SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbara Dobešová (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (přednášející)
Mgr. Bc. Patricie Hanzlová (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC104/01: Po 12:00–13:30 U34
SOC104/02: Po 12:00–13:30 U35
SOC104/03: Čt 10:00–11:40 U35
SOC104/04: Čt 10:00–11:40 U53
SOC104/05: Čt 12:00–13:30 U35
SOC104/06: Čt 12:00–13:30 U34
SOC104/07: Pá 10:00–11:40 U34
SOC104/08: Pá 10:00–11:40 U35
SOC104/09: Pá 12:00–13:30 U34
SOC104/10: Pá 12:00–13:30 U35
SOC104/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semináře slouží k prohblubování znalosti základních pojmů sociologického myšlení. Výuka probíhá v seminárních skupinách. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemných příprav (100-200 slov) na každém semináři a závěrečné písemná práce v rozsahu 1000 slov. Texty četby na proseminář jsou k dispozici v knihkupectvích nebo na webové stránce studijního předmětu v ISMU. Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, přičemž se referát odevzdává také v písemné podobě před seminářem, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné písemné práce.
Osnova
  • 1. Orientační týden (výuka není) 2. Úvod do problematiky 3. Sociologie jako forma vědění I. 4. Sociologie jako forma vědění II. 5. Sociologie jako forma vědění III 6 Člověk a společnost I. 7. Čtecí týden 8. Člověk a společnost II. 9. Člověk a společnost III. 10. Struktury moci I. 11. Struktury moci II. 12. Sociální změna I. 13. Sociální změna II.
Literatura
  • Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998.
  • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
  • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
  • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
  • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
  • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
  • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
  • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
  • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.