Video

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)

Tumor Vaterovy papily

Na záznamu pohled na Vaterom (tumor Vaterovy papily, benigní adenom). Představuje výraznou překážku v toku žluči, dochází tedy k cholestáze. Následně dochází ke kanylaci papily s kontrastním plněním ductus choledochus. Následuje pohled na monitor se zobrazenými žlučovými cestami, jenž jsou v důsledku cholestázy výrazně dilatovány.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále