ISKED04 Didactic aspects of educational technologies

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Mgr. Kristýna Kalmárová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
TYP_STUDIA ( C )
Interest in the topic.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to provide students with the theoretical framework of sufficient quality to them later to understand and analyze modern technology used in the classroom. It will be accompanied by practical exercises that will apply these concepts to different educational activities and objects.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • číst odbornou literaturu z oblasti edTechu
 • vytvářet učební modulu
 • tvořit vzdělávací objekty
 • budovat vlastní web / portfolio
 • odborné diskuse v oblasti vzdělávacích technologií
  Bude znát základní koncepty:
 • umělé inteligence
 • počítačové zpracování počítačového jazyka
 • počítačového zpracování emocí
 • informačních systémů ve vzdělávání
 • automatů a gramatik
 • Syllabus
  • Principles of computer organization, von Neumanův model, operating system
  • Automata and grammars, Turing machines, regular languages
  • Division of programming languages​​, object-oriented systems design, graphical programming languages
  • Network architecture, OSI model, IP transport protocols (TCP, UDP, etc.), basic services computer networks, quality of service
  • Storing data in the computer and data structures
  • Virtualization and distributed computing, cloud
  • information Systems
  • database concepts
  • Computer image processing, augmented reality concepts
  • Artificial Intelligence and Natural Language Processing
  • Interactive devices, motion capture, interactive whiteboard and screen, Kinect
  • Markup languages ​​and preparing documents for printing
  • Dialogue Systems
  Literature
   required literature
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu (Creation of digital educational objects for the online environment: didactic and technical notes on the creation of digital educational objects (predominantly) in the connectivist and constructivist paradigm). 1st ed. Brno: Flow, 2017. 111 pp. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT (12 trends in the Czech economy software: technological, economic, social and ethical aspects of ICT). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6803-2. info
   recommended literature
  • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as a Universal Educational Approach). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8662-3. info
  • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ and Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí (Collection of available LMS environments). 1st ed. Brno: Flow, 2017. 18 pp. ISBN 978-80-88123-16-3. URL info
   not specified
  • BRANDEJS, Michal. Výpočetní systémy (Computer Systems). 2008. URL info
  • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ and Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I (Formal Languages and Automata I). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 159 pp. Elportal. ISSN 1802-128X. URL info
  • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
  • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 8073020491. info
  • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH and S. SUDARSHAN. Database system concepts. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2002. xxiv, 1064. ISBN 0072283637. info
  • HAJIČOVÁ, Eva, Jarmila PANEVOVÁ and Petr SGALL. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Praha: Karolinum, 2002. 156 s. ISBN 8024604701. info
  • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
  • BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál [2 opr. vyd.] [prezenčně]. 2 opr. vyd. Praha: Kafka Design, 2000. 1 sv. (růz. info
  • PETERSON, Larry L. and Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
  • CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury., Logický základ teorie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. Praha: Academia, 1966. 209 s. info
  Teaching methods
  Exercise at your computer and lecture.
  Assessment methods
  Credit from exercise and active communication.
  Language of instruction
  Czech
  Follow-Up Courses
  Further comments (probably available only in Czech)
  The course is taught annually.
  General note: Předmět je určen pro studenty CŽV.
  Listed among pre-requisites of other courses
  Teacher's information
  https://kisk.phil.muni.cz/edtech/vzdelavaci-technologie
  The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/ISKED04