SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Rozvrh
St 16:00–17:40 J32, St 18:00–19:30 J501, Čt 16:00–17:40 J31, Čt 18:00–19:30 J32
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOC104/ST1600: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/ST1800: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/CT1600: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC104/CT1800: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře tvoří součást kurzu Úvod do sociologie, jenž má nabídnout základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Výuka probíhá v seminárních skupinách. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav (100-200 slov) na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 1000 slov. Texty četby na proseminář jsou k dispozici v knihkupectvích nebo na dokumentovém serveru ISMU: https://is.muni.cz/auth/dok/ Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné recenze v rozsahu 1000 slov.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/index.pl?fakulta=1423;dok=1423:SOC104
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.