Video

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)

Extrakce žlučového kamene extrakčním košikem

Na záznamu nejprve pohled na výrazně zduřelou, edematózní, papilotomem incidovanou Vaterovu papilu, tzv. balónová papila. Taková papila představuje překážku v toku žluči, následně dochází k cholestáze a tvorbě zlučových kamenů. Z incidované papily vytéká tmavá stagnační žluč. Následně je do ductus choledochus skrz Vaterovu papilu vsunut extrakční košík (spolu s kameny po kontrastním naplnění žlučových cest patrný na monitoru) a provedena extrakce kamene.

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále