Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Skutečnost v právním smyslu

Téma patří do základů obecné části občanského práva neboli obecného práva soukromého. Východiskem je dvojčlenná struktura právní normy. Následuje podrobnější třídění skutečností v právním smyslu, a to podle jejich právních následků, resp. dle povahy a významu. Mezi nimi je zvláštní pozornost věnována soukromoprávním úkonům, jejich obsahu a formě. Podstatnou část pak tvoří následky vadných právních úkonů. Relativně samostatnou částí je popsání času v právním smyslu, zvláště pak promlčení práva nebo jeho propadnutí.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.