Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RADOVÁ, Irena. Antická mytologie: hérójské mýty. 2022.
 2. RADOVÁ, Irena. Delos´ homecoming? In Symposium Classicum Peregrinum. 2022.
 3. RADOVÁ, Irena a Tomáš WEISSAR. Laetae segetes VIII, International PhD Student Conference 14-16 November 2022, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Classical Studies. 2022.
 4. 2021

 5. RADOVÁ, Irena. Σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια. To myslíš vážně, Kallimachu? In Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): lidové a populární v antice a v její recepci. 2021.
 6. RADOVÁ, Irena a Alena SARKISSIAN. Letní škola klasických studií : Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): lidové a populární v antice a v její recepci. 2021.
 7. 2020

 8. RADOVÁ, Irena a Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes VII, International PhD Student Conference 18-20 November 2020, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Classical Studies. 2020.
 9. PETRŽELKA, Josef a Irena RADOVÁ. Zeus a horcí jupiteři. In Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 25-31. ISSN 1803-7445.
 10. 2019

 11. RADOVÁ, Irena. Callimachus´ Hymns as multifunctional poetry. In Sapiens Ubique Civis VII, Szeged, Hungary, August 28–30, 2019. 2019.
 12. RADOVÁ, Irena, Tomáš WEISSAR, Frederik GALAMBOSI, Karel DOBIÁŠ, Andrea SALAYOVÁ, Simona ALIOVÁ, Michal MUSIL, Tomáš ANTOŠ, Mirón JURÍK, Martin NIKL a Veronika FLORIANOVÁ. Mezinárodní simultánní čtení Homéra, 22. 3. 2019. In FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC 2019. Brno: FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC, Lyon, 2019. s. nestránkováno.
 13. RADOVÁ, Irena. Morálka v Kallimachových hymnech. In Morálka v kontexte storočí, 28. a 29. 3. 2019 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 2019.
 14. RADOVÁ, Irena, Juraj FRANEK a Tomáš JENIŠ. Tomáš Špidlík. Z pokladnice otců. Patristická čítanka na každý den. Přeloženo z řeckých, latinských a francouzských textů. Vydání první. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, 2019. 461 s. Dílo Tomáše Špidlíka; XXV. ISBN 978-80-7412-333-7.
 15. 2018

 16. RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize. In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 66-74. ISBN 978-80-223-4626-9.
 17. 2017

 18. RADOVÁ, Irena. ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ για το έργο που επιτελείται για την διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων. Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, 2017.
 19. RADOVÁ, Irena. Hera and Juno in the Argonautica. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Akademiai Kiado, 2017, roč. 57, 2-3, s. 207-214. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2017.57.2-3.6.
 20. RADOVÁ, Irena, Tomáš WEISSAR, Lenka BIDMONOVÁ, Tomáš ANTOŠ, Karel DOBIÁŠ, Juraj FRANEK, Emil SVOBODA, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Andrea SALAYOVÁ. Odyssey 24 - Společné čtení Homéra, 24.3.2017. In FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC 2017. Brno: FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC, Lyon, 2017. s. nestránkováno.
 21. RADOVÁ, Irena. Oslava božstva s humorem: Kallimachovy hymny. In Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II, Košice. 2017.
 22. RADOVÁ, Irena. Předsedkyně hodnoticího panelu p 406 (Lingvistika a literární věda), členka Oborové komise Společenské a humanitní vědy. Grantová agentura České Republiky, 2017 - 2018.
 23. 2016

 24. RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize. In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru; 18.–19. novembra 2016, FiF UK Bratislava. 2016.
 25. RADOVÁ, Irena. "Překládání" mýtů v antice a v renesančním humanismu. In Den s překladem, 15. 3. 2016, Ostrava. 2016.
 26. RADOVÁ, Irena. The Argonauts as Dysfunctional Indo-European Heroes? In Emotional Trauma in Greek and Roman Culture : Representations and Reactions, European Cultural Center of Delphi (ECCD), June 23–25, 2016, Delphi, Greece. 2016.
 27. 2015

 28. RADOVÁ, Irena. Členka hodnoticího panelu. Hodnoticí panel P406 Lingvistika a literární vědy (úsek společenských a humanitních věd) GAČR, 2015.
 29. RADOVÁ, Irena. Hera and Iuno in the Argonautica. In Symposium Classicum Peregrinum, Budapest, 16-19 June 2015. 2015.
 30. RADOVÁ, Irena. Pilíře antické literatury. In Latinský jazyk a antická civilizácia formou e-learningu ako podpora dištančného štúdia pre hispanistov. Ústav romanistiky Filozofické fakulty Prešovské univerzity. 2015.
 31. RADOVÁ, Irena. Řecká antická literatura. In Elektronické kurzy FF MU. 2015.
 32. RADOVÁ, Irena. Valerius Flaccus. Argonautica. 1. vyd. Praha: Arista, Baset, 2015. 408 s. Antická knihovna ; sv. 84. ISBN 978-80-86410-72-2.
 33. 2014

 34. RADOVÁ, Irena. Hymns to Apollo. In Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delphi. 2014.
 35. RADOVÁ, Irena. Interpretations of myths in the Antiquity. In Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delphi. 2014.
 36. RADOVÁ, Irena. Médeia na prahu novověku – dvě případové studie. Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 34, Supplementum I, s. 305-313. ISSN 1803-9561.
 37. RADOVÁ, Irena. Pravda se má takto... In Letní škola klasických studií 2014: Antická mytologie v proměnách věků, Olomouc, 28.6.-2.7.2014. 2014.
 38. 2013

 39. RADOVÁ, Irena. Médeia v evropské renesanční literatuře. In Antické tradice v renesanční kultuře, Olomouc, 19.-20.2.2013. 2013.
 40. RADOVÁ, Irena a Holman PETR. Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 467 s. ISBN 978-80-7465-083-3.
 41. RADOVÁ, Irena. Přístup k mýtům v antice a renesanci. In Přednáškový cyklus: Renesance a antika. 2013.
 42. 2012

 43. URBANOVÁ, Daniela a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Na počest Jarmily Bednaříkové. 17,2. Brno, 2012. 235 s. ISSN 1803-7402.
 44. RADOVÁ, Irena. Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu. In Frýdek, Miroslav a kol. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012. s. 6-12. Právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
 45. FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
 46. RADOVÁ, Irena. The influence of antiquity on Czech-written literature of the 19th and 20th centuries. In Aleksejeva, Brigita; Lams, Ojars; Rumniece, Ilze. Hellenic Dimension : Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies. Riga: University of Latvia, 2012. s. 203-209. ISBN 978-9984-45-469-6.
 47. 2011

 48. RADOVÁ, Irena. Altgriechische Scholien. Ein typologischer Versuch. Prag: Koniasch Latin Press, 2011. 216 s. Laborinthus. ISBN 978-80-86791-58-6.
 49. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Irena RADOVÁ. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků (4.–5. 11. 2011, Masarykova univerzita, Brno). 2011.
 50. RADOVÁ, Irena. Mythology in the scholia on Apollonius Rhodius. In Marietta Rossetto, Michael Tsianikas, George Couvalis, Maria Palaktsoglou. Greek Research in Australia. Procee. Adelaide: Flinders University, 2011. s. 85-92. ISBN 978-0-7258-1137-2.
 51. RADOVÁ, Irena. Předzvěsti a nejistota v díle Valeria Flakka. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků (4.–5. 11. 2011, Masarykova univerzita, Brno). 2011.
 52. 2010

 53. BARTOŇKOVÁ, Daša a Irena RADOVÁ. Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2010. 160 s. ISBN 978-80-86791-65-4.
 54. 2009

 55. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 412 s. ISBN 978-80-210-5000-6.
 56. RADOVÁ, Irena. Influence of ancient Greece on Czech-written literature of the 19th and 20th centuries. In International Quadrennial Conference. Hellenic Dimension: Studies in Language, Literature and Culture. 2009.
 57. RADOVÁ, Irena. Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius. In The 8th International Conference on Greek Research. 2009.
 58. RADOVÁ, Irena. Sprachwissenschaftliche Disziplinen in den altgriechischen Scholien. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 253-256, 8 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
 59. RADOVÁ, Irena. Sprachwissenschaftliche Disziplinen in den altgriechischen Scholien. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2009. ISBN 978-80-210-4944-4.
 60. RADOVÁ, Irena a Nina JAŠKOVÁ. Výběrová bibliografie Daši Bartoňkové. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, č. 14, s. 5-9. ISSN 1803-7402.
 61. RADOVÁ, Irena. Vzdělávání v řecko-římském Egyptě na základě školních papyrů. In Latina v církevním a světském školství. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. – Kabinet pro klasická studia, 2009. s. 7-20, 19 s. ISBN 978-80-254-4080-3.
 62. 2008

 63. RADOVÁ, Irena. Bibliografie. In CONTE, G. B. Dějiny římské literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2008. s. 682-704. Druhé, revidované a doplněné vydání. ISBN 978-80-86791-57-9.
 64. RADOVÁ, Irena. (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 448 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 65. CHALUPA, Aleš. Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept at all? In RADOVÁ, Irena. Latae Segetes Iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 212-217. ISBN 978-80-210-4775-4.
 66. 2007

 67. BARTOŇKOVÁ, Daša, Petr KYLOUŠEK, Irena RADOVÁ a Helena SEKAVOVÁ. (transl.) Luciano Canfora: Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor. Praha: Vyšehrad, 2007, 448s. ISBN 978-80-7021-901-0. Praha: Vyšehrad, 2007. 448 s. ISBN 978-80-7021-901-0.
 68. 2006

 69. RADOVÁ, Irena. Argonauti na cestách časem. In ED. KEPARTOVÁ, Jana. Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 11-22. ISBN 80-7106-850-0.
 70. PFAFFEL, Wilhelm, Katarina PETROVIĆOVÁ a Irena RADOVÁ. Armilla - Interaktive Übungssoftware. 1. vyd. Bamberg: C. C. Büchner, 2006. ISBN 3-7661-9592-1.
 71. RADOVÁ, Irena. Einige Aspekte des Abenteuers auf Lemnos in griechischer und römischer Auffassung. Graecolatina Pragensia (Acta Universitatis Carolinae, Philologica). Praha: Univerzita Karlova, 2006, roč. 2006, č. 20, s. 163-168. ISSN 0567-8269.
 72. NECHUTOVÁ, Jana a Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 196 s. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6.
 73. RADOVÁ, Irena. Racionalistický výklad mýtů. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univezita, 2006. s. 49-55. ISBN 80-210-3969-8.
 74. 2005

 75. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Irena RADOVÁ. Besedy o demokracii v minulosti a dnes. Lubor Kysučan. 2005.
 76. RADOVÁ, Irena. Palaifatos: O neuvěřitelných příbězích. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. 96 s. Koniaschova knihovna klasiků, sv. 1. ISBN 80-86791-30-0.
 77. 2004

 78. RADOVÁ, Irena. Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 159 s. Primitiae, 1. sv. ISBN 80-86791-15-7.
 79. RADOVÁ, Irena a Jiří K. KROUPA. Slovníček řeckých a latinských pojmů. In Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Druhé vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. s. 863-871. Dějiny evropských literatur, 2. ISBN 80-86791-10-6.
 80. 2003

 81. RADOVÁ, Irena. Bibliografie. In Dějiny římské literatury. G.B. Conte. Praha: Koniasch Latin Press, 2003. s. 682-701. Dějiny evropských literatur, 1. ISBN 80-85917-87-4.
 82. RADOVÁ, Irena. Imitatio des Valerius Flaccus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 8, č. 1, s. 39-45, 6 s. ISSN 1211-6335.
 83. RADOVÁ, Irena a Linda MORISOVÁ. Stručný glosář termínů rétorických, metrických a literárněkritických. In Dějiny římské literatury. G. B. Conte. Praha: Koniasch Latin Press, 2003. s. 758-766. Dějiny evropských literatur, 1. ISBN 80-85917-87-4.
 84. 2001

 85. RADOVÁ, Irena. Bibliografický soupis prací prof. Antonína Bartoňka. In Graeco-Latina Brunensia. SPFFBU 6-7. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 5-16, 15 s. ISBN 80-210-2768-1.
 86. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-342. ISBN 80-210-2768-1.
 87. RADOVÁ, Irena. Literarische Vorbilder von Valerius Flaccus. In SPFFBU. 6-7. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 263-267.
 88. RADOVÁ, Irena. Nepoetická poezie? In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001. s. 63-71.
 89. RADOVÁ, Irena. Non omnis mortuus est. Universitas. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 36-37. ISSN 1211-3384.
 90. RADOVÁ, Irena a Jiří K. KROUPA. Slovníček řeckých a latinských pojmů. In Dějiny řecké literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2001. s. 855-863. Dějiny evropských literatur, 2. ISBN 80-85917-69-6.
 91. 2000

 92. RADOVÁ, Irena. Literární vzory Valeria Flakka. In Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia". Ed. T. Klůsová. Litomyšl: Muzeum antického sochařství a architektury FF UK, 2000. s. 57-59.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 19:21