VLBI0222p Lékařská biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBI0121c Lékařská biologie I - cvičení
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- pochopení a aplikace základních principů dědičnosti
- porozumění základním biologickým principům vzniku a vývoje maligního nádoru
- seznámení se základy genomiky, imunegenetiky, epigenetiky, genové terapie, tkáňového inženýrství a evoluční biologie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit a aplikovat základní principy genetiky
- vysvětlit význam lékařské biologie ve vývoji moderních terapií (např. cílené terapie nádorových onemocnění)
- vysvětlit základní principy využívané v genové a buněčné terapii
- porozumět složení a významu liského mikrobiomu ve zdraví a nemoci
- orientovat se v základních moderních přístupech ke studiu onemocnění a personalizované medicíně (genomika)
Osnova
 • Základy genetiky I – úloha genetiky v medicíně, Mendelovy zákony, autozomální a gonozomální dědičnost, chromozomální poruchy
 • Základy genetiky II – multifaktoriální dědičnost, genová vazba, populační genetika
 • Lidský genom a metody jeho studia
 • Epigenetika – interakce genů a prostředí
 • Imunogenetika
 • Nádorová biologie I – kancerogeneze a základní znaky maligního nádoru
 • Nádorová biologie II – využití poznatků nádorové biologie v diagnostice a léčbě
 • Genomika bakterií a virů
 • Metody studia struktury a funkce genů
 • Genová terapie
 • Lidský mikrobiom
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství
 • Evoluční biologie
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
Výukové metody
přednáška každý týden
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní zkoušk Ukončení za Lékařskou biologii I a Lékařskou biologii II - obsahuje otázky založené na tématech diskutovaných v přednáškách a cvičeních obou semestrů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/VLBI0222p/index.qwarp
Přednášky jsou nepovinné. Přednášky probíhají každý týden.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLBI0222p