SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karina Hoření (cvičící)
Mgr. František Černín (cvičící)
Mgr. Zdeněk Staszek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (cvičící)
Mgr. Michal Šindelář (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC104/01: Út 18:00–19:30 U34, Z. Staszek
SOC104/03: St 8:00–9:40 U34, F. Černín
SOC104/04: St 18:00–19:30 U35, M. Stejskalová
SOC104/05: Čt 8:00–9:40 U35, M. Šindelář
SOC104/06: Čt 16:00–17:40 M117, K. Hoření
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studující schopní:
porozumět hlavním tématům, teoriím a diskusím na poli sociologie;
aplikovat základní pojmy sociologického myšlení;
praktikovat kritické argumenty v akademické diskusi;
psát písemné přípravy z četby a vypracovat recenzi.
Osnova
 • Sociologie jako forma vědení: Mills
 • Sociologie jako forma vědení: Berger
 • Sociologie jako forma vědení: Weber
 • Člověk a společnost: Todorov
 • Člověk a společnost: Goffman
 • Člověk a společnost: Merton
 • Struktury moci: Foucault
 • Struktury moci: Bourdieu
 • Sociální změna: Merton
 • Sociální změna: Simmel
Literatura
 • Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998.
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Výukové metody
semináře, prezentace, skupinové úkoly.
Metody hodnocení
referát na semináři, přičemž se referát odevzdává také v písemné podobě před seminářem; odevzdání 10 písemných příprav z četby; odevzdání závěrečné písemné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.