Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Seznam literatury

[1] ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava, Pravda 1979

[2] BÖHM-BAWERK, E.: Základy teorie hospodářské hodnoty statků. Praha, Academia 1991

[3] BRÁF, A.: Listy o studiu národohospodářském. In Albín Bráf, Život a dílo, II. Praha, 1923

[4] FUCHS, K.: Vývoj pojetí ceny v ekonomii. Brno, Masarykova univerzita, 1999

[5] GIDE, R., RIST, CH.: Dějiny nauk národohospodářských. Díl I. a II. Praha, Jan Laichner, 1928

[6] GRUBER, J., HORÁČEK, C.: Albín Bráf, Život a dílo. Díl II. Vesmír, Nakladatelská a vydavatelská společnost s r.o., Praha 1923.

[7] HOLMAN, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C.H.Beck 1999

[8] INGRAM, J. K.: Dějiny vědy národohospodářské. Praha 1895

[9] KRAMEŠ, J.: Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách. Praha, VŠE, Studie z hospodářských dějin 4/1998

[10] LISÝ, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Vybrané problémy. Bratislava, Ekonóm 1998

[11] LISÝ, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava, Elita 1996

[12] MARX, K.: Kapitál. Praha, Svoboda 1986

[13] MENGER, C.: Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. Wien 1923

[14] MILL, J. S.: Osnovy političeskoj ekonomii. Moskva, 1980

[15] MONROE, A. E.: Early economics thought. Cambridge 1924

[16] QUESNAY, F.: Ekonomická tabulka a jiné spisy. Praha, SNPL 1958

[17] RICARDO, D.: Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha, SNPL 1956

[18] SMITH, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha, SNPL 1958

[19] SOJKA, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum 1999

[20] VENCOVSKÝ, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. MU Brno, 1997