VIKMB41 Educational Technologies

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Mgr. Hana Tulinská (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 VP, Mon 12:00–13:40 VP
Prerequisites
Interest in the topic.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Course objectives
The aim of the course is to provide students with the theoretical framework of sufficient quality to them later to understand and analyze modern technology used in the classroom. It will be accompanied by practical exercises that will apply these concepts to different educational activities and objects.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • číst odbornou literaturu z oblasti edTechu
 • vytvářet učební modulu
 • tvořit vzdělávací objekty
 • budovat vlastní web / portfolio
 • odborné diskuse v oblasti vzdělávacích technologií
  Bude znát základní koncepty:
 • umělé inteligence
 • počítačové zpracování počítačového jazyka
 • počítačového zpracování emocí
 • informačních systémů ve vzdělávání
 • automatů a gramatik
 • Syllabus
  • Principles of computer organization, von Neumanův model, operating system
  • Automata and grammars, Turing machines, regular languages
  • Division of programming languages​​, object-oriented systems design, graphical programming languages
  • Network architecture, OSI model, IP transport protocols (TCP, UDP, etc.), basic services computer networks, quality of service
  • Storing data in the computer and data structures
  • Virtualization and distributed computing, cloud
  • information Systems
  • database concepts
  • Computer image processing, augmented reality concepts
  • Artificial Intelligence and Natural Language Processing
  • Interactive devices, motion capture, interactive whiteboard and screen, Kinect
  • Markup languages ​​and preparing documents for printing
  • Dialogue Systems
  Literature
   required literature
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu (Creation of digital educational objects for the online environment: didactic and technical notes on the creation of digital educational objects (predominantly) in the connectivist and constructivist paradigm). 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 pp. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT (12 trends in the Czech economy software: technological, economic, social and ethical aspects of ICT). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6803-2. info
   recommended literature
  • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as a Universal Educational Approach). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8662-3. info
  • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ and Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí (Collection of available LMS environments). 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 18 pp. ISBN 978-80-88123-16-3. URL info
   not specified
  • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy (Computer Systems). 2008. URL info
  • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ and Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I (Formal Languages and Automata I). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 159 pp. Elportal. ISSN 1802-128X. URL info
  • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
  • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 8073020491. info
  • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH and S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002. xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
  • HAJIČOVÁ, Eva, Jarmila PANEVOVÁ and Petr SGALL. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha: Karolinum, 2002. 156 s. ISBN 8024604701. info
  • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
  • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál [2 opr. vyd.] [prezenčně]. 2 opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000. 1 sv. (růz. info
  • PETERSON, Larry L. and Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
  • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury., Logický základ teorie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966. 209 s. info
  Teaching methods
  Exercise at your computer and lecture.
  Assessment methods
  Credit from exercise and active communication.
  Language of instruction
  Czech
  Follow-Up Courses
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  Listed among pre-requisites of other courses
  Teacher's information
  http://kisk.phil.muni.cz/edtech/studium/profilacni-predmety/vzdelavaci-technologie
  The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VIKMB41