Chůze


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Lokomoce: bipedální

Chůze je nejstarším pohybovým stereotypem pro lokomoci člověka. Zapojuje se při ní velké množství svalů, jejichž spolupráce je přesně načasována. Jedná se o střídavý cyklický pohyb dolních končetin se souhyby celého těla, zejména horních končetin, ve vzpřímené poloze. Základní jednotkou lidské chůze je krok. Který si můžeme rozdělit do dvou základních fází: stojnou (opěrná) a švihovou (letová). Stojná fáze začíná, jakmile pata přijde do styku s podložkou a končí, jakmile se palec (poslední prst) odlepí od podložky. Během fáze stojné jedné končetiny zároveň probíhá na druhé končetině fáze švihová. Při švihové fázi se končetina ohýbá v kyčli a koleni a ke konci dochází k extenzi kolene a dorzální flexi hlezenního kloubu, aby se opět pata mohla dotknout podložky a začít další fáze stojná. K modifikaci lidské chůze řadíme skok (zkracuje se opěrná fáze ve prospěch letové fáze tak, že v určitém okamžiku jsou obě dolní končetiny v letové fázi a tělo je tak bez opory) a běh (řada po sobě jdoucích krátkých skoků na střídajících se končetinách).

FÁZE: opěrná
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel extenze trup sagitální svaly m. glutaeus maximus koncentrická
m. biceps femoris
m. semimembranosus
m. semitendinosus
koleno flexe stehno sagitální gravitace m. quadriceps femoris excentrická
stehno sagitální svaly m. quadriceps femoris koncentrická
hlezenní kloub plantární flexe bérec sagitální svaly m. gastrocnemius koncentrická
m. soleus
FÁZE: letová
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel flexe stehno sagitální svaly m. iliopsoas koncentrická
m. rectus femoris
m. pectineus
koleno flexe (2/3) bérec sagitální svaly m. biceps femoris koncentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
extenze (1/3) bérec sagitální setrvačnost m. biceps femoris excentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
hlezenní kloub dorzální flexe noha sagitální svaly m. tibialis anterior koncentrická
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.