecně závazných vyhlášek. Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 6, s. 521-544. ISSN 0324-7007.
 350. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (1). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 3, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 351. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (2). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 4, s. 5-8. ISSN 1210-4817.
 352. KOUDELKA, Zdeněk. Válka soudů aneb dělba moci v soudnictví. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 1, s. 71-74. ISSN 1211-3247.
 353. 1997

 354. KOUDELKA, Zdeněk. Budoucnost profesní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 195-203. ISSN 1210-9126.
 355. KOUDELKA, Zdeněk. Možnost změny Ústavy SR. In Politický systém Slovenskej republiky. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1997. s. 40-48. ISBN 80-88885-26-4.
 356. KOUDELKA, Zdeněk. Národní rada Slovenské republiky a volby do ní. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 49-62. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
 357. KOUDELKA, Zdeněk. Novinářská svoboda a trestní řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997, roč. 27, č. 3, s. 24-28. ISSN 1210-6348.
 358. KOUDELKA, Zdeněk. Obec a statutární orgán. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1997, roč. 5, č. 11, s. 3-5. ISSN 1210-4817.
 359. KOUDELKA, Zdeněk. Samosprávná působnost zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 588-596. ISSN 1210-9126.
 360. KOUDELKA, Zdeněk. Současná slovenská politika. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, s. 199-210. ISSN 1211-3247.
 361. 1996

 362. KOUDELKA, Zdeněk. K návrhům na změnu ústavního systému ČR. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 261-265. ISSN 1211-3247.
 363. KOUDELKA, Zdeněk a Vojtěch ŠIMÍČEK. K právní povaze Listiny základních práv a svobod. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 2, s. 175-182. ISSN 0324-7007.
 364. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v SR. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 103-118. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 365. KOUDELKA, Zdeněk. Návrh na úpravu slovenské ústavy. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 38-50. ISSN 1211-3247.
 366. KOUDELKA, Zdeněk. Návrh zákona o patentových zástupcích - opět útok na profesní samosprávu. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1996, roč. 26, č. 9, s. 14-17. ISSN 1210-6348.
 367. KOUDELKA, 7deněk. Návrh změny zákona o státním podniku. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1996, roč. 1996, č. 12, s. 46. ISSN 1210-4817.
 368. KOUDELKA, Zdeněk. Postavení a vztahy výkonné moci a zákonodárné moci na Slovensku. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. Disertační doktorská práce.
 369. 1995

 370. KOUDELKA, Zdeněk. Čtyřicetiletí úmrtí Jaroslava Krejčího. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 137-142. ISSN 1210-9126.
 371. KOUDELKA, Zdeněk. Komunální volby 1994. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 7-10. ISSN 1211-3247.
 372. KOUDELKA, Zdeněk. Local state administration in the Slovak Republic and Czech Republic. In Localities and politics in the transformation process. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovak Political Science Associantion, 1995. s. 42-51. ISBN 80-901418-2-X.
 373. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v Slovenské a České republice. In Lokálna moc v transformačnom procese. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovenské združenie pre politické vedy, 1995. s. 66-76. ISBN 80-901418-1-1.
 374. KOUDELKA, Zdeněk. Normotvorba advokátní komory. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1995, roč. 25, č. 2, s. 7-10. ISSN 1210-6348.
 375. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení slovenského prezidenta. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 82-94. ISSN 1210-9126.
 376. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní systém Slovenska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 50 s. Právnické sešity č. 101. ISBN 80-210-1207-2.
 377. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta SR k parlamentu a vládě. In Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. 1. vyd. Prešov, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1995. s. 184-190. ISBN 80-88722-16-0.
 378. 1994

 379. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky a městské části. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 140-146. ISSN 1210-9126.
 380. KOUDELKA, Zdeněk. Reorganizace podniku a zaměstnanost. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 166-170. ISSN 1210-9126.
 381. KOUDELKA, Zdeněk. Skončení nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 153-158. ISSN 1210-9126.
 382. 1993

 383. KOUDELKA, Zdeněk. Ekologové v politice. In Politologický sborník 3. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1993. s. 72-83.
 384. KOUDELKA, Zdeněk. Základy liberálního státu a politiky. Nevydáno. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 53 s. Diplomová práce.
 385. KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 19 s. Právnické sešity č. 67. ISBN 80-210-0781-8.
 386. 1992

 387. KOUDELKA, Zdeněk. Zásady liberálního státu. Inforum. Praha: Občanské hnutí, 1992, roč. 1992, č. 30, s. 10-11.
 388. 1991

 389. KOUDELKA, Zdeněk. Liberalismus a stát. In Politologický sborník 2. 1. vyd. Brno: Mezinároní politologický ústav, 1991. s. 22-27.
 390. KOUDELKA, Zdeněk. O svobodě. Echo latina. Brno: Filozofická fakulta MU, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 74-76.
 391. KOUDELKA, Zdeněk. Současnost politických stran. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 1991, č. 2, s. 67-69. ISSN 1210-9126.
 392. KOUDELKA, Zdeněk. Závaznost poslaneckého slibu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 1991, č. 3, s. 75-77. ISSN 1211-3384.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2023 07:30