Analýza vybraných pohybů

V této části najdete analýzu 8 základních vybraných pohybů (sed-leh, klik, sed, chůze, běh, shyb, kraul, cyklistika). Na těchto příkladech za pomocí animací, názorně ukazujeme, k jakým pohybů v jednotlivých kloubech při těchto činnostech dochází a jaké svaly se na provedení pohybu podílejí. Tyto příklady jsme zařadili pro pochopení základních principů pohybu a jako pomůcku k vytváření vlastních animací při jiných pohybových činnostech.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.