5 Šplh

Je vynikající pro rozvoj síly a dobré kondice. Současně vyžaduje obratnost a koordinační schopnosti. Při nácviku šplhu se zaměřujeme zejména na přípravná cvičení, která můžeme zařazovat do překážkových drah nebo do kruhového cvičení. Při přípravě nářadí vždy dbáme na bezpečnost cvičení. Pod šplhadla je vhodné umístit dostatečné množství žíněnek nebo položit rozmotaný gymnastický pás. Předpokladem ke zvládnutí šplhu je správný úchop, který lze nacvičit např. na hrazdě, na žebřinách nebo na kruzích.

Video 5: Šplh na tyči a na laně

5.1 Šplh na tyči přírazem

Technika provedení

Rozlišujeme příraz pravou nebo levou nohou. Při přírazu levou vpředu je pravá noha za tyčí opřená nártem, koleno směřuje vpřed a celá vnitřní strana dolní končetiny se přitiskne co nejvíce k tyči. Levá noha přirazí chodidlo k tyči tak, že levá pata směřuje vpravo a vnějším kotníkem se přitiskne k tyči, koleno vpřed a celá noha je přitisknuta k tyči. Šplháme tak, že nejprve dohmátneme co nejvýše na tyč a buď střídmoruč nebo souruč ručkujeme po tyči tak, že kolena přitáhneme co nejvíce k hrudníku, stiskneme tyč a ručkujeme. Při spouštění nedovolujeme rychlý pohyb, aby nedošlo ke spálení dlaní. Je důležité ručkovat s využitím přírazu.

Metodický postup:

 1. Nácvik úchopu tyče (vidlitý hmat, tzn. palec proti ostatním prstům)
 2. Ručkování na tyči ze dřepu do stoje a zpět
 3. Ze stoje u tyče shyb a provedení přírazu
 4. Ve shybu s přírazem opakované provádění svisu a shybu
 5. Ze zvýšené podložky (švédská bedna – spuštění s ručkováním a přírazem do stoje u tyče)

Dopomoc

Pomáháme do správného postavení chodidel v přírazu. Zpočátku jistíme při nízkém šplhání ručkování střídmoruč.

Motivace

 • Opičky na stromě
 • Mravenci na větvičce
 • Sklízíme kokosové ořechy

Chyby

 • stisknutí tyče stehny,
 • nedostatečné přitáhnutí při ručkování,
 • obě chodidla jsou na tyči zvenčí,
 • zkřížené nohy při šplhu,
 • vynechání přírazu při šplhu dolů, spouštění bez ručkování

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik šplhu na tyči

 • Šplh na dvou tyčích (blízko sebe) – příraz chodidly (nebo nárty)
  1. varianta: kolena ven, chodidla dovnitř
  2. varianta: kolena dovnitř, chodidla ven
 • Provedeme svis na obě žerdě a střídavě se otáčíme k jedné tyči, zde uděláme jeden příraz a přeručkujeme výše, přesuneme nohy na druhou tyč, přeručkujeme výše a cvičení opakujme až nahoru
 • Lezení po tyči – opřeme o tyč bosá chodidla a uchopíme tyč – lezeme vzhůru pomocí opory o chodidla a ručkováním (indiáni na vysoké palmě)
 • Využití více tyčí – lezeme postupně vzhůru s přesunováním z tyče na tyče
 • Šplh bez přírazu
 • Šplh bez přírazu v přednosu
Video 5.1: Šplh na tyči

5.2 Šplh na laně kličkou

Technika provedení

Je podobný jako šplh na tyči, musíme však udělat nejprve kličku. Postavíme se k lanu z jedné strany, pokrčíme jednu nohu a chodidlo opřeme o lano nártem, přitáhneme se do shybu na lano a druhým chodidlem přitiskneme lano zespodu tak, abychom stáli jakoby na schodku.

Metodický postup:

 1. Začínáme se švihadlem na zemi tak, aby se všichni naučili kličku – jednu pokrčenou nohu položíme chodidlem do připravené kličky a druhým chodidlem ji nártem zespodu přitiskneme k sobě.
 2. Ručkování po laně střídmoruč ze dřepu do stoje a zpět
 3. Klička na laně ze stoje na zvýšené podložce – přitáhneme se mírně do shybu a provedeme kličku na laně tak, aby lano neklouzalo mezi chodidly ani mezi koleny.
 4. Ručkování do shybu tak, že se opřeme chodidly do kličky a přitáhneme se do shybu. Posuneme nohy a cvičení opakujeme.

Při sestupu udržujeme po celou dobu chodidly kličku a ručkujeme postupně dolů.

Dopomoc

Učitel pomáhá s nácvikem správné kličky a při nácviku shybu ze svisu a ručkování.

Motivace

 • Opice na liánách
 • Přehoupnutí přes řeku
 • Překonej vysokou překážku s lanem

Chyby

 • nesprávně provedená klička,
 • nedostatečný shyb,
 • sestup bez kličky (spálené dlaně!)

Hry a činnosti pro nácvik šplhu na laně

 • houpání se shybem na zemi (ustoupíme vzad a provedeme shyb na laně a zhoupneme se co nejdále),
 • totéž ze zvýšené podložky položené ve vzdálenosti cca 2m od svislice lana, např. z lavičky,
 • totéž z lavičky na lavičku, které jsou ve stejné vzdálenosti od svislice lana (cca 2m na každou stranu)
 • totéž s překonáváním překážky pod svislicí lana, např. 3 díly švédské bedny, apod.
 • houpání na dvou lanech současně
 • dva naproti sobě stojící žáci – každý má svoje lano – houpání proto sobě
 • šplh ze zvýšené podložky pomocí správně provedené kličky
Video 5.2: Šplh na laně