Studijní katalog pro akademický rok 2018/2019

Obsah stránky

·         Bakalářský program – prezenční studium

·         Bakalářský program – kombinované studium

·         Navazující magisterský program – prezenční studium

·         Navazující magisterský program – kombinované studium

·         Magisterský (pětiletý) program – prezenční studium

·         Magisterský (pětiletý) program – kombinované studium

Prezenční studium | bakalářské programy

Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika

Učitelství pro mateřské školy | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: MS Učitelství pro mateřské školy

Program: B-PD Pedagogika

SOVC Sociální pedagogika a volný čas | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: SOVC Sociální pedagogika a volný čas

SOCP Sociální pedagogika | dvouoborové mezifakultní studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: SOCP Sociální pedagogika

Program: B-SPD Speciální pedagogika

jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru: 

o    SPZP Speciální pedagogika

o    SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Program: B-SPE Specializace v pedagogice

Obory se zaměřením na vzdělávání | kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)
POZOR: Studenti, kteří studují cizí jazyk jako jeden ze svých oborů, tyto předměty nemusí plnit

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svých oborů: 

o    AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

o    DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

o    FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    FY3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání

o    HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

o    CH3S Chemie se zaměřením na vzdělávání

o    KR3    Pedagogické asistenství křesťanské výchovy

o    MA3S Matematika se zaměřením na vzdělávání

o    NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    OV3S Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

o    PR3S Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

o    RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

o    TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

o    VI3S Vizuální tvorba se zaměřením  na vzdělávání

o    VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

o    VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

o    ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Obory se zaměřením na vzdělávání | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelství praktického vyučování | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         dva povinně volitelné předměty tělocviku

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru: OVP Učitelství praktického vyučování

Program: B-HPS Hospodářská  politika a správa

Student v průběhu studia na PdF splní:

·         FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Kombinované studium | bakalářské programy

Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika

Učitelství pro mateřské školy | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: MS Učitelství pro mateřské školy

Program: B-PD Pedagogika

Sociální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: SOCP Sociální pedagogika

Program: B-SPD Speciální pedagogika

Speciální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    SPZP Speciální pedagogika

o    SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Program: B-SPE Specializace v pedagogice

Obory se zaměřením na vzdělávání | dvouoborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

o    NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

o    VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Obory se zaměřením na vzdělávání | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

o    RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelství praktického vyučování | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru: OVP Učitelství praktického vyučování

Program: B-VY Vychovatelství

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: VY Vychovatelství

Prezenční studium | navazující magisterské programy

Program: N-PD Pedagogika

Sociální pedagogika a volný čas | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Program: N-SPD Speciální pedagogika

Různá jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    SPZP Speciální pedagogika

o    SPPU Speciální pedagogika pro učitele

o    SPAN Speciální andragogika

o    SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy

Učitelství pro základní školy | kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)
POZOR: Studenti, kteří studují cizí jazyk jako jeden ze svých oborů, tyto předměty nemusí plnit

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svých oborů:

o    AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

o    DE2 Učitelství dějepisu pro ZŠ

o    FJ2 Učitelství francouzského jazyka a pro ZŠ

o    FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ

o    CH2 Učitelství chemie pro ZŠ

o    KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro ZŠ

o    MA2 Učitelství matematiky pro ZŠ

o    NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ

o    OV2 Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

o    PR2 Učitelství přírodopisu pro ZŠ

o    RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

o    SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ

o    TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro ZŠ

o    VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

o    ZE2 Učitelství zeměpisu pro ZŠ

Učitelství pro základní školy | různá jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)
POZOR: Studenti, kteří studují cizí jazyk jako svůj obor, tyto předměty nemusí plnit

·         a předměty svého oboru:

o    AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

o    FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ

o    NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ

o    RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

o    CJC2 Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Program: N-SS Učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy | kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svých oborů:

o    CJ2S Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

o    GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

o    HV2S Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

o    SP2S Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

o    VV2S Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Učitelství pro střední školy | jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Kombinované studium | navazující magisterské programy

Program: N-PD Pedagogika

Sociální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předmět cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: SOCP Sociální pedagogika

Program: N-SPD Speciální pedagogika

Různá jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předmět cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    SPZP Speciální pedagogika

o    SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

o    SPPU Speciální pedagogika pro učitele

o    SPAN Speciální andragogika

Program: N-ZS Učitelství pro základní školy

Učitelství pro základní | jednooborová studia jazyků

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru:

o    AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

o    FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ

o    NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ

o    RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

Učitelství pro základní školy |  jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předmět cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         absolventi nepedagogických fakult plní také blok pedagogicko-psychologických předmětů - kódy: SZ6026, SZ6028, SZ6029, SZ6034, SZ6038.

·         a předměty svých oborů:

o    FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ

o    CH2 Učitelství chemie pro ZŠ

Učitelství pro základní školy | kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předmět cizího jazyka  (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru) 
POZOR: Studenti, kteří studují cizí jazyk jako jeden ze svých oborů, tento předmět nemusí plnit

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svých oborů:

o    AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

o    DE2 Učitelství dějepisu pro ZŠ

o    NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ

o    RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

o    VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Program: N-SS Učitelství pro střední školy

Jednooborová studia

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předmět cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svého oboru: UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ

Kombinace oborů

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         předměty společné pro všechny obory: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

·         a předměty svých oborů:

o    SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání

o    UOPS Učitelství odborných předmětů pro SŠ

Prezenční studium | magisterské (pětileté) programy

Program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | jednooborové studium

Kombinované studium | magisterské (pětileté) programy

Program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy

Student v průběhu studia splní:

·         tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

·         předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)

·         a předměty svého oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | jednooborové studium