B8470 Genetics

Faculty of Science
Spring 2000
Extent and Intensity
2/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Zkrácený základní kurz genetiky se zkráceným výkladem nejdůležitějších partií: Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Modelové organizmy v genetice. Princip segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Chromozomové a genotypové určení pohlaví, dědičnost genů vázaných na pohlaví. Vazba genů, mechanizmus crossing-overu. Základy cytogenetiky, mikrostruktura chromozomů, karyotypy. Genomové a chromozomové mutace. Genové mutace, podstata, klasifikace a detekce mutací, mutageny. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. Základy genetiky člověka, genetické poradenství. Základy genetiky populací. Součástí kurzu je cvičení s teoretickými i praktickými úlohami.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2000/B8470