B6730 Basic Genetics

Faculty of Science
Spring 2002
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (lecturer)
RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Timetable of Seminar Groups
B6730/01: No timetable has been entered into IS. P. Lízal
B6730/02: No timetable has been entered into IS. K. Chroust
B6730/03: No timetable has been entered into IS. K. Chroust
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zkrácený základní kurz genetiky se zkráceným výkladem nejdůležitějších partií: Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Modelové organizmy v genetice. Princip segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Chromozomové a genotypové určení pohlaví, dědičnost genů vázaných na pohlaví. Vazba genů, mechanizmus crossing-overu. Základy cytogenetiky, mikrostruktura chromozomů, karyotypy. Genomové a chromozomové mutace. Genové mutace, podstata, klasifikace a detekce mutací, mutageny. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. Základy genetiky člověka, genetické poradenství. Základy genetiky populací. Součástí kurzu je cvičení s teoretickými i praktickými úlohami.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti, pro něž je předmět povinný zakončují zkouškou, ostatní zkouškou nebo kolokviem.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2002/B6730