Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Všeobecně

Látka tvoří tradiční základ obecné nauky právní. Obsahuje vystižení smyslu a účelu soukromého práva, jakož i popsání jeho pilířů na příkladu obecného soukromého práva (práva občanského). Východiskem soukromého práva jsou jeho přirozené základy. Pozornost je zaměřena též na dějiny, přítomnost a budoucnost soukromého práva, na jeho globalizaci a evropeizaci, jakož i na jeho právní povahu. Další část je věnována mravním a ústavním základům soukromého práva, jeho pramenům a ochraně. Látka má též právně propedeutický význam. Bezprostředně navazuje další část, a to Právní principy a zásady soukromého práva.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.