Přihlášení do IS MU

Znázorníme pomocí animace složité biochemické procesy, genetické křížení, ale také postup první pomoci či komplexní herní situace. Tvoříme animace podle nákresů učitele, slovního popisu či natočení děje.