Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 »
30. 12.
2022

Kam na novoroční procházku?

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vánoční svátky jistě představují pro řadu z Vás chvíle pohody u rodinného krbu, pokud ale máte chuť si po svátcích vyrazit ven, přinášíme Vám několik tipů na novoroční procházku po brněnských památkách. Říkáte si, co má Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) společného s brněnskými památkami? Archiv závěrečných prací IS MU nabízí velké množství prací na nejrůznější témata, stejně pestrá, jako je nabídka studijních oborů na Masarykově univerzitě. Stačí hledané téma zadat do vyhledávacího políčka v IS MU, upřesnit vyhledávání na „závěrečné práce“ a pak si jen vybrat práci, která vás zaujme.

A jaké tipy jsme pro vás v závěrečných pracích vybrali?

I s dětmi můžete vyrazit po barokních památkách díky práci Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky, která ve své praktické části Pátrej po barokním Brně provází děti po vybraných barokních památkách města Brna a pomocí ilustrací, otázek a tvořivých úkolů představuje místa, život a myšlení barokní doby. Podobné aktivity nabízí také práce Edukační potenciál vily Stiassni v Brně, která se zabývá nejen tvorbou architekta Ernsta Wiesnera a vilou Stiassni, ale v praktické části nabízí řadu aktivit, které zaujme jak dospělé, tak i děti, např. autorskou deskovou hru či aktivní knížku.

Pokud máte raději modernější architekturu, jistě vás zaujme práce Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna, která představuje funkcionalistickou stavbu Ladislava Fukse v centru Brna nebo práce Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech, která přibližuje průmyslovou historii Brna a v praktickém průvodci zachycuje formou fotografií proměnu průmyslových objektů z původního či minulého stavu do stavu současného, včetně krátkých doprovodných textů a mapy jejich umístění.

Seznam prací:

HRONČOKOVÁ, Barbora. Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/n8k2i/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Alena KŘÍŽOVÁ.

FOJTÍKOVÁ, Petra. Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/o90pt/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ.

MORAVOVÁ, Tereza. Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech. [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/paan7/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel NOGA.

REICHMANNOVÁ, Kamila. Edukační potenciál vily Stiassni v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gojpz/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alice KŘÍŽOVÁ STUCHLÍKOVÁ.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Automatické ukládání protokolů o kontrole závěrečné práce

Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky

Součástí absolvování řádného vysokoškolského studia je typicky obhajoba diplomové/disertační práce. Svoji práci každý student ukládá do archivu v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a univerzita všechny práce zpřístupňuje veřejnosti na internetu, v souladu s vysokoškolským zákonem.

Každá práce, kterou student obhajuje, je kontrolována a posuzována nejen po obsahové a odborné stránce, ale také z hlediska originality a dodržování citační etiky. Vedoucí nebo jiná odpovědná osoba má dle Studijního a zkušebního řádu povinnost provést kontrolu práce. V tomto je velmi nápomocen nástroj pro vyhledávání podobných dokumentů, který je přímo součástí IS MU. Vedoucí práce nalezené podobné soubory přezkoumá a provedení kontroly potvrdí.

Podobnost s nalezenými dokumenty se ovšem v průběhu času mění, báze porovnávaných textů se rozšiřuje a mění se i dostupné zdroje na internetu. Nově tedy byla implementována funkce ukládání protokolů o provedené kontrole vedoucím práce přímo do archivu. Tím je zajištěno, že bude možné kdykoliv v budoucnu dohledat, jaký byl výsledek porovnání s ostatními dokumenty v okamžiku kontroly.

Vedoucí závěrečné práce provádí potvrzení kliknutím na tlačítko "Provedena kontrola práce", stejně jako dříve. Nově se po kliknutí objeví potvrzovací okno, kde je informován, že do archivu závěrečné práce bude uložen PDF protokol o nalezených podobnostech. Ukládá se vždy protokol vytvořený na základě tzv. nového algoritmu, volitelně může vedoucí zatrhnout možnost, že si přeje uložit i protokol s podobnostmi nalezenými předchozí verzí algoritmu. (Jedná se pouze o dočasnou možnost.) Po uložení se v archivu automaticky vytvoří nový neveřejný adresář, do kterého se uloží vygenerované protokoly.

Obr. 1: Potvrzení, že byla provedena kontrola práce

Více informací o kontrole originality nejen závěrečných prací najdete v článku Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Osm měsíců s aplikací KvIS

Zajímavé | 4 | 4
Novinky – e-learning

V dubnu Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představil KvIS – aplikaci pro krátké kvízy v hodinách, více v novince KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách. Od té doby jej už pilně zkoušejí první vyučující na hodinách se studenty. Má za sebou nejen úspěšné nasazení na malých skupinkách studentů, ale také mnoho zátěžových testů. Ve výuce podzimního semestru byl nasazen na přednáškách čítajících více než 400 studentů a podle interních testů je aplikace připravená bez problémů zvládat i více než 500 studentů najednou.

Obr. 1: Hlasování v kvízu na mobilním telefonu

Zátěžové testy byly první důležitou podmínkou pro to, aby bylo možné zveřejnit i neautentizovaný KvIS. Hlavním motivem bylo vyjít vstříc učitelům na hodinách. Pokud jim na přednášku přijde nějaký čestný host či obecně kdokoli bez přístupu do IS MU, může se teď nově do aktivit také zapojit. Stačí, aby učitel při spuštění KvISu zaškrtl možnost „Povolit připojení nepřihlášených účastníků“. Jelikož jsou vyučující velmi kreativní, určitě zkusí KvIS dříve nebo později využít i na populárně naučných přednáškách na středních školách či při dnech otevřených dveří, při popularizaci vědy apod., kde lze očekávat stovky lidí. Lze ale s jistotou říct, že minimálně 500 přihlášených účastníků najednou systém určitě zvládne.

KvIS pro nepřihlášené osoby je tedy hlavní novinkou. Umožňuje nejen zapojení osob, které vůbec nemají účet v IS MU, ale především nabízí anonymní získání odpovědí. Lze se tak studentů ptát i na kontroverzní témata. Učitelé také mají mírnější možnost, jak KvIS částečně anonymizovat. Přes volbu „Nezobrazovat identitu účastníků“ mohou nechat studenty, aby se přihlásili pod přezdívkami a v hodině mezi sebou neviděli, kdo je kdo. Učitel ale jejich totožnost zná a může jim později za aktivity přidělit body.

Obr. 2: Aplikace KvIS

Druhou zásadní novinkou je zpřístupnění aplikace pro správu kvízů nejen pro učitele, ale pro všechny osoby přihlášené v IS MU. Kvízy tak nově mohou připravovat i studenti.

Učitelé, kteří vytváření desítky kvízů pro svoje studenty, se dočkali užitečných vylepšení:

  • kopírování kvízů – mohou si zkopírovat vytvořený kvíz a třeba jej jen drobně upravit pro jiné předměty;
  • náhled kvízu pro spolupracovníky – učitelé, kteří mají nasdílený KvIS od svého kolegy pouze pro spouštění, jej teď také mohou vidět před spuštěním a procházet;
  • možnost nastavení časového limitu na jednotlivé otázky.

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpovědníky a kvízy .. KvIS.

Ostatní uživatelé naleznou aplikaci v autentizované části IS MU → dlaždice E-learning → Nepředmětový → KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Možnost ručního hodnocení v Odpovědnících

Zajímavé | 5 | 5
Novinky – e-learning

Vývojový tým přichází s novou aplikací pro hodnocení odpovědí studentů v prostředí Odpovědníků. Vyučující získávají pohodlný nástroj, který jim umožní zpětnou vazbu ukládat bezpečně i v případech, kdy editují odpovědníky propojené na poznámkové bloky s automatickým hodnocením. Tedy nehrozí, že by při úpravách v nastavení omylem došlo ke ztrátě již zadaných hodnocení.

Aplikaci si vyučující zpřístupní tak, že v odpovědníku zaškrtne novou volbu “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”

Obr. 1: Volba pro ruční hodnocení odpovědníku

Pro vložení ručního hodnocení vstoupí učitel do aplikace Odpovědi, zvolí si vybraného studenta a jeho odevzdaný průchod. Ruční hodnocení následně vyplňuje přímo u vybraných otázek.

Obr. 2: Výběr průchodu odpovědníkem u vybraného studenta

U každé otázky se zobrazí odkaz “Hodnotit ručně”, který když učitel zvolí, zobrazí se mu formulář, do kterého je možné vepisovat ruční hodnocení.

Obr. 3: Zadání ručního hodnocení

Kromě slovní zpětné vazby lze vložit i počet bodů pomocí hvězdičky („*“) Na závěr je možné uložit všechny změny v ručním hodnocení hromadně.

V aplikaci Odpovědi se zobrazuje evidence vyplnění ručního hodnocení a získaný počet bodů. Do roletky řazení záznamů přibyl filtr, který hodnocení zobrazí.

Obr. 4: Výběr filtru pro zobrazení ručního hodnocení

Text ručního hodnocení se studentům ukládá do poznámkového bloku. Ten je nezávislý na nastavení ze popisku odpovědníku ze sekce „Výsledky do poznámkového bloku“. Čas zveřejnění tohoto bloku si učitel nastavuje libovolně. Pokud je v odpovědníku umožněna prohlídka, student vidí ruční hodnocení i tam.

Body z takto vzniklého poznámkového bloku lze sčítat s body za automaticky vyhodnocované otázky pomocí jednorázové sumarizace, díky které studenti obdrží nový kompletní počet bodů z obou rozdílně hodnocených částí odpovědníku.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 »