Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Test poměrnosti cíle a prostředku

Test poměrnosti cíle a prostředku patří mezi základní právní instrumentarium každého právníka. Jeho podoba je výsledkem ústavní judikatury a právní vědy. Používá se nejen při kontrole ústavnosti budoucích anebo již přijatých právních předpisů, ale i k řešení střetů mezi jednotlivými subjektivními právy navzájem anebo mezi subjektivním právem a veřejným blahem, které není jednotlivě rozděleno a slouží všem. Test poměrnosti cíle a prostředku doplňuje obecný výklad o soukromém právu, jehož těžištěm je pojem subjektivního práva. Vedle toho test doplňuje zvláštní výklad o přirozeném právu osobnostním. V tomto smyslu jej lze použít například na řešení střetu mezi právem na ochranu osobnosti a výkonem svobody projevu apod. Určen je k názornosti výkladu, jakož i k praktickému použití.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.