Lokomoce

= pohyb člověka, ve smyslu změny místa. Pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti.

Přirozená lokomoce – pohyb v prostoru pomocí vlastního pohybového systému (především svalů):

 • bipedální (chůze, běh, skoky, obraty ad.)
  Chůze
  Chůze
  Běh
  Běh
  Skok daleký
  Skok daleký
 • quadrupedální (lezení, plazení, plavání, šplhání ad.)
  Lezení
  Lezení
  Plavání
  Plavání
  Šplh
  Šplh

Arteficiální lokomoce – pohyb v prostoru prostřednictvím: (viz obrázky)

 • zvířat (např. kůň)
  Jezdectví
  Jezdectví
  Jízda na velbloudovi
  Jízda na velbloudovi
 • mobilních zařízení a pomůcek (např. brusle, lyže apod.)
  Bruslení
  Bruslení
  Lyžování
  Lyžování
 • mobilních strojů (např. kolo, auto ap.)
  Cyklistika
  Cyklistika
  Motorismus
  Motorismus
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.