Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Výklad soukromého práva

Náhled na soukromé právo je pojat právně hermeneuticky. Jeho jádrem je proto výklad práva, resp. též právní argumentace s tím spojená. Úvodní část je věnována účelu výkladu práva, právní hermeneutice a právně hermeneutickému myšlení. Pozornost je pak soustředěna na platné české interpretační právo. Vlastní výklad soukromého práva je pojat ze tří úhlů: výklad soukromoprávních úkonů a jeho pravidla, jenž tvoří hlavní část, a dále výklad soukromoprávního řádu a jeho pravidla a výklad právních rozhodnutí v civilních věcech. Základem je devíza "právo není text!". Látka má též právně propedeutický význam.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.