Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Department
 • Department of Corporate Economy
Employment - Position
 • associate professor
  head of department
Education and Academic Qualifications
 • 2007: associate professor at Masaryk university
 • 2001: Ph.D. title in Economics. Dissertation thesis: Economic efficiency of a trade firm
Employment
 • Since 2001: Masaryk university Faculty of Economics and Administration, associate professor
 • 2005-2006: Academia Istropolitana Bratislava (Slovensko), external lecturers
 • 2004-2016: Masaryk university Faculty of Education, external lecturers
 • 1998-2003: Military University of the Ground Forces Vyškov, assistant professor
Teaching Activities
 • Lectures in Financial Management, Corporate economics, Theory of the firm
 • Member of the State examination board for Business management study program
 • Supervision of doctoral students
 • Supervisor of Business Management (study program)
Scientific and Research Activities
 • Participation on national-level research projects:
  2016-2018: Managerial approach to reduction of reverse flows in connection to customer satisfaction and continuous improvement, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2015: Consumer Satisfaction and Enterprise Performance, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2014: Quality management and company competitiveness, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2013: The influence of quality to the business performance and competitiveness, internal research grant of MU FEA (project leader)
 • 2011-2013: Innovation of accredited bachelor study of field Practical Teaching, operational program of Ministry of Education Youth and Sports of the Czech Republic (team member)
 • 2010-2012: The business economic and management in globalized environment, internal research grant of MU FEA (team member)
 • 2005-2007: The factors stimulating and mitigating the establishment and development of SMEs in Czech Republic as a member state of EU v České republice jako členské zemi Evropské unie, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2003-2004: Theoretical and Methodological Aspects of Institutional Business Support, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 2000-2003: Multi-factor analysis of company successfulness, funded by Czech Science Foundation (team member)
 • 1999: Development tendencies of organizational structures and enterprise management in the context of the transformation process of the national economy, internal research grant of MU FEA (team member)
 • 1996: Curriculum as a condition for graduate profile quality MU FEA in Brno, internal research grant of MU FEA (team member)
 • Participation on international research projects:
  2001–2002 The Implementation of Marketing Theory into the Czech and Slovak business environment funded by the Czech and Slovak ministry of education, project no. 222 (team member)
Internship
 • May 2001: University of Technology Brno, Center of distance education
 • July 1999: Summer school in Semmering under the auspices of the WU Wien
University Activities
 • Member of Academic Senate FEA 2002-2013 (chairman in 2010)
 • Doctoral Board at FEA (programme Economy and Management)
 • Member of Scientific Board of MU FEA
Activities Outside University
 • Member of Scientific Board of University of Technology Brno Faculty of Business and Management
 • Member of Scientific Board of University of West Bohemia Faculty of Economics
Awards Related to Science and Research
 • Fellow worker and Peer review expert for Management in theory and practice
 • Member of the editorial board for Acta oeconomica cassoviensia
 • Member of the editorial board for Business Trends
 • Since 2011 Peer review expert for Prague economic papers
Major Publications
 • EGER, Ludvík and Petr SUCHÁNEK. Face-to-face and Electronic Communication with Customers in Retailing and Company Performance: A Case Study in the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Ekonomie a Management. Technické univerzity v Liberci, 2020, vol. 23, No 3, p. 155-172. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2020-3-010. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Petr SUCHÁNEK and Radoslav ŠKAPA. Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí (Business performance in the context of customer satisfaction, backflows, quality, innovations and knowledges). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 128 pp. ISBN 978-80-210-9647-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9648-2020. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Alena KLAPALOVÁ and Radoslav ŠKAPA. Quality Management in the Context of Objective and Subjective Business Performance. 1st ed. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020. 7 pp. ISBN 978-80-261-0971-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, vol. 32, No 1, p. 1237-1255. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Ludvík EGER. Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality – Access to Success. Bucharest (Romania), 2019, vol. 20, No 172, p. 33-40. ISSN 1582-2559. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Ondřej ČÁSTEK. Business performance from the perspective of managers and accounting data. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2019. p. 63-70. ISBN 978-80-561-0671-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin ŠTĚRBA. Analysis of the Value Creation Model in Selected Sectors. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. 16th International Scientific Conference on Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018. p. 333-345. ISBN 978-80-7435-701-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, vol. 31, No 1, p. 1330-1350. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin ŠTĚRBA. Models of Value Creation Measurement in Different Manufacturing Industry Sectors in the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2018, 12/31, No 1, p. 101-114. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2018.31.101. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Vztah osobnostních charakteristik a spokojenosti zákazníka v potravinářských podnicích (The Relationship of Personal Characteristic and Customer Satisfaction In Food Industry). In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Bratislava: Fakulta Podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2018. p. 997-1008. ISBN 978-80-225-4536-5. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customers’ Personal Characteristics on their Satisfaction with the Food Industry. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2018, vol. 10, No 4, p. 151-170. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2018.04.10. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Alena KLAPALOVÁ. Výkonnost podniku, spokojenost zákazníka, kvalita a její řízení v podniku – návrh koncepčního rámce pro měření vztahů (Business Performance, Customer Satisfaction, Quality and its Management in Enterprise - Draft of Conceptual Framework for Relationship Measurement). In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Košice: PHF EU Bratislava se sídlem v Košicích, 2018. p. 137-152. ISBN 978-80-225-4501-3. info
 • KLAPALOVÁ, Alena and Petr SUCHÁNEK. Analýza spokojenosti zákazníka v kontextu zpětných toků a výkonnosti podniku (Analysis of Customer Satisfaction in the Context of Backflows and Performance). Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2018, vol. 2018, No 3, p. 55-62. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.55_62. URL info
 • KLAPALOVÁ, Alena and Petr SUCHÁNEK. Business performance and its relationship to customer satisfaction and enterprise quality management. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D., Ing. Martin Cenek. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno: Masaryk University, 2018. p. 130-138. ISBN 978-80-210-9164-1. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER and Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, vol. 26, No 1, p. 19-35. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.595. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin ŠTĚRBA. The Efficiency of the Value Creation Model in the Manufacturing Industry in the Czech Republic. In Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D., Ing. Martin Cenek. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. p. 273-283. ISBN 978-80-210-8714-9. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin ŠTĚRBA. Models of value creation measurement in different manufacturing industry sectors in the Czech Republic. In Iveta Šimberová, Alena Kocmanová, František Milichovský. Perspectives of business and entrepreneurship development in digital age. 1st ed. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2017. p. 0-0, 10 pp. ISBN 978-80-214-5532-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin ŠTĚRBA. An Analysis of Value Creation in Czech Food Companies. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017, vol. 2017, No 3, p. 3-15. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Alena KLAPALOVÁ. Quality Management and its Impact on Business Performance. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2017. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2017. p. 100-110. ISBN 978-80-561-0519-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků a výkonnost potravinářských podniků (Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Performance of Food Industry Enterprises). In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. p. 965-972. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Reflection of Customer Satisfaction in selected Performance Indicators of Food Enterprises. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016. p. 760-767. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. 1st ed. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. p. 829-837. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. The Performance of Food Enterprises and the Satisfaction of Their Customers. In Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2016. p. 96-104. ISBN 978-80-210-8348-6. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Concept of customer satisfaction within the structural equation modeling - measurement part. In Ing. Cecília Olexová, PhD., doc. PhDr. Mária Janošková, PhD. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 1st ed. Košice: University of Economics in Bratislava Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. p. 231-237. ISBN 978-80-225-4293-7. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku (The Relationship of Customer Satisfaction and Enterprise Performance). Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, No 2, p. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků (Customer Satisfaction, its Evaluation by Enterprises and Performance of Food Industry Enterprises). In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2015. p. 645-653. ISBN 978-80-225-4077-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, vol. 63, No 3, p. 1013-1021. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563031013. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. The possibility of evaluating an enterprise's performance in terms of evaluating its customer satisfaction. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015. p. 491-498. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva and Petr SUCHÁNEK. The applicability of selected financial metrics in evaluating purhasing performance. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015. p. 419-426. ISBN 978-619-7105-47-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Consumer Satisfaction and Enterprise Performance. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. p. 561-567. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customer Satisfaction on Corporate Performance. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1st ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. p. 454-461. ISBN 978-1-910810-77-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků (Competitiveness from a business perpective and its customers). In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. p. 146-152. ISBN 978-80-7435-368-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER, Jana POKORNÁ and Maria KRÁLOVÁ. Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1st ed. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014. p. 286-294. ISBN 978-1-909507-99-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. The influence of customer satisfaction and quality perception on financial performance of a company. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014. p. 777-784. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • MIKUŠ, Petr and Petr SUCHÁNEK. The key performance indicators of the Czech cooperatives. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014. p. 391-398. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • POKORNÁ, Jana and Petr SUCHÁNEK. The impact of strategic management tools on product quality and business performance. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014. p. 327-334. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Product Quality and Performance of the Enterprise. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 605-612. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Model vlivu spokojenosti zákazníka na výkonnost podniku (Model of influence customer satisfaction on company performance). Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014, 3/2014, IV, p. 40-46. ISSN 1805-0603. info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ and Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, No 4, p. 329-344. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří RICHTER. Kvalita a výkonnost potravinářských podniků - dílčí výsledky (Quality and Performance Food Business - Partial Results). In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2013. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2013. p. 233-244. ISBN 978-80-7435-250-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří RICHTER. Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů potravinářských podniků (Customer Satisfaction with Quality Products of Food Business). In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013. p. 517-522. ISBN 978-80-225-3636-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků a výkonnost podniků (Customer satisfaction and business performance). In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 1st ed. Košice: EU v Bratislavě PHF se sídlem v Košicích, 2013. p. 447-453. ISBN 978-80-225-3730-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER and Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Quality Management on Corporate Performance. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1st ed. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013. p. 266-273. ISBN 978-1-909507-88-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER and Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku (The Influence of Quality on Corporate Performance and Competitiveness). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 pp. ISBN 978-80-210-6627-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013. Flexibooks info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska (Measuring of Economic Efficiency of a Company: Theoretical Basis). In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012. p. 263-268. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Praxe průmyslových podniků v ČR (Measuring of Economic Efficiency of a Company: Practice of Industrial Companies in the Czech Republic). In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2012. p. 281-285. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Výkonnost družstev v ČR v kontextu ekonomické krize (The efficiency of cooperatives in the CR in the period of economic crisis). Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, vol. 2011, No 3, p. 125-133. ISSN 1212-415X. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. LX, No 4, p. 351-362. ISSN 1211-8516. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK and Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company. In Business And Information 2012. Vol. 9. Sapporo, Japan: International Business Academics Consortium (iBAC), 2012. p. H98-H113, 16 pp. ISSN 1729-9322. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu (The quality and performance of enterprises in tourism – the comparison with enterprises from food industry). Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, VIII, 16/2012, p. 32-52. ISSN 1801-1535. info
 • SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK and Jiří ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků (The quality and performance of industrial enterprises). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 127 pp. ISBN 978-80-210-6075-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6075-2012. Flexibooks Munishop info
 • SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK and Jiří ŠPALEK. Comparison of the quality of enterprises in the tourism industry and enterprises from other sectors in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2011, vol. 18, No 1, p. 124-131. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK and Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost podniků v ČR (Quality and its influence on the efficiency of the Czech enterprises). In Ing. Michal Kozub. Ekonomika a management. 1st ed. Brno: MU ESF, 2011. p. 125-131. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK, Jiří ŠPALEK and Petra ŠTAMFESTOVÁ. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku (The Quality as a Factor of Competitiveness of an Enterprise). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 pp. ISBN 978-80-210-5688-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv profilu absolventa na kompetence absolventů vysokých škol (The Influence of Profile of Graduates on the Competencies of University Graduates). In Peter Mesároš, Margita Mesárošová. Key Competencies in Knowledge Society: Today´s Trends, Methods of Development and Researches. Wambeek (Belgie): EuroScientia vzw, 2011. p. 31-43. ISBN 978-90-818529-5-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK and Milan SEDLÁČEK. Competitiveness Factors in Post-transformation Period: The Case of Czech Enterprises. European Research Studies Journal. University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2011, XIV, No 1, p. 119-143. ISSN 1108-2976. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK and Milan SEDLÁČEK. Competitiveness factors in post-transformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1st ed. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association, 2010. 11 pp. ISSN 1108-2976. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK and Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na konkurenceschopnost podniků v ČR (Quality and its influence on the competitiveness of the Czech enterprises). In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1st ed. Brno: MU ESF, 2010. p. 422-429. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza ekonomické výkonnosti družstev v ČR v kontextu ekonomické krize (Analysis of economic efficiency of cooperatives in Czech Republic in the context of economic crisis). Ekonomika a Manažment Podniku - Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010, vol. 8, No 1, p. 20-31. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza (The analyse of business economy). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 136 pp. ISBN 978-80-210-5412-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR (The Financial Efficiency of Cooperatives in the Czech Republic). In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR (The Analysis of Efficiency of Corporatives in the Czech Republic). Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, vol. 6, 2/2008, p. 5-19. ISSN 1336-4103. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009. p. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Partnerství a výkonnost v podnicích cestovního ruchu (The efficiency and the partnership in tourist trade companies). In Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. 1st ed. Brno: VŠOH, 2009. p. 168-174. ISBN 978-80-87300-03-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost družstev (Economic efficiency of cooperatives). In Vývojové tendence podniků V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 393-410. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Milan SEDLÁČEK. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku (Economic efficiency of cooperatives). In Vývojové tendence podniků V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 283-299. ISBN 978-80-210-5003-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Milan SEDLÁČEK. Kvalita a konkurenceschopnost Českých podniků (The Quality and the competitiveness of Czech enterprises). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. 1st ed. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. p. 1-9. ISBN 978-80-245-1571-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická výkonnost výrobních družstev v ČR (Economic efficiency of production cooperatives in Czech Republic). In SEMAFOR´09. 1st ed. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikohospodárska fakulta Košice, 2009. p. 363-370. ISBN 978-80-225-2841-2. info
 • NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK and Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU (Factors stimulating and supressing the foundation and development of the small and middle enterprises in the CR as the EU member coutry). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 206 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Výsledky finančního měření konkurenceschopnosti podniků v ČR (Results of the measuring the competitiveness of the Czech enterprises). In Konkurenceschopnost podniků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 643-656, 13 pp. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR (The Efficiency of Industrial Enterprices in The Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1st ed. Brno: PEF MZLU, 2008. p. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR (The Measuring of the Companies Competitiveness in the Czech Republic). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1st ed. Praha: VŠE, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu (The financial measuring of the competitiveness in tourist trade companies). In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1st ed. Brno: VŠOH, 2008. p. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika měření hodnoty v rámci zpětných toků (The dilemma of the measurement of a valuation within back-flows). In Vývojové tendence podniků IV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 377-381. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR (The measurement of economic efficiency of cooperatives in the Czech Republic). In Vývojové tendence podniků IV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2008, Vol. 11, No. 2, p. 192-199. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR (Competitiveness of Czech enterprises: Analysis of empirical data). Acta Oeconomica Cassoviensia. Košice: PHF EU Košice, 2008, I., 1., p. 16-28, 12 pp. ISSN 1337-6020. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe (The application of microeconomics conception of economic efficiency to the business practice). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, vol. 2007, No 1, p. 54-65, 10 pp. ISSN 1213-2446. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management (Financial Management). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 pp. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza rovné daně v ČR (The Analysis of the Flat Tax in the Czech Republic). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007. p. 369-377. ISBN 978-80-210-4319-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Interakce ekonomie a práva v oblasti daní z příjmů (The interaction of economics and law in the income tax area). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. 1st ed. Brno: MU PrF, 2007. p. 123-134. ISBN 978-80-87139-65-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR (The competitive advantage analysis of companies in the Czech Republic). In Ekonomika firiem 2007. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2007. p. 812-823. ISBN 978-80-225-2482-7. info
 • PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK and Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti (Preliminary results of empirical research of competitiveness). In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007. p. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, p. 78-85. ISSN 1553-5827. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti (The evaluation of competitiveness). In Vývojové tendence podniků III. 1st ed. Brno: MU ESF, 2007. p. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Rámcové podmínky podnikání jako činitel ovlivňující podnikatelské subjekty (General conditions of enterprise as a factor influencing business subjects). In Vývojové tendence podniků III. 1st ed. Brno: MU ESF, 2007. p. 593-602. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II (The Business Economics II). 1st ed. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 pp. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Přístupy k analýze vztahů (Aproaches to the relation analysis). In Konkurenční schopnost podniků. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 293-298. 1. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství (The analysis of economic efficiency approach in the business economics). In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1st ed. Bratislava: Ekonóm, 2007. p. 339-351, 12 pp. ISBN 978-80-225-2472-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ and Jiří ŠPALEK. Využití marketingových nástrojů v malých a středních firmách (The using of marketing's instruments in SME). Praha: Economia, 2006. Trend marketing : měsíčník pro marketingový manage. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1st ed. Izmir: Yasar University, 2006. p. 1-15. ISSN 1306-1089. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv daní na podnikání malých a středních podniků (The influence of taxes to the business of smal and medium enterprises). In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 211-214. ISBN 80-210-4089-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti (The measurement of efficiency of a firm with help of economics efficiency index). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1st ed. Praha: VŠE, 2006. p. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Čím se liší marketing malých a velkých firem? (The differeces of marketing in small and whole firms). Trend marketing : měsíčník pro marketingový management. Praha: Economia, 2006, vol. 3, No 10, p. 28-30. ISSN 1214-9594. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv přímých daní na rozvoj malých a středních podniků (The influence of direct taxes to the development of SME). In Vyvojové tendence podniků II (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 533-543. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů velkých podniků v ČR (An analyse of instruments of marketing in whole enterprises in Czech Republic). In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 547-567. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. The analysis of development of industry in Czech Republic. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 681-692. ISBN 80-210-4133-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vysoké daně MSP - mýtus nebo realita? (High taxes of SME - a myth or a reality?). Praha: Economia, 2006. Moderní řízení. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR (The Analysis of Taxes Impact on a Financing of Enterprises in Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1st ed. Brno: MZLU PEF Brno, 2006. p. 131-138. ISBN 80-7302-117-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF and Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 pp. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1st ed. Izmir: Yasar University, 2006. p. 125-138. ISBN 975-6339-06-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza různých pojetí ekonomické přidané hodnoty (The analysis of different concept of economic value added). In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. p. 763-774. ISBN 80-969181-1-7. info
 • KRIŠTOF, Martin and Petr SUCHÁNEK. Financial Analysis of Czech Industrial Companies Using Different Variations of the EVA Ratio. In Finanční a logistické řízení - 2005. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. p. 172-177. ISBN 80-248-0854-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků (The Role of Marketing in a Development of small and medium Enterprises). In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1st ed. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005. p. 54-61. ISBN 83-88402-75-7. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva and Petr SUCHÁNEK. Teoretické aspekty mezipodnikové kooperace (Theoretical aspects of interfirm cooperation). In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. p. 147-155. ISBN 80-969181-3-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí (The measurement of the firm efficiency with usage theory of social networks). In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1st ed. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. p. 232-238. ISBN 80-968080-5-2. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra and Petr SUCHÁNEK. Zájmová samospráva podnikatelů jako prostředek spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru (Interest authorities of enterprises as a instrument of PPP). In Sborník příspěvků z teoretického semináře. 1st ed. Brno: ESF MU v Brně, 2005. p. 1-7. ISBN 80-210-3764-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Daně - podněcující nebo tlumící činitel rozvoje malých a středních podniků? (Taxes - an igniting or a damping element of development of small and medium enterprises). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 511-522. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR (An analyse of instruments of marketing in small and medium enterprises). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 525-544. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku (Evaluation of competitive strength of company). In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 271-278. ISBN 80-210-3847-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku (The implementation of a firm theory to the financial analysis of a company). In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1st ed. Bratislava: EU Bratislava, 2005. p. 73-76. ISBN 80-225-2110-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ and Jiří ŠPALEK. Využití marketingu v malých a středních podnicích v ČR (Using of the marketing of SME in the Czech Republic). In Teoretické aspekty prierezových ekonomík III. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. p. 96-100. ISBN 80-969181-4-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Úroveň informovanosti o podporách podnikání a jejich vztah k udržitelnému rozvoji regionů v ČR (Level of Commerce Supports Knowledge and their Relationship to Sustainable Development of Regions in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2005. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2005. p. 102-111. ISBN 80-7302-095-5. info
 • NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I (The Business Economics I). 1st ed. Brno: MU ESF Brno, 2004. 164 pp. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
 • KRIŠTOF, Martin and Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1st ed. Vilnius: Vilnius university, 2004. p. 54-54. ISBN 9986-19-618-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vliv průměrných vážených nákladů kapitálu na výkonnost podniku (The influence of weight average cost of capital on a efficiency of a company). In Podniková ekonomika a management. 1st ed. Brno: MU Brno, 2004. p. 372-380. ISBN 80-210-3414-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské (The implementation of the microeconomics theory of the economic efficiency to the business economics). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, vol. 2004, No 4, p. 503-512. ISSN 0032-3233. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využívání marketingu v malých a středních podnicích (The using of the marketing in small and medium enterprises). In Ekonomika firiem 2004. 1st ed. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004. p. 627-630. ISBN 80-225-1879-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingového mixu ve vybraných odvětvích ČR (The Analysis of Marketing Mix in selected Branches in CR). In Firma a konkurenční prostředí 2004. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. p. 236-244. ISBN 80-7302-078-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika jakosti v malých a středních podnicích (The Issue of a Quality in small and medium Enterprises). In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. 1st ed. Praha: ČZU PEF, 2004. p. 122-125. ISBN 80-213-1162-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využívání marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR (The analysis of using of marketing tools in small and medium enterprises in Czech republic). In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1st ed. Praha: Oeconomica, 2004. p. 31-31. ISBN 80-245-0809-5. info
 • KRIŠTOF, Martin and Petr SUCHÁNEK. Komparace různých metodik výpočtu EVA (The Comparison of Different Methodologies of the EVA Calculation). In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2003. p. 21-21. ISBN 80-214-2354-4. info
 • NOVOTNÝ, Jiří and Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku (The Science of The Enterpise). 1st ed. Brno: MU ESF Brno, 2003. 164 pp. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin KRIŠTOF. EVA Ratio In Industrial Companies Analysis. In Management, Economic and Business in new Europe. 1st ed. Brno: VUT FP Brno, 2003. p. 163-168. ISBN 80-214-2382-X. info
 • KRIŠTOF, Martin and Petr SUCHÁNEK. Finanční úspěšnost průmyslových podniků v ČR (Financial successfullnes of industrial companies in Czech republic). In Úspěšnost podniků 2003. 1st ed. Brno: MU ESF Brno, 2003. p. 99-106. ISBN 80-210-3100-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin KRIŠTOF. Komparace ukazatele EVA s ukazateli ROE a ROA v teorii a praxi průmyslových podniků ČR (The Comparison of the ratio of EVA with the ratio of ROE and ratio of ROA in the theory and practice of industrial companies in Czech republic). In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1st ed. Brno: Brno International Business School, 2003. p. 166-170. ISBN 80-86575-96-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku (The relationship between an efficiency and a successfullnes of a company). In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1st ed. Praha: VŠE, 2003. p. 11. ISBN 80-239-1538-X. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza využití marketingových nástrojů podniky v ČR (The Analysis of the Using of the Marketing's Instruments in Companies in CR). In Ekonomika firiem 2003. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003. p. 160-164. ISBN 80-225-1737-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Analýza marketingu v podnicích ČR (The Analysis of the Marketing in Companies in Czech Republic). In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivít v málo rozvinutých regiónech krajín strednej a východnej Európy. 1st ed. Košice: EU Bratislava PHF košice, 2003. p. 27-34. ISBN 80-225-1723-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Pilotní výzkum začínajících podnikatelů v ČR (Pilot research of the beginning enterpreneurs in the Czech republic). In Príležitosti a riziká jednotného europského trhu. 1st ed. Partizánske: STYLE, 2003. p. 382-385. ISBN 80-969033-0-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza začínajících podnikatelů (The analysis of starting bussiness by entrepreneurs). In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 1st ed. Brno: MU Brno, 2003. p. 116-119. ISBN 80-210-3259-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Alternativní pojetí ekonomické přidané hodnoty (The alternative conception of the economic value added). In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT FP Brno, 2003. p. 1-5. ISBN 80-214-2518-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Implementace indexu IN a ukazatele EVA do analýzy průmyslových podniků (The Implementation of IN index and EVA ratio to an analysis of industrial company). In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno, 2002. p. 25. 1. ISBN 80-214-2102-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Marketingový mix v podmínkách podnikatelské praxe ČR (The Marketing's mix in specifications of business practice of Czech republic). In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Pol'skej republiky. 1st ed. Košice: Ekonóm, 2002. p. 28-37. 1. ISBN 80-225-1555-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Martin KRIŠTOF. Využití ukazatele EVA při analýze úspěšnosti průmyslových podniků (The Using of EVA Ratio in Industrial Companies Analysis). In Systémové řízení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 463-476. ISBN 80-210-2831-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. How to write a thesis. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 5-6. ISBN 80-210-2897-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Pilotní výzkum marketingového mixu v podnicích ČR (Pilot research of marketing`s mixes in companies in Czech republic). In Ekonomika firiem 2002. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, podnikohospodárska fakulta Košice, 2002. p. 516-519. 1. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BINKA, Bohuslav and Petr SUCHÁNEK. Problems of CRM in small and middle size companies. In Small and medium firm management with computer support. 1st ed. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002. p. 7. 1. ISBN 80-86510-56-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany) (The Public Sector Efficiency Problems (Department of Defense)). In Finance a armáda. 1st ed. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002. p. 92-96. ISBN 80-7231-093-3. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Der Wert des Betriebes im Kontext des Umweltschutzes (The Value of a Company in Enviromental Context). In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002. p. 150-153. ISBN 80-7040-579-1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin jako metoda zkoumání úspěšnosti podniku (The fuzzy sets theory as a method of the analysis of a succesfullness of a company). In Teoretické aspekty prierezových ekonomík. 1st ed. Košice: Royal Unicorn, s.r.o., 2002. p. 17-23, 6 pp. ISBN 80-968128-9-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Kritéria úspěšnosti firmy (The aspects of succesfull firm). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 323-653. ISBN 80-210-2537-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování úspěšnosti podniku pomocí fuzzy množin (Measurement of succesfulness of a firm with using a fuzzy sets). In First international post-graduate conference IMEA 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice FES Pardubice, 2001. p. 319-323. 1. ISBN 80-7194-347-9. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Možnosti uplatnění fuzzy množin při zkoumání efektivnosti AČR (Possibilities of application of fuzzy sets by research of efficiency CRA). In Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách II. 1st ed. Brno: VA Brno, 2001. p. 89-95. CATE 2001 1. ISBN 80-85960-26-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy (Economic efficiency of a trade firm). Brno: MU ESF Brno, 2001. 134 pp. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování efektivnosti pomocí fuzzy množin (The determination of efficiency with help of fuzzy sets). In Sborník příspěvků z odborného semináře k projektům obranného výzkumu. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. p. 149-155. ISBN 80-7231-072-0. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Eva VINCENCOVÁ. Rizika obyvatel a pojištění (Risk of inhabitans and risk of insurance). In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy slovenskej republiky a českej republiky na vstup do európskej unie II. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2001. p. 121-125. 1. ISBN 80-225-0183-2. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Úspěšnost podniku a teorie fuzzy množin (Succesfullness of a company and a fuzzy sets theory). In Faktory úspěšnosti podniku. 1st ed. Brno: MU ESF, 2001. p. 140-148. 1. ISBN 80-210-2708-8. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Využití cíleného marketingu v praxi (An Using a target marketing in a practice). In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1st ed. Bratislava: EU Bratislava, Podnikohospodárska fakulta Košice, 2001. p. 76-85. 1. ISBN 80-225-1447-0. info
 • LINKA, Radim, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK and Eva VINCENCOVÁ. Vybrané příklady z účetnictví. 1st ed. Vyškov: VVŠ PV, 2001. 103 pp. 1. ISBN 80-7231-083-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Teorie fuzzy množin a úspěšnost podniku (The fuzzy sets theory and a succesfullness of a company). In MendelNet 2001. 1st ed. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU, 2001. p. 67-70. 3. ISBN 80-7302-025-4. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení úspěšnosti firmy pomocí ekonomické přidané hodnoty (The Evaluate of the Success of the Firm with EVA ratio). In Faktory úspěšnosti podniku. 1st ed. Brno: ESF MU Brno, 2000. p. 179-183. 1. ISBN 80-210-2306-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická analýza efektivnosti firmy (Dynamic analysis of firm efficiency). In Česká ekonomika 2000, očekávání - skutečnosti - perspektivy. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, obchodně-podnikatelská fakulta, 2000. p. 440-447. ISBN 80-7248-059-6. info
 • SUCHÁNEK, Petr. System of indeces for economic efficincy rating in business. In economic theory and transformation. 1st ed. Brno: MU ESF, 2000. p. 97-107. ISBN 80-210-2402-X. info
 • LINKA, Radim, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK and Eva VINCENCOVÁ. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. 99 pp. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Dynamická efektivnost obchodní firmy (Dynamics Effectivity of the Business Company). In Podnik pro třetí tisícíletí. 1st ed. Brno: VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky, 1999. p. 23-27. ISBN 80-214-1467-7. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. 1st ed. Brno: MU ESF, 1999. p. 133-142. 1. ISBN 80-210-2067-9. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Jaroslav LIŠKA, Petr SUCHÁNEK, Richard KONEČNÝ, Tomáš VELÍK and Květoslava HOUFOVÁ. Obchodní firma. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1999. 134 pp. 1. ISBN 80-7231-051-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, František PAZDERA, Martin KRIŠTOF and Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU ESF Brno, 1999. 127 pp. 1. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční řízení obchodní firmy. In Trendy tranzitivní ekonomiky. 1st ed. Brno: MU ESF, 1998. p. 97-109. ISBN 80-210-1764-3. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav and Petr SUCHÁNEK. Výuka obchodu na ESF MU v Brně (Teaching of the trade in ESF MU in Brno). In Vybrané problémy teórie obchodu. Bratislava: EU Bratislava, 1997. p. 97-102. ISBN 80-225-0934-5. info
 • NOVÁČEK, Miroslav, Petr SUCHÁNEK and Igor KVAPIL. Obchodní podnikání. Brno: MU ESF Brno, 1997. 133 pp. 1. ISBN 80-210-1634-5. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Model maloobchodní jednotky. Edited by Miroslav Nováček. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 95 s. + 7. info

2020/11/26


Curriculum Vitae: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (učo 1544), version: English(1), last update: 2020/11/26 11:07, P. Suchánek

Another Variant: Czech(1)