Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 1 Úvod

Studijní text Dějiny ekonomického myšlení I je určen jako základní studijní pomůcka pro předmět Hlavní směry ekonomického myšlení, vyučovaný na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Struktura textu zohledňuje především ty přístupy, které bezprostředně ovlivňovaly utváření teoretického ekonomického myšlení a postupné formování předmětu zkoumání ekonomie.

Cílem je nastínění vývoj ekonomického myšlení, jeho výchozí zdroje a utváření ekonomie jako vědy. Současně jev textu položen důraz na vysvětlení a ilustrovat možnosti vzniku alternativních přístupů k chápání ekonomických jevů, hospodářských problémů a souvislostí. Důraz je položen na vzájemné ovlivňování jednotlivých proudů a promítnutí tohoto vlivu do způsobu interpretace základních souvislostí hospodářství, stejně jako dopad na podobu ekonomie v jednotlivých vývojových obdobích.

Snahou je přispět k rozvoji  dosažené úrovni ekonomických znalostí (předpokládá se úspěšné absolvování základního kurzu ekonomie) zejména tím, že je vysvětlováno, že způsob nahlížení na ekonomické souvislosti souvisí se šíří kontextu, ve kterém jsou posuzovány, ale rovněž se způsobem, jakým jsou položeny otázky, na které ekonomie v jednotlivých obdobích hledala odpovědi.

Součástí studijního textu jsou rovněž kontrolní otázky, které mohou napomoci při ujasňování si významu jednotlivých osobností vývoje ekonomického myšlení či změn v chápání základních pojmů a kategorií.

Vzhledem k tomu, že autoři nepovažují text za konečnou verzi presentace vývoje ekonomického myšlení období do konce 19. století, budou vděčni každému čtenáři, který bude ochoten sdělit své poznámky, náměty a připomínky k textu a tím umožní jeho další zkvalitnění. Veškeré poznámky, připomínky i případné dotazy, je možno poslat na adresu kafu@econ.muni.cz.

Kamil Fuchs