Úvod

Publikace „Gymnastika dětí hravě i metodicky“ má pomoci studentům Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nejen při studiu, ale i v jejich budoucí praxi. Současně ji mohou využívat již praktikující učitelé, kteří hledají inspirující výukové publikace, nebo si jen chtějí osvěžit své znalosti a dovednosti získané v dřívějším studiu.

Sportovní gymnastika je jednou z nejnáročnějších disciplín v tělesné výchově na základních školách a vyžaduje mnoho zkušeností, organizačních schopností a znalostí v oblasti bezpečnosti.
Právě z tohoto důvodu nechybí v publikaci kapitoly „Příprava nářadí“ a „Průpravná cvičení“. Následují kapitoly obsahující gymnastické disciplíny „Akrobatická cvičení“, „Lavička a kladina“, „Šplh“, „Cvičení na hrazdě“ a „Přeskok“, v nichž uvádíme obecný popis disciplíny, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků.
V kapitole „Překážkové dráhy“ lze najít inspiraci pro praktické využití gymnastických prvků a nářadí v hodinách tělesné výchovy.

Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy. Pro názornou představu jsou ve videích zachyceny dopomoci a záchrany, které jsou zdůrazněny pomocí šipek. Na správné nebo chybné provedení upozorňují grafické značky .


Autoři publikace

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

Multimediální studijní opora pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
MUNI/FR/0958/2017

Publikace vznikla s podporou projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

Základem všech pohybových aktivit jsou gymnastická cvičení. Výuka studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ by měla probíhat motivační a zábavnou formou, aby dokázali dětem předat kladný vztah ke gymnastice a pohybu jako takovému.
Vytvořením recenzované multimediální e-publikace bude umožněno studentům získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti v průpravných cvičeních a hrách pro gymnastické činnosti u dětí.
Videoukázky budou realizované s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Tiráž

Gymnastika dětí hravě i metodicky

Multimediální elektronický výukový materiál

Janošková, Hana | Šeráková, Hana

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9407-9

© 2018–2019 Masarykova univerzita