Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Právo právnických osob

Snímky obsahují základní právní přehled o právu právnických osob se zaměřením na právnické osoby soukromého práva. Pozornost je věnována zvláště pojmovým znakům právnických osob a jejich zakládání a zrušování. Součástí sady je zvláštní část o spolkovém právu, neboť spolek slouží za historický prototyp civilní korporace osobní právní povahy. Část o spolkovém právu představuje též právní náhled na osobní členský poměr a na celkové soukromoprávní postavení člena spolku.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.