Běh


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Lokomoce: bipedální

Běh je modifikací chůze, při které pohyby kloubů zůstávají stejné, ale mění se úhel mezi segmenty na dolních i horních končetinách. U běhu dochází k větší koordinaci svalů. Jedná se o plně automatický cyklický pohyb, při němž se pravidelně opakuje běžecký dvojkrok jako základní pohybová struktura. V určité fázi běžeckého kroku jsou obě končetiny ve vzduchu (fáze letová je delší). Běh není jen základní atletickou disciplínou, ale tvoří i pohybový základ v řadě dalších sportovních odvětví. Liší se také běžecký krok sprintera a vytrvalce. Sprinter běží více napřímený, po špičkách (díky tretrám) a má obvykle větší rozsah pohybu horních končetin, zatímco vytrvalec běží spíše přes paty a uvolněněji.

FÁZE: stojná
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel extenze trup sagitální svaly m. glutaeus maximus koncentrická
m. biceps femoris
m. semimembranosus
m. semitendinosus
koleno flexe stehno sagitální gravitace m. quadriceps femoris excentrická
stehno sagitální svaly m. quadriceps femoris koncentrická
hlezenní kloub plantární flexe bérec sagitální svaly m. gastrocnemius koncentrická
m. soleus
FÁZE: švihová
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel flexe stehno sagitální svaly m. iliopsoas koncentrická
m. rectus femoris
m. pectineus
koleno flexe (2/3) bérec sagitální svaly m. biceps femoris koncentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
extenze (1/3) bérec sagitální setrvačnost m. biceps femoris excentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
hlezenní kloub dorzální flexe noha sagitální svaly m. tibialis anterior koncentrická
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.