Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
 2. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
 3. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.
 4. 2009

 5. MARŠÁLEK, Blahoslav, Luděk BLÁHA, Lucie BLÁHOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Ondřej ADAMOVSKÝ, Pavel BABICA, Darina VINKLÁRKOVÁ, Lenka ŠEJNOHOVÁ, Radovan KOPP a Eliška MARŠÁLKOVÁ. Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR - tradiční a nové toxiny sinic (výsledky sledování z let 1993 - 2008). In Vodárenská Biologie 2009. 2009.
 6. KRMÍČEK, Vojtěch, Pavel ČELEDA a Jiří NOVOTNÝ. NetFlow-based monitoring in the FEDERICA project. 2009.
 7. 2008

 8. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Jiří KOHOUTEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part V: Pilot study for development of the monitoring network in the Cetral and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2007. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2008. 180 s. Př-9/08-02/58. ISBN 978-80-210-4697-9.
 9. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ, Jiří KOHOUTEK, Alice DVORSKÁ, Tomáš TOMŠEJ a Tomáš OCELKA. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part VI: Pilot study for development of the monitoring network in the Africa (MONET_AFRICA), 2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2008. 130 s. Př-11/08-02/58. ISBN 978-80-210-4739-6.
 10. WEBER, R., C. GAUS, M. TYSKLIND, P. JOHNSTON, M. FORTER, H. HOLLERT, E. HEINISCH, Ivan HOLOUBEK, M. LLOYD-SMITH, S. MASUNAGA, P. MOCARELLI, D. SANTILLO, N. SEYKE, R. SIMONS, J.P.M. TORRES, M. VERTA, G. VARBELLOW, J. VIJGEN, A. WATSON, P. COSTNER, J. WOELZ, P. WYCISK a M. ZENNEGG. Dioxin- and POP-contaminated sites-contemporary and future relevance and challenges. Environmental Science and Pollution Research, Heidelberg: Springer, 2008, roč. 15, č. 5. ISSN 0944-1344.
 11. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Pavel ČUPR. How much do we know about the POPs in Africa? MONET_AFRICA - Development of the air monitoring of POPs. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 958-961. ISSN 1026-4892.
 12. HOLOUBEK, Ivan, Jiří HŘEBÍČEK a Ladislav DUŠEK. ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 2109-2117, 9 s. ISBN 978-84-7653-074-0.
 13. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Indikace dekompresivní kreniektomie u neurotraumat - přínos monitoringu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 25-25. ISSN 1210-7859.
 14. HUMLÍČEK, Josef. In-situ spectroscopic ellipsometry: optimization of monitoring and closed-loop-control procedures. physica status solidi (a), Applied research, Berlin: Akademie-Verlag, 2008, roč. 205, č. 4, s. 793-796. ISSN 1862-6300.
 15. KUKUČKA, Petr, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. LEVELS AND FATE OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN MOUNTAIN SOILS. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 125-128. ISSN 1026-4892.
 16. KLIMPLOVÁ, Lenka. Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 121-130. ISSN 1213-6204.
 17. KOHOUTEK, Jiří, Pavel BABICA, Luděk BLÁHA a Blahoslav MARŠÁLEK. Nový přístup ke sledování microcystinů ve vodě - vývoj a optimalizace pasivního vzorkovače. In Sborník Cyanobakterie 2008. 2008. ISBN 978-80-86188-26-3.
 18. KATINAS, George S., Germaine CORNÉLISSEN, Franz HALBERG, Salvador Sanchez de la PEŇA, Jerzy CZAPLICKI a Jarmila SIEGELOVÁ. Pain and the cardiovascular system revisited in a long-term monitoring. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 147-148, 2 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 19. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and ambulatory arterial stiffness index. Scripta medica, Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 181-184. ISSN 1211-3395.
 20. HALBERG, Franz, G. CORNÉLISSEN, S.C. KAUFMAN, Sanchez DE LA PEŃA, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. SEVEN-DAY/24-HOUR CHRONOBIOLOGICALLY INTERPRETED BLOOD PRESSURE MONITORING AND SINGLE MEASUREMENTS BEFORE CATARACT SURGERY. Scripta medica, Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 141-158. ISSN 1211-3395.
 21. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. Spatial and temporal trends of global, regional and local POPs distribution. In The fate of persistent organic pollutants in the environment. První. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2008. s. 219-228, 10 s. ISBN 978-1-4020-6641-2.
 22. BLÁHA, Luděk, Lucie BLÁHOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Ondřej ADAMOVSKÝ, Pavel BABICA, Darina VINKLÁRKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. "Tradiční" a "nové" cyanotoxiny ve vodách Č.R. In Sborník Cyanobakterie 2008. 2008. ISBN 978-80-86188-26-3.
 23. 2007

 24. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part I: Model monitoring network in the Czech Republic (MONET_CZ), 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2007. 108 s. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 318. ISBN 978-80-210-4392-3.
 25. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part II: Pilot study for development of the monitoring network in the Cetral and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2007. 178 s. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 319. ISBN 978-80-210-4393-0.
 26. UHERČÍKOVÁ, Eva, Danka NÉMETHOVÁ a Erika LAKATOŠOVÁ. Diverzita a dynamika lesného porastu na vybranej trvalej ploche na Podunajskej nížine. In Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Zvolen: TU vo Zvolene, 2007. s. 71-75, 5 s. ISBN 978-80-228-1821-6.
 27. RÁČEK, Jaroslav, Karel KISZA, Jan HODOVSKÝ a Petr BRABEC. Information System for Processing of Taxonomy Diversity Data. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 195-200, 6 s. ISBN 978-80-210-4370-1.
 28. HOFMAN, Jakub, jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Long-term monitoring of fluvisols in Zlín region, Czech Republic. In Risk assessment in European River Basin - State of the Art and Future Challlenges. 2007.
 29. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Radim KLAPKA, Eberhard REIMER a Jiří KOHOUTEK. Monitoring of persistent organic pollutants in central Europe and evaluation of their origin. In Jahrestagung 2007, Von der Chemodynamik in Okosystemen zur Stoffbewertung. 2007. ISBN 3-936028-48-6.
 30. IVANOV, Martin. Monitoring paleontologických lokalit v DP lomu Mokrá. In Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech. Brno: Těžební unie, 2007. s. 67-72, 6 s.
 31. WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007.
 32. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL a Jiří NYKODÝM. Physical inactivity of students aged 14 to 15 with regard to place of living and school environment. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 33. KUBÍK, Vratislav, Miroslav PETRÁŠ a Jaroslav RÁČEK. System for monitoring and analysis of the environmental data. Brno: Masaryk University, 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4333-6.
 34. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Vratislav KUBÍK a Jan HELEŠIC. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestric environments 1988-2005. Journal of Environmental Monitoring, UK: Royal Society of Chemistry, 2007, roč. 9, č. 9, s. 564 – 571. ISSN 1464-0325.
 35. NAVRÁTIL, Josef a Jana NAVRÁTILOVÁ. Wetlands succession in Ruda Nature Reserve, Czech Republic. In Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W.. Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. (eds): Wetlands: Monitoring, Modelling, Management. 1. vyd. London: Taylor & Francis Group, 2007. s. 27-36, 10 s. ISBN 978-0-415-40820-2.
 36. 2006

 37. UHER, Bohuslav. Diversity of epilithic cyanobacteria inhabiting a running clear water in Slovakia. Budapest: Hungarian Algological Society, 2006. s. 170. ISBN 963-06-0497-3.
 38. HELEŠIC, Jan. Ekologie malých a středních toků v povodích České republiky. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
 39. JARKOVSKÝ, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Petr PAVLIŠ, Petr BRABEC, Jiří HŘEBÍČEK a Jan HODOVSKÝ. Information System of ARROW Project: Assessment of Ecological State of Surface Waters. In Managing Environmental Knowledge, Enviro Info 2006, 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Graz, Austria: Shaker Verlag, 2006. s. 353-360, 8 s. ISSN 1616-0886.
 40. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. INCHEMBIOL Workshop II. The applicability of RECETOX data from existing monitoring projects for the validation of models. 2006.
 41. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30. - 36. týdnu těhotenství. Česká gynekologie, Praha, 2006, roč. 71/2006, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7832.
 42. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Star plots to display and simplify evaluation of soil microbial properties for monitoring projects. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006. s. 60-62, 3 s. ISBN 83-89576-03-1.
 43. 2005

 44. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. European regional background monitoring of POPs. In Sborník konference Stresa Italy. 2005. vyd. Stresa, Italy: EC, 2005. s. 28-34, 7 s.
 45. RUDA, Miroslav a Hana RUDOVÁ. Grid Scheduling and Monitoring. Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group, London, UK: City University, UK, 2005, roč. 2005, -, s. 98-99. ISSN 1368-5708.
 46. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing autologous transplantation. In 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2005.
 47. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ VZDUCHU JAKO NÁSTROJ PRO DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ. In OVZDUSI 2005. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova Universita v Brne, 2005. s. 197-198, 2 s. ISBN 80-210-3688-5.
 48. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a S. RAPSOMANKIS. POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting. Belgium: Setac Europe Office, Belgium, 2005. s. 1-2, 2 s.
 49. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Michal HÁJEK a Josef NAVRÁTIL. PVC tape discololoration method of recording relative water-table depth: advantages and constraints in fens. In Okruszko T., Jarecka M. & Kosinski K.: Wetland: minitoring, modelling, management. Warsawa: Warsaw Agricultural University Press, 2005. s. 44. ISBN 83-7244-660-1.
 50. NAVRÁTILOVÁ, Jana a Michal HÁJEK. Recording relative water table depth using PVC tape discolouration: Advantages and constraints in fens. Applied Vegetation Science, Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 8, č. 1, s. 21-26. ISSN 1402-2001.
 51. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Jiří KOHOUTEK. Regional background monitoring of POPs the results from long-term integrated monitoring, Kosetice observatory, CR, 1988 - 2005. In DIOXIN 2005. 2005. vyd. Toronto,Canada: Dioxin, 2005. s. 13.
 52. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Jií KOHOUTEK. Regional background monitoring of POPs the results from long-term integrated monitoring, Košetice observatory. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. s. 74. ISBN 80-210-3799-7.
 53. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Results of the monitoring microbial biomass in different fluvisols from Zlín region in the Czech Republic. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7.
 54. GAISLER, Jiří. THE IMPORTANCE OF LONG-TERM MONITORING OF BAT POPULATIONS. In Xth European Bat Research Symposium, 21-26 August 2005. 2005. vyd. Galway, Ireland: National University of Ireland, Galway, 2005. s. 31. ISBN 0-9551141-0-1.
 55. HALÁMEK, Petr. Vliv politické reprezentace na výběr projektů na regionální úrovni. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, 2005. s. 17-25, 7 s. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
 56. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KOHOUTEK a Romana KOSTRHOUNOVÁ. 15 YEARS OF POPS MONITORING IN THE BACKGROUND STATION KOSETICE. In SETAC 2005. 2005. vyd. Lille, France: SETAC, 2005. s. 13.
 57. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří KOHOUTEK a Romana KOSTRHOUNOVÁ. 15 years of POPs monitoring in the background station Košetice trends and advances. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting. Belgium: Setac Europe Office, 2005. s. 13.
 58. 2004

 59. KOMÁRKOVÁ, Jaroslava, Ondřej KOMÁREK a Josef HEJZLAR. Evaluation of the long term monitoring of phytoplankton assemblages in a canyon-shape reservoir using multivariate statistical methods. Hydrobiology, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 2003, č. 504, s. 143-157. ISSN 0018-8158.
 60. FAIMON, Jiří, Petr ZAJÍČEK a Vít BALDÍK. Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 108-109, 2 s. ISBN 80-8064-201-X.
 61. HOFMAN, Jakub, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Jitka BEZCHLEBOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech republic -a summary of results. Environment International, 2004, roč. 30, -, s. 19-30. ISSN 0160-4120.
 62. KAPLAN, Věroslav. Nagios - monitorovací systém. In SLT 2004. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. s. 185-190, 6 s. ISBN 8073020688.
 63. HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Summary results of soil contamination and soil microorganisms in the Czech Republic. In Abstract Book of SETAC Europe 14th Annual Meeting. Brussels: SETAC, 2004. s. 127.
 64. 2003

 65. IVANOV, Martin. Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, 2003, roč. 88, č. 1, s. 3-112. ISSN 1211-8796.
 66. 2002

 67. GAISLER, Jiří, Josef CHYTIL a Zdeněk ŘEHÁK. Introduction. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. s. 11-27. ISBN 80-210-2774-6.
 68. ROKYTA, Richard, Vladimír ŠRÁMEK, Martin MATĚJOVIČ, P. HORA a Ivan NOVÁK. Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF): vliv na globální hemodynamiku a energetickou rovnováhu gastrické mukózy u kriticky nemocných. Anesteziologie a neodkladná péče, Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, roč. 13, č. 5, s. 237-240. ISSN 0862-4968.
 69. SVOBODA, Mojmír. Monitoring agresivního chování v dětských pořadech České televize. Poznaň: PsÚ FF MU Brno, 2002. přednáška.
 70. IVANOV, Martin. Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit. Acta musei moraviae, Scientiae geologicae, Brno, 2002, roč. 87, -, s. 153-163. ISSN 1211-8796.
 71. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří GAISLER a Josef CHYTIL. Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. 162 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 106. ISBN 80-210-2774-6.
 72. 2001

 73. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Brno: Masaryk University Brno, 2001. 274 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
 74. ROKYTA, Richard, Ivan NOVÁK, M. MATĚJOVIČ, P. HORA, M. NALOS a Vladimír ŠRÁMEK. Impact of enteral feeding on gastrc tonometry in healthy volunteers and critically ill patints. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2001, roč. 45, č. 5, s. 564-569. ISSN 0001-5172.
 75. 2000

 76. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University Brno, 2000. 240 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,104. ISBN 80-210-2491-7.
 77. 1999

 78. VACKOVÁ, Hana. Monitoring sportovních úrazů ve volejbale. In Sborník referátů z vědeckého semináře s mezinárodní účastí "Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu". 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, fakulta pedegogická, katedra tělesné výchovy, 1999. s. 94-97. ISBN 80-7044-265-4.
 79. 1995

 80. HANSGUT, Vladimír. Pohybová aktivita mentálně postižených. In Sborník. Brno: Paido, PdF MU Brno, 1995. s. 21-23. sport 1. ISBN 80-85931-16-8.
 81. 1993

 82. SIEGELOVÁ, Jarmila, B. FIŠER a J. DUŠEK. 24-hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí. Vnitřní lékařství, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 183-190. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 09:55