VLLM0421c Medical Microbiology I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2006
Extent and Intensity
0/3/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Supervisor
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Timetable of Seminar Groups
VLLM0421c/01: No timetable has been entered into IS. F. Růžička
VLLM0421c/02: No timetable has been entered into IS. F. Růžička
VLLM0421c/03: No timetable has been entered into IS. L. Černohorská
VLLM0421c/04: No timetable has been entered into IS. L. Černohorská
VLLM0421c/05: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/06: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/07: No timetable has been entered into IS. F. Růžička
VLLM0421c/08: No timetable has been entered into IS. F. Růžička
VLLM0421c/09: No timetable has been entered into IS. L. Černohorská
VLLM0421c/10: No timetable has been entered into IS. L. Černohorská
VLLM0421c/11: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/12: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/13: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/14: No timetable has been entered into IS. M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/15: No timetable has been entered into IS. M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/16: No timetable has been entered into IS. O. Zahradníček
VLLM0421c/17: No timetable has been entered into IS. M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/18: No timetable has been entered into IS. M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/19: No timetable has been entered into IS. V. Woznicová
VLLM0421c/20: No timetable has been entered into IS. V. Woznicová
Prerequisites (in Czech)
VSLC011p Med.Chem.- lecture && VSBI0222p Biology II - lecture && ( VSBF011p Biophysics || VLBF011p Biophysics )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus
 • Curriculum of lessons in Medical Microbiology I (2nd year, spring term)
 • Practical lessons
 • The actual curriculum hangs on the blackboard in the hall of practical sessions.
Literature
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology.). 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 pp. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální (Medical microbiology special). 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 pp. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením (Medical microbiology - protocoles to practical sessions). 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 pp. ISBN 80-902896-7-3. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002. 709 s. ISBN 0-443-07077-6. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL and Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno: Vydavatelství MU, 1995. 93 pp. ISBN 80-210-1188-2. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL and George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • Prvních šest titulů je základních, ostatní doplňkové. - First six titles are basic, the other supplementary. - Používejte také www.medmicro.info. Use also www.medmicro.info.
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Povinnost navštěvovat přednášky se nekontroluje, účast je však vřele doporučena vzhledem k tomu, že jsou probírána témata, která jsou málo probrána v literatuře a jsou předmětem zkoušky. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a rigorózní zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a trojice otázek. Otázek je celkem 180, jejich přehled je zpravidla k dispozici na Spolku mediků.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2006/VLLM0421c