SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Biler (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Němec (přednášející)
Mgr. Ing. Martina Potančok (přednášející)
Mgr. Jana Sedláčková Krištoforyová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC104/01: Po 10:00–11:40 U34, L. Galčanová Batista
SOC104/02: Po 16:00–17:40 U34, J. Sedláčková Krištoforyová
SOC104/03: Út 14:00–15:40 M117, M. Potančok
SOC104/04: Út 16:00–17:40 U53, J. Němec
SOC104/05: St 8:00–9:40 U34, S. Ferenčuhová
SOC104/06: St 16:00–17:40 M117, J. Němec
SOC104/07: St 18:00–19:30 U53, S. Ferenčuhová
SOC104/08: St 18:00–19:30 M117, S. Biler
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz přináší úvod k hlavním tématům, teoriím a diskusím na poli sociologie. Tyto semináře jsou vhodné pro studující prvního ročníku studia sociologie. Hlavní cíle kurzu jsou:
prohlubováni znalosti základnich pojmů sociologického myšlení
osvojeni si schopnosti používat kritické argumenty v akademické diskusi
Na konci tohoto kurzu bude student schopen psát písemné přípravy z četby a vypracovat recenzi.
Osnova
 • Sociologie jako forma vědení: Mills
 • Sociologie jako forma vědení: Berger
 • Sociologie jako forma vědení: Weber
 • Člověk a společnost: Todorov
 • Člověk a společnost: Goffman
 • Člověk a společnost: Merton
 • Struktury moci: Foucault
 • Struktury moci: Bourdieu
 • Sociální změna: Merton
 • Sociální změna: Simmel
Literatura
 • Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998.
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá v seminárních skupinách.
Požadavky k ukončení: (a) referát na semináři, přičemž se referát odevzdává také v písemné podobě před seminářem, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné písemné práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.