SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbara Dobešová (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (přednášející)
Mgr. Bc. Patricie Hanzlová (přednášející)
Mgr. Ing. Luděk Hudák (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Po 12:00–13:30 U35, Po 16:00–17:40 U42, Čt 16:00–17:40 U53, Čt 16:00–17:40 U33, Čt 16:00–17:40 U35, Čt 18:00–19:30 U41, Čt 18:00–19:30 U33, Čt 18:00–19:30 U34
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOC104/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semináře tvoří součást kurzu Úvod do sociologie, jenž má nabídnout základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Výuka probíhá v seminárních skupinách. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemných příprav (100-200 slov) na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 1000 slov. Texty četby na proseminář jsou k dispozici v knihkupectvích nebo na webové stránce studijního předmětu v ISMU.
Osnova
  • Časový rozvrh a rozpis témat kursu 1. Orientační týden (výuka není) 2. Úvod do problematiky 3. Sociologie jako forma vědění I. Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 7-30. (23) 4. Sociologie jako forma vědění II. Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 144-178 (34) 5. Člověk a společnost I. Todorov, T. Mezní situace. s. 37-49, 165-182. (29) 6. Člověk a společnost II. Goffman, E. Všichni hrajeme divadlo, s. 25-74 (49) 7. Čtecí týden 8. Člověk a společnost III. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 132-177. (45) 9. Státní svátek 10. Struktury moci I. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 196-219. (23) 11. Struktury moci II. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 77-115., 155-178 (61) 12. Sociální změna I. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 116-131 (15) 13. Sociální změna II. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 117-133, 179-196, 135-153 (51)
Literatura
  • BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-86429-23-7. info
  • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
  • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
  • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
  • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
  • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
Metody hodnocení
Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné recenze na knihu Berger, P.L. 2004. Pozvání do sociologie. Brno: Barister & Principal nebo Bauman, Zygmund, 2003. Holocaust a modernita. Praha: Slon v rozsahu 1000 slov.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2005/SOC104/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.