Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. MUDr. Eva Češková, born: August 18. 1946, Znojmo. Married, 2 Children
Department
 • Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Employment - Position
 • Head of the Department of Psychiatry Faculty Hospital, Brno
Education and Academic Qualifications
 • Medical Faculty of Masaryk University, Brno, 1969 Postgraduate medical or scientific training: Qualification Exam in 1973 - Psychiatry I.(Diploma in psychiatry) 1976 - Qualification Exam in Psychiatry II.(Certification in psychiatry, specialization psychopharmacotherapy)
Employment
 • 1969 - 1972 Doctor of the Department of Psychiatry n. 23 1972 - 2002 Head Doctor of the Department of Psychiatry n. 23 1993 - until Head of the Department of Psychiatry
Teaching Activities
 • 1978 - 1991 assistant professor of psychiatry 1993 - 1998 associate professor of psychiatry 1998 - until present professor of psychiatry
Scientific and Research Activities
 • 1999 - 2004 Investigative design was supported by the Ministry of Education CZ MŠMT ČR: Plasticity of operative systems of CNS and possibilities of its influencing 2005 - 2011 Investigative design MSM 0021622404: Internal organisation and neurobiological mechanisms of functional systems of CNS 2002 - 2004 IGA MZ ČR: NF 7028-3: The hippocampus size in first-episode schizophrenia 2004 - 2006 IGA MZ ČR: NR 7990-3: Verification and assessment of the dynamism of cognitive functions profile in patients with depressive and schizophrenic disorders. 2005 - 2007 IGA MZ ČR NR 8472-3: Influencing cognitive deficit in depression using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in a simple blind randomized trial
Internship
 • 1981 - 6 months WHO Scholarship in USA (training for clinical psychopharmacological research)
University Activities
 • Head of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - PSYCHIATRY Member of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - NEUROSCIENCE Member of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - PHARMACOLOGY
Activities Outside University
 • Member of Editorial board of Čes. a slov. Psychiatrie (Czech Psychiatric Journal) 2002 - 2009 - Chair of the Organizing Committee of the Czech-Slovak Psychopharmacological Conference
Awards Related to Science and Research
 • Czech Medical Association - member Czech Psychiatric Association - member Czech Neuropsychopharmacological Society - president ECNP - member CINP - member of educational committee of CINP
Major Publications
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie (Practical Psychiatry). Praha: Maxdorf, 2013. 143 pp. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, vol. 33, No 1, p. 101-108. ISSN 0172-780X. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře (Schizophrenia and its treatment). 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění (Psychiatric disorders). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 pp. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe (Monitoring safety and efficiency of the preparation amisulpride (Solian) in common clinical practice). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, vol. 105, No 2, p. 53-60. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, vol. 13, No 3, p. 134-137. ISSN 1746-8841. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena, udělená výborem PS ČLS JEP za odbornou monografii: Drtílková I. et.al: Hyperkinetická poruha/ADHD. Galén, 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Cena Best MentorMentee Award, udělená CINP (Collegium Intern. Neuropsychopharmacologicum). 2008. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže Brno. 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Vědecký sekretář. Společnost pro biologickou psychiatrii ČLS JEP, 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru XIV. World congress of psychiatry. 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání) (Treatment its schizophrenia). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, vol. 3, No 1, p. 153-160. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ and Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. p. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL and Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, vol. 28, No 6, p. 811-814. ISSN 0172-780X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ and Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, vol. 27, No 4, p. 102-105. ISSN 0172-780X. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ and Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology (Psychopathology and psychiatry for psychologists). první. Praha: Portál, 2006. 320 pp. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia (Psychopathology and reatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, vol. 1, No 2, p. 179-185. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace (Safety and tolerability of second and third generation antipsychotics.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, vol. 101, No 2, p. 92-97. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. první. Praha: MAXDORF JESSENIUS, 2005. 7-95. Farmakoterapie pro praxi, svazek 2. ISBN 80-7345-056-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie (New Trends in the Therapy of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, vol. 101, No 6, p. 298-302. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia (Comparison between responders and nonresponders in first-episode schizophrenia). European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, vol. 3, No 15, p. 492-493. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese (Treatment of unipolar depression). In Depresivní onemocnění. 1st ed. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. p. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - I. část (polypharmacotherapy - when is it Treatment of the First or Second Choice? part I.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 3, p. 134-141. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část (Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 4, p. 189-193, 4 pp. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, vol. 13, No 4, p. 313. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK and M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, vol. 26, No 4, p. 683-691. ISSN 0278-5846. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Zobrazovací metody - Psychiatrie. Praha: Galen, 2001. 6 pp. ISBN 80-7262-140-8. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ and Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 pp. ISBN 80-85912-33-3. info
 • ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ and Karel NÁHUNEK. Psychofarmaka v klinické praxi (Psychotropic drugs in clinical practice). Praha: Grada Publishing, 1995. 200 pp. ISBN 80-7169-169-0. info

2009/04/29


Curriculum Vitae: prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (učo 726), version: English(3), last update: 2009/04/29 09:04, E. Češková

Another Variant: Czech(7)