SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 1999
Rozsah
0/2/0. 6 kr. 3 původní kredity. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Předpoklady
Kurz je nedílnou povinnou součástí kurzu SOC101. Jde o diskuzi nad jednotlivými tématy se studenty postgraduálního studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Program na semestr 1. Úvod a zápis do kurzu A. Sociologie jako forma vědění 2. Sociologické problémy, teorie a metody Základní pojmy: věda, sociologická imaginace, nezamyšlené důsledky jednání, sociologický výzkum, sociologická teorie. Četba na proseminář: Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 7-24. Berger, P. L. Pozvání do sociologie. s. 31-52. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s.7-23. B. Člověk a společnost 3. Kultura, socializace a jedinec Základní pojmy: kulturní diverzita, etnocentrizmus, socializace, tělesnost, identita. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 23-53. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 25-40, 137-153. 4. Sociální interakce a každodennost Základní pojmy: sociální role, soustředěná interakce, management impresí, deviace, mikrosociologie. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 54-72. Berger, P. L. Pozvání do sociologie. s. 107-128. 5. Příbuzenství a rodina Základní pojmy: nukleární rodina, afektivní individualizmus, kohabitace, sociální pohlaví (gender), sexuální diverzita. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 73-118. Možný, I. Moderní rodina. s. 17-29. 6. Průběžná kontrola studia: písemka C. Struktury moci 7. Stratifikace, sociální třídy a nerovnost Základní pojmy: status, sociální třídy, sociální mobilita, etnické vztahy, diskriminace. Četba na proseminář: Veblen, T. Teorie zahálčivé třídy. s. 9-33. Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 148-169. 8. Vzestup moderní organizace Základní pojmy: byrokracie, formální a neformální vztahy, dělba práce, fordizmus, industriální konflikt. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 128-147. Keller, J. Nedomyšlená společnost. s. 15-42. 9. Stát, vládnutí a politická moc Základní pojmy: autorita, legitimizace, industrializmus, národní stát, totální válka. Četba na proseminář: Bourdieu, P. Teorie jednání. s. 69-103. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 154-169. 10. Vzdělání, populární kultura a média Základní pojmy: veřejnost, globální vesnice, symbolická moc, národní systém vzdělávání, kulturní reprodukce. Četba na proseminář: Bourdieu, P. Teorie jednání. s. 27-40. Mills, C.W. Mocenská elita. s. 355-388. 11. Náboženství v moderním světe Základní pojmy: rituál, posvátné a profánní, odcizení, fundamentalizmus, konflikt civilizací. Četba na proseminář: Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 170-194. Weber, M. Sociologie náboženství. s. 311-339. D. Sociální změna 12. Revoluce a sociální hnutí Základní pojmy: sociální reprodukce, sociální transformace, typy společností, kolektivní jednání, sociální konflikt. Četba na proseminář: Weber, M. Autorita, etika a společnost. s. 21-43. Hobsbawm, E. Věk extrémů. s. 295-329. 13. Globalizace, moderní urbanizace a postmodernita Základní pojmy: postindustriální společnost, urbánní ekologie, suburbanizace, konec historie, risková společnost. Četba na proseminář: Giddens, A. Důsledky modernity. s. 55-73. Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. s. 7-24.
Literatura
 • Mills,C. Wright: Sociologická imaginace
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • WEBER, Max. Sociologie náboženství. Edited by Miloš Havelka, Translated by Jan J. Škoda. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 367 s. ISBN 8070212403. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. info
 • HOBSBAWM, E. J. Věk extrémů : krátké 20. století 1914-1991. Translated by Jana Pečírková - Petr Štěpánek. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 619 s. ISBN 8072031848. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 3. upr. vyd. Brno: Sociologické nakladatelství, 1995. 186 s. ISBN 80-85850-06-0. info
 • KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina :(mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. info
 • MILLS, C. Wright. Mocenská elita. Praha: Orbis, 1966. info
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/soc/sylaby/SOC101
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kurs je součástí postupové zkoušky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Součást předmětu Úvod do sociologie (rozbor klíčových sociologických textů).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.