Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Právní principy a zásady soukromého práva

Látka přímo navazuje na všeobecný úvod do obecného soukromého práva (práva občanského) a spoluvytváří právně propedeutický základ. Pozornost je soustředěna na účel a soustavu právních principů v nejobecnějším smyslu. Východiskem je přirozený postoj ke spravedlnosti. Podrobnější pohled je zaměřen na obecné právní principy, zejména v poměru k právním normám. Zvláště jsou pak zachyceny zásady soukromého práva a vedle nich je poukázáno též na některé soukromoprávní zásady zvláštní a na zásady některých soukromoprávních institucí. Látka má též právně propedeutický význam.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.