Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Právo dědické

Dědické právo tvoří relativně samostatnou část práva občanského. Uvozeno je druhy právního nástupnictví, mezi něž patří. Výklad je soustředěn na zásady, účel a právní povahu dědického práva, jakož i na dějinné ohlédnutí a na prameny této části českého právního řádu. Těžiště je spatřováno v autonomii vůle zůstavitele. Další část je věnována dědickému nástupnictví, a to dědění ze závěti nebo ze zákona. Zvláštní pozornost si zasluhuje právní instituce závěti, závětní nadace, jakož i postavení notáře, správce dědictví aj. Vřejnoprávním exkursem je pohled na civilní řízení dědické a na daň dědickou.

Otevřít prezentaci ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.