Pohyby v kloubech

Roviny v kloubu

V kloubech našeho těla dochází k různým pohybům. V nějakých kloubech probíhá pouze flexe a extenze, v jiných je možná ještě i abdukce a addukce, případně i rotace. Klouby se také liší rozsahem pohybu, který záleží převážně na struktuře kloubu. V tabulce jsou uvedeny pohyby, ke kterým dochází v jednotlivých kloubech (částech) těla, u některých kloubů je také doplněn rozsah pohybu.

Část těla/kloub Pohyb Rozsah pohybu
Hlava a krk flexe 60°
extenze 75°
sunutí hlavy horizontálně
lateroflexe 45°
rotace 80°
Trup ventrální flexe 45–50°
dorzální flexe (extenze) 25°
lateroflexe 25–30°
rotace 30–45°
Lopatka retrakce 25°
protrakce 25°
elevace 55°
deprese 55°
zevní rotace (anteverze) 60°
vnitřní rotace (retroverze) 60°
Kloub ramenní ventrální flexe 90–100°
dorzální flexe (extenze) 40–60°
abdukce 90–95°
addukce 0°, přes osu těla 75°
zevní rotace 90°
vnitřní rotace 90°
horizontální abdukce 45°
horizontální addukce 135°
Kloub loketní flexe 135–145°
extenze 0–5°
Předloktí supinace asi 180°
pronace asi 180°
Zápěstí palmární flexe 70–90°
dorzální flexe 65–85°
radiální dukce 15–20°
ulnární dukce asi 45°
Prsty ruky flexe 15–45°
extenze 0–20°
abdukce 50–70°
addukce
Kloub kyčelní flexe 130°
extenze 30°
abdukce 45°
addukce 0–45°
zevní rotace asi 15°
vnitřní rotace asi 35°
Kloub kolenní flexe asi 160°
extenze
zevní rotace (jen ve flexi) asi 40°
vnitřní rotace (jen ve flexi) 5–10°
Kloub hlezenní plantární flexe asi 30°
dorzální flexe asi 20°
supinace
pronace
Dolní kloub zánártní inverze nohy 20°–30°
everze nohy 5°–15°
Prsty nohy flexe 45°
extenze 70°
abdukce 5°–25°
addukce 5°–25°
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.