logo Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
1431 PřF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
proděkan pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studiumprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
proděkan pro informační systémy a ekonomikuprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
proděkan pro studiumdoc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
proděkan pro vnější vztahyprof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
proděkan pro rozvoj a kvalituprof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
tajemníkRoman Čermák, M.Sc.
předseda Akademického senátu PřFRNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce