Video

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)

EPST

Videozáznam ukazuje průběh EPST. Začátek záznamu zobrazuje papilotom zanořený v papila duodeni major. Potom následuje papilotomie (naříznutí papily--) rozšíření ústí), kanylace a plnění biliárního vývodu kontrastní látkou. Následuje pohled na monitor se zobrazenými žlučovými cestami, jenž jsou v důsledku cholestázy dilatovány.

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále