VLLM0421c Medical Microbiology I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2003
Extent and Intensity
0/3/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (lecturer)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Svatava Paterová (assistant)
Supervisor
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus
 • Curriculum of lessons in Medical Microbiology I (2nd year, spring term)
 • Practical lessons
 • Organisation of lessons, safety in microbiological laboratory
 • Characteristics of pathogenic microorganisms, overview of methods
 • Simple staining (Medical Microbiology III, Instructions for practical courses, Theme No 1).
 • Microscopical demonstration of bacteria - Gram staining (Theme No. 2).
 • Videoclip - Walking around the Institute for Microbiology
 • Cultivation of bacteria, microbiological culture media (Theme No. 3)
 • Identification of bacteria accoding to their biochemical activity (Theme No 4)
 • Identification of microbial species - review of direct diagnostics (Themes No 1 - 4)
 • Educational programmes: a) Gram-stained preparations b) Identification of bacteria
 • Effects of physical and chemical factors on microbes (Theme No. 6)
 • Videoclip - Disinfectants
 • Determining bacterial sensitivity to antimicrobial substances (Th. No. 7)
 • Indirect detection of infectious agents - Precipitation test (Theme No. 8)
 • Indirect detection of infectious agents - Agglutination test (Theme No. 9)
 • Indirect detection of infectious agents - Complement fixation test (Theme No. 10)
 • Indirect detection of infectious agents - Other and new methods (Theme No. 11)
 • Sampling and transport of material (Theme No. 25 - Clinical Microbiology II)
 • Mycology (Theme No. 21)
 • Review
 • Credits, substitutions
Literature
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology.). 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 pp. ISBN 80-902896-2-2. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
 • VOTAVA, Miroslav and Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie (Selected chapters from clinical microbiology). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 pp. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením, 2. přepracované vydání (Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals, 2. corrected edition). Brno: Vydavatelství MU, 2000. 82 pp. ISBN 80-210-1309-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002. 709 s. ISBN 0-443-07077-6. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL and Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno: Vydavatelství MU, 1995. 93 pp. ISBN 80-210-1188-2. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL and George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • Prvních sedm titulů je základních, ostatní doplňkové. - First seven titles are basic, the other supplementary.
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Povinnost navštěvovat přednášky se nekontroluje, účast je však vřele doporučena vzhledem k tomu, že jsou probírána témata, která jsou málo probrána v literatuře a jsou předmětem zkoušky. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a rigorózní zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a trojice otázek. Otázek je celkem 150, jejich přehled je zpravidla k dispozici na Spolku mediků.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2003/VLLM0421c