SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře tvoří součást kurzu Úvod do sociologie jenž má nabídnout základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Výuka probíhá v skupinách maximálním počtem dvaceti studentů. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 500 slov. Texty četby na proseminář jsou obsaženy v čítance kterou lze koupit na FSS MU v Brně. Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné eseje v rozsahu 500 slov.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.