Shyb podhmatem


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Shyb začíná zavěšením podhmatem na hrazdu s rukama na šíři ramen. Následuje shyb, kdy brada jde nad úroveň hrazdy. Zpět se dostáváme pomalým spuštěním dolů. Tento cvik posiluje m. latissimus dorsi a m. teres major, navíc je spojen s intenzivní zátěží na m. biceps brachii a m. brachialis. Taktéž se zapojuje střední a dolní část m. trapezius, mm. rhomboidei a m. pectoralis major. Jako svaly stabilizační dále pracuje také m. rectus abdominis a m. erector spinae.

FÁZE: shyb (brada nad hrazdu)
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
lopatky deprese svaly m. trapezius (spodní část) koncentrická
retrakce m. trapezius (střední část) koncentrická
retroverze m. rhomboideus minor koncentrická
m. rhomboideus major
m. levator scapulae
rameno extenze paže sagitální svaly m. latissimus dorsi koncentrická
m. teres major
m. deltoideus (pars spinae)
m. triceps brachii (caput longus)
addukce paže frontální svaly m. pectoralis major koncentrická
m. latissimus dorsi
m. teres major
loket flexe předloktí sagitální svaly m. biceps brachii koncentrická
m. brachialis
m. brachioradialis
zápěstí flexe svaly m. flexor carpi radialis izometrická kontrakce
m. flexor carpi ulnaris
m. palmaris longus
prsty flexe svaly m. flexor digitorum profundus izometrická kontrakce
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis longus
FÁZE: návrat do základní pozice
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
lopatky elevace svaly m. trapezius (spodní část) excentrická
protrakce m. trapezius (střední část) excentrická
anteverze m. rhomboideus minor excentrická
m. rhomboideus major
m. levator scapulae
rameno flexe paže sagitální svaly m. latissimus dorsi koncentrická
m. teres major
m. deltoideus (pars spinae)
m. triceps brachii (caput longus)
addukce paže frontální svaly m. pectoralis major koncentrická
m. latissimus dorsi
m. teres major
loket extenze předloktí sagitální svaly m. biceps brachii excentrická
m. brachialis
m. brachioradialis
zápěstí flexe svaly m. flexor carpi radialis izometrická kontrakce
m. flexor carpi ulnaris
m. palmaris longus
prsty flexe svaly m. flexor digitorum profundus izometrická kontrakce
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis longus
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.