Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
5 dnů. 5 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Předpoklady
! B2130 Terénní cvič. k syst. botanice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Terénní práce v Národním parku Podyjí. Determinace cévnatých rostlin v přírodních podmínkách. Rozlišování blízce příbuzných druhů, ekologické a fytogeografické charakteristiky.
Osnova
  • Terénní práce v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, mezofilní a vlhké louky, plevele, ruderální vegetace. Kontrast vegetace (a druhového spektra) na bazických a kyselých substrátech. Metody sběru a konservace rostlinného materiálu.
Literatura
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Metody hodnocení
cvičení, klasifikovaný zápočet
Informace učitele
Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu semestru, cvičení proběhne v průběhu jednoho týdne na konci května.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.