Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HUBÁLEK, Zdeněk. Epidemiology of Lyme borreliosis. In Lyme Borreliosis - Biological and Clinical Aspects. 1. vyd. Basel: Karger, 2009. s. 31-50, 20 s. Current Problems in Dermatology vol. 37. ISBN 978-3-8055-9114-0.
 2. 2008

 3. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK a Daniel KLIMEŠ. Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. NEOPLASMA, SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, 2008, roč. 55, č. 4, s. 356-368. ISSN 0028-2685.
 4. ŠVESTKOVÁ, Sabina a Alena POSPÍŠILOVÁ. Risk factors for chronic venous disease inception. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Brno, 2008, roč. 82, č. 2, s. 111-121. ISSN 1211-3395.
 5. SALZMAN, Richard a Tetyana KULINICH. Rizikové faktory krvácení po tonzilektomii. In Sborník abstrakt 12. Kongresu mladých otorinolaryngologů. 1. vyd. Brno: GAD Studio, 2008. s. 21-60. ISBN 978-80-254-2028-7.
 6. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 338-339, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
 7. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Rizikové faktory, způsob života a prevence u chronického žilního onemocnění. Abstrakt. Hojení ran, 2008, roč. 2, č. 1, s. 34. ISSN 1802-6400.
 8. 2007

 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Česká geriatrická revue, Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2007, roč. 5, č. 4, s. 228-233. ISSN 1214-0732.
 10. HOLČÍK, Jan. European strategy for healthier children. In School and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 25-29, 5 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 11. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. In Sborník abstrakt XXXII. Flebologické dny. Harrachov: Česká flebologická společnost J.E.Purkyně, 2007. s. 31-31, 1 s.
 12. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. Referátový výběr z dermatovenerologie, Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2007, roč. 49, Speciál II, s. 28-32. ISSN 1213-9106.
 13. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie. Interní medicína, Interní Medicína, 2007, roč. 9/2007, č. 3, s. 118-122. ISSN 1212-7299. ISSN 1212-7299.
 14. HRUBÁ, Drahoslava. The problems of hyperactive children with concentration disorders: probable determinants and preventive possibilities. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 443-456. ISBN 978-80-7315-138-6.
 15. 2006

 16. BEDNAŘÍK, Josef. Delirium: nová význa pro neurologii? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 1, s. 18-26. ISSN 1210-7859.
 17. KRUSOVÁ, Darja a Kamil ŠEVELA. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie. Vnitřní lékařství, 2006, roč. 52, č. 9, s. 805-811. ISSN 0042-773X.
 18. VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
 19. KRUSOVÁ, Darja, Kamil ŠEVELA, Dana KRÁLOVÁ, Petr ŽÁK a Věra OLŠOVSKÁ. Riziková medikace a kontrastní látkou indukovaná nefropatie u pacientů s diabetem a hypertenzí. Vnitřní lékařství, 2006, roč. 52, č. 11, s. 1014-1020. ISSN 0042-773X.
 20. 2005

 21. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 68-70, 3 s. ISBN 80-7262-382-6.
 22. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 12. ISBN 80-210-3868-3.
 23. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354.
 24. 2004

 25. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Jana ŠARMANOVÁ a Zdenk ŠARMAN. Ovarian hyperstimulation syndrome analysis of risk factors using data mining methods. In Book of abstracts XVIII th congres of EBCOG. 1;2004. Athens: EBCOG, 2004. s. 215-216, 2 s.
 26. 2003

 27. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK a Ladislav DUŠEK. Polyneuromyopatie kritického stavu. II. Rizikové faktory. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: ČLS, 2003, roč. 66/99, č. 3, s. 168-173. ISSN 1210-7859.
 28. 2002

 29. FIALA, Jindřich. Multicentrický projekt prevence civilizačních onemocnění s využitím systému individuálního hodnocení rizika a intervence. Hygiena, Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 47, Suppl 1, s. 17-24. ISSN 1210-7840.
 30. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levé komory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku. 2002.
 31. KUKLA, Lubomír, Marie BOUCHALOVÁ a Petr ČOUPEK. Porodní hmotnost a délka těhotenství ve vztahu k rizikovým faktorům sociální a zdravotní povahy. Časopis lékařů českých, 2002, roč. 141, č. 6, s. 189-194. ISSN 0008-7335.
 32. FIALA, Jindřich. Preventivní projekt realizovaný metodou individuálního hodnocení rizika a intervence v rámci lékařských fakult. Hygiena, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2002, roč. 47, č. 3, s. 123-130. ISSN 1210-7840.
 33. 2001

 34. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Porodní hmotnost a gestační věk ve vztahu k průběhu gravidity. Časopis lékařů českých, 2001, roč. 140, č. 21, s. 662-667. ISSN 0008-7335.
 35. 1998

 36. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví". Hygiena, Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 1, s. 34-44. ISSN 1210-7840.
 37. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. The results of the health support project which was realized with the use of the method of informing and motivating preventive examination. Scripta Medica, Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, č. 5, s. 283-296. ISSN 1211-3395.
 38. 1996

 39. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, č. 4, s. 257-262. ISSN 1210-7778.
 40. FIALA, Jindřich. Liší se lidé mající a nemající zájem o preventivní vyšetření? Hygiena, 1996, roč. 41, č. 4, s. 209-221. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2019 17:26