Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STANĚK, Rostislav, Michal KVASNIČKA a Ondřej KRČÁL. Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, 2018, roč. 66, č. 9, s. 909-924. ISSN 0013-3035.
 2. STANĚK, Rostislav, Michal KVASNIČKA a Ondřej KRČÁL. Is the Retail Gasoline Market Local or National? Journal of Industry, Competition and Trade, Springer US, 2018, roč. 18, č. 1, s. 47-58. ISSN 1566-1679. doi:10.1007/s10842-017-0249-0.
 3. KVASNIČKA, Michal. What Motivates Restaurant Customers to Tip: Evidence from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendel's University, 2018, roč. 66, č. 1, s. 0273-0282. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866010273.
 4. 2016

 5. KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Dokument popisující charakteristiky podezřelých zakázek. Brno, 2016. 11 s.
 6. KRČÁL, Ondřej, Michal KVASNIČKA a Rostislav STANĚK. External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 2016, roč. 65, č. 5, s. 121-127. ISSN 2214-8043. doi:10.1016/j.socec.2016.07.005.
 7. KVASNIČKA, Michal, Zdeněk TOMEŠ, Ondřej KRČÁL a Rostislav STANĚK. Predikce kapacit leteckých linek. Brno: SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 s.
 8. KVASNIČKA, Michal. Simulation framework for testing Piketty’s predictions. In Aleš Kocourek, Miroslav Vavroušek. 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2016. s. 489-494, 6 s. ISBN 978-80-7494-296-9.
 9. KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Software pro stahování dat z Věstníku veřejných zakázek pprobber. 2016.
 10. 2015

 11. KVASNIČKA, Michal a Monika SZALAIOVÁ. Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 15, č. 2, s. 3-17. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0013.
 12. KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Do Auctions Improve Public Procurement? Evidence from the Czech Republic. DANUBE: Law and Economics Review, De Gruyter, 2015, roč. 6, č. 4, s. 241-257. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2015-0015.
 13. KVASNIČKA, Michal. Choice of optimization routine for multi-agent models: A case of viral video marketing campaign. In Martinčík, D., Ircingová, J., Janeček, P.. 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. s. 449-454, 6 s. ISBN 978-80-261-0539-8.
 14. 2014

 15. KVASNIČKA, Michal. Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 401-407, 7 s. ISBN 978-80-7435-369-7.
 16. KVASNIČKA, Michal. Search for the optimal strategy to spread a viral video: An agent-based model optimized with genetic algorithms. In Talašová, J., Stoklasa, J., Talášek, T.. 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2014. s. 548-553, 6 s. ISBN 978-80-244-4209-9.
 17. KVASNIČKA, Michal. Viral Video Diffusion in a Fixed Social Network: An Agent-based Model. In Danuše Nerudová. Procedia Economics and Finance 12 ( 2014). Holland: Elsevier, 2014. s. 334-342, 9 s. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(14)00353-0.
 18. 2013

 19. KVASNIČKA, Michal. Markets, social networks, endogenous preferences, and opinion leaders. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 512-517, 6 s. ISBN 978-80-87035-76-4.
 20. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 21. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 22. KVASNIČKA, Michal. Payoff size variation problem in simple reinforcement learning algorithms. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 518-523, 6 s. ISBN 978-80-87035-76-4.
 23. 2012

 24. STANĚK, Rostislav a Michal KVASNIČKA. Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 223-234. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/v10135-012-0012-8.
 25. KVASNIČKA, Michal. Markets, Social Networks, and Endogenous Preferences. In Ramík, J., Stavárek, D.. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012. s. 518-523, 6 s. ISBN 978-80-7248-779-0.
 26. 2011

 27. KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Monopoly Supply Chain Management via Rubinstein Bargaining. In Martin Dlouhý, Veronika Skočdopolová. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011. 1. vyd. Prague: University of Economics, Faculty of Informatics and Statistics, 2011. s. 431-436, 6 s. ISBN 978-80-7431-058-4.
 28. KVASNIČKA, Michal. Multi-Agent Simulation of Tiebout Model. In Martin Dlouhý, Veronika Skočdopolová. Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economicst 2011. 1. vyd. Praha: University of Economics in Prague, University of Economics in Bratislava, 2011. s. 425-430, 6 s. ISBN 978-80-7431-058-4.
 29. 2010

 30. KVASNIČKA, Michal. Agent-based Computational Model of Democratic Choice of Redistribution under Almost Perfect Human Mobility. In Mathematical Methods in Economics 2010. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 392-398, 7 s. ISBN 978-80-7394-218-2.
 31. 2009

 32. KVASNIČKA, Michal. Simple Agent-Based Computational Model of Market Without Intermediation. In Mathematical Methods in Economics 2009. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2009. s. 204–207, 4 s. ISBN 978-80-213-1963-9.
 33. KVASNIČKA, Michal. Stability of gold standard and its selected consequences: A reply to prof. Howden. PROCESOS DE MERCADO, Unión de Editorial, S.A., 2009, roč. 6, č. 2, s. 217-226. ISSN 1697-6797.
 34. 2008

 35. KVASNIČKA, Michal. Rothbard´s Welfare Theory: A Critique. New Perspectives on Political Economy, Praha: FNH VSE a Liberální institut, 2008, roč. 4, č. 1, s. 41–51. ISSN 1801-0938.
 36. KVASNIČKA, Michal. Simple Agent-based Computational Model of Market Without Intermediation. In 5. bienální konference ČSE. 2008.
 37. KVASNIČKA, Michal. Stabilita a efektivnost amerického "Svobodného bankovnictví". Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2008, roč. 8, 3-4, s. 22–41. ISSN 1213-2446.
 38. 2007

 39. KVASNIČKA, Michal. Implikace Rakouské teorie cyklu pro strategie cílování inflace. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 15-39. ISSN 1213-2446.
 40. KVASNIČKA, Michal. Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences. PROCESOS DE MERCADO, Madrid: Unión de Editorial, S.A., 2007, roč. 4, č. 2, s. 33-56. ISSN 1697-6797.
 41. 2005

 42. KVASNIČKA, Michal. Independence and Responsibility of Central Banks. New Perspectives on Political Economy, Praha: VŠE a LI, 2005, roč. 1, č. 2, s. 50-75. ISSN 1801-0938.
 43. 2004

 44. KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7.
 45. KVASNIČKA, Michal. Možná poučení z britské monetární debaty první poloviny 19. století. Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 39-56. ISSN 1213-2446.
 46. 2003

 47. KVASNIČKA, Michal. Proč regulovat elektronické peníze? (Neznalost neomlouvá). e-biz, Brno: Computer Press, 2003, roč. 2003, únor, s. 32-33. ISSN 1213-063.
 48. KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Politická ekonomie, Praha: VŠE, 2003, LI, č. 6, s. 866-880. ISSN 0032-3233.
 49. 2002

 50. KVASNIČKA, Michal. Alternativní monetární režimy: jejich realizovatelnost a vhodnost. Brno, 2002. 164 s.
 51. KVASNIČKA, Michal. Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration. In The Development of Economic Science and its Practical Application. 1. vyd. Brno: Masaryk Unversity Brno, Faculty of Economics and Administration, 2002. s. 78-82. ISBN 80-210-2897-1.
 52. KVASNIČKA, Michal. Spiknutí centrálních bank (Proč centrální banky regulují elektronické peníze?). e-biz, Brno: ComputerPress, 2002, roč. 2002, únor, s. 32-33. ISSN 1213-063X.
 53. KVASNIČKA, Michal. Vypovídací schopnost makroekonomických agregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky. Finance a úvěr, Praha: Economia, 2002, roč. 52, č. 11, s. 647-650. ISSN 0015-1920.
 54. 2001

 55. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2001, roč. 2000, č. 4, s. 93-112. ISSN 1211-6661.
 56. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. : Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001. s. 99-109. ISBN 80-7302-009-2.
 57. KVASNIČKA, Michal. Impact of New Economics on Stability of Demand for Money. In 1st International Post-Graduate Conference IMEA 2001. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, 2001. s. 169-173. ISBN 80-7194-347-9.
 58. KVASNIČKA, Michal. Konec centrálních bank -- způsobí elektronické peníze převrat ve vydávání peněz? e-biz, Brno: Computer Press, 2001, roč. 2001, prosinec, s. 36-37. ISSN 1213-063X.
 59. KVASNIČKA, Michal. Poptávka po nehomogenních penězích -- základní model. In Aktuální problémy hospodářské politiky (sborník z 1. konference doktorského studia oboru hospodářská politika). 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2001. s. 38-46. ISBN 80-210-2663-4.
 60. 2000

 61. KVASNIČKA, Michal. Cílování inflace: teorie a praxe. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 5, s. 647-659. ISSN 0032-3233.
 62. KVASNIČKA, Michal. Does electronic money increase the freedom of choice? In MendelNet 2000 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, Brno 2000, 2000. s. 185-189. ISBN 80-7302-005-X.
 63. KVASNIČKA, Michal. Inflation Targeting--Is It Suitable for Transitional Economies? In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2000. s. 76-84. ISBN 80-214-1637-8.
 64. 1995

 65. KVASNIČKA, Michal. Měření inflace. Edited by Kamil Fuchs. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 55 s. : gr.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2019 00:11