MKE_MIE2 Mikroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
26/0/0. tutorial 20 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 5. 10. 12:00–15:50 P101, So 19. 10. 8:00–11:50 P101, So 23. 11. 8:00–11:50 P101, So 30. 11. 8:00–11:50 P101, So 14. 12. 8:00–11:50 P101
Předpoklady
(! MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 ) && (! MPE_AMI2 Microeconomics 2 ) && (! NOWANY ( MPE_AMI2 Microeconomics 2 , MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Mikroekonomie 2 je poskytnout studentům středně pokročilé znalosti z oblasti mikroekonomické teorie. Tento kurz dává absolventům předpoklady pro další studium mikroekonomie na doktorském stupni.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat teorii spotřebitelského chování, zejména najít optimum spotřebitele a odvodit poptávkové křivky pro různé preference;
- porozumět základním vlastnostem poptávky;
- určit dopad změny ceny na blahobyt spotřebitele;
- aplikovat model rozhodování firmy;
- analyzovat interakci chování spotřebitelů a firem na dokonale konkurenčním trhu a na nedokonale konkurenčních trzích, zejména na monopolisticky konkurenčním trhu, a u oligopolu a monopolu;
- vysvětlit koncept všeobecné rovnováhy;
- popsat základní problémy spojené s rozhodováním spotřebitele za nejistoty a s asymetrickými informacemi.
Osnova
 • 1. Rozpočtové omezení, preference, užitek, volba a projevené preference
 • 2. Poptávka, Slutského rovnice, přebytek spotřebitele a tržní poptávka, rovnováha a nejistota
 • 3. Technologie, maximalizace zisku, minimalizace nákladů, nákladové křivky, nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 4. Monopol a monopolní chování, oligopol
 • 5. Teorie her, asymetrické informace, směna a produkce
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie :moderní přístup. Translated by Libor Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. xx, 643, 3. ISBN 80-85865-25-4. info
  doporučená literatura
 • VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 8. ed. New York: Norton, 2010. xxiv, 739. ISBN 9780393934243. info
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009. 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
samostudium, přednášky, řešení příkladů, aplikace
Metody hodnocení
Složení písemné zkoušky, která má formu testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/MKE_MIE2