EN

LF:VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení - Informace o předmětu

VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
0/2. blokové semináře po třicetihodinách týdně pro každý kruh. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Marcela Kutilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (cvičící)
Lenka Holíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Předpoklady
VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáš && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - c || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && VSET021 Lékařská etika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Literatura
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: po absolvování přednášek a seminářů
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Poznámka k četnosti výuky: blokové semináře po 30 hod. týdně.
informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.