Stoj ze sedu


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Při vstávání ze sedu je těžiště přeneseno vpřed prostřednictvím flexorů kyčelního kloubu. Vzpřímené polohy dosáhneme díky extenzi kolen, plantární flexi hlezenních kloubů a extenzi kyčlí. Nicméně, někteří jedinci jsou schopni provést stoj bez zvýšení flexe kyčlí. To vyžaduje nohy dát za boky, aby se těžiště dostalo mírně před základnu opory.

FÁZE: přesun těžiště
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel flexe trup sagitální svaly m. iliopsoas koncentrická
m. sartorius
m. rectus femoris
FÁZE: stoj
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel extenze stehno sagitální svaly m. glutaeus maximus koncentrická
m. biceps femoris
m. semimembranosus
m. adductor magnus
koleno extenze bérec sagitální svaly m. rectus femoris
m. vastus medialis
m. vastus lateralis
hlezno plantární flexe bérec sagitální svaly m. gastrocnemius
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.